Bruttomyynti vs. liikevaihto | 6 parasta eroa (infografiikan kanssa)

Bruttomyynnin ja liikevaihdon ero

Keskeinen ero bruttomyynnin ja liikevaihdon välillä on se, että bruttomyynti viittaa yrityksen koko myynnin arvoon kauden aikana ilman oikaisua mihinkään tällaiseen myyntiin liittyviin kustannuksiin, kun taas liikevaihto viittaa myynnin kokonaisarvoon. yrityksen katsauskaudella tekemä myynti eli bruttomyynti vähennettynä tuotoilla, alennuksilla ja niihin liittyvillä päästöoikeuksilla.

Bruttomyynti vs. nettomyynnin infografiikka

Katsotaanpa suurimmat erot bruttomyynnin ja liikevaihdon sekä infografiikan välillä.

Tärkeimmät erot

Alla on joitain tärkeimpiä eroja:

  • Yhtiön bruttomyynti lasketaan ottamatta huomioon yrityksen myyntiin liittyviä tuottoja, alennuksia ja päästöoikeuksia. Toisaalta yrityksen liikevaihto lasketaan ottaen huomioon kaikki nämä. Toisin sanoen asiakkaan palautukset kauden aikana, asiakkaalle annettu alennus tuotteen myynnistä ja kyseiseen myyntiin liittyvät puuttuvaan, vaurioituneeseen tai varastettuun tuotteeseen liittyvät korvaukset.
  • Yrityksen johto ja muut sidosryhmät pitävät useimmissa tapauksissa yrityksen nykyisen taloudellisen tilanteen ja eri päätöksentekoprosessien tuntemiseksi liikevaihtoa merkityksellisempänä verrattuna bruttomyyntiin. Liikevaihto kertoo liikevaihdosta, jonka yritys on tehnyt kauden aikana vähennysten huomioon ottamisen jälkeen.
  • Bruttomyynnin arvo on aina suurempi tai yhtä suuri kuin yrityksen saman ajanjakson liikevaihto, koska se lasketaan vähentämällä tuotot, alennus ja päästöoikeudet bruttomyynnistä.
  • Bruttomyynti lasketaan kertomalla kauden aikana myytyjen yksiköiden määrä yksikkökohtaisella myyntihinnalla. Toisaalta yrityksen liikevaihto lasketaan vähentämällä tuoton, alennuksen ja päästöoikeuksien arvo kyseisen ajanjakson bruttomyynnin arvosta.
  • Liikevaihto riippuu bruttomyynnistä, koska liikevaihdon luku saadaan sen jälkeen, kun tuoton, alennuksen ja päästöoikeuksien arvoa on mukautettu bruttomyynnin arvoon. Toisaalta bruttomyynti on arvo, joka saadaan, kun kauden aikana myytyjen yksiköiden määrä kerrottuna yksiköiden myyntihinnalla ei ole riippuvainen liikevaihdon arvosta.
  • Yhtiön koko kauden liikevaihdon arvo raportoidaan kyseisen ajanjakson tuloslaskelmassa. Sitä vastoin bruttomyynnin arvoa ei ilmoiteta missään yhtiön tilinpäätöksessä. Tilinpäätöksen liitetiedot on käytävä läpi yksityiskohtaisesti osiossa, joka sisältää tietoja yrityksen liikevaihdosta, jotta saadaan selville kauden bruttomyynnin luku.
  • Esimerkiksi tilikauden aikana yritys myy 1 000 000 yksikköä tuotetta kullakin 10 dollarilla. Näistä arvokkaista tavaroista 150 000 dollaria vahingoittui, yrityksen asiakkaat palauttivat 500 000 dollarin arvosta tavarat ja 350 000 annettiin asiakkaalle alennuksena. Tässä tapauksessa bruttomyynnin arvo lasketaan kertomalla kauden aikana myytyjen yksiköiden määrä hinnalla, jolla yksiköt myydään, eli 1000 000 dollaria * 10, joka on 10 000 000 dollaria.
  • Toisaalta liikevaihto lasketaan vähentämällä asiakkaan tilikaudella tekemät tuotot, alennus annetaan asiakkaalle tuotteen myynnistä ja yhtiöön liittyvän puuttuvan, vaurioituneen tai varastetun tuotteen hyvityksistä. näille myynneille bruttomyynnin arvosta, eli 10 000 000 - 150 000 - 500 000 - 350 000 dollaria, joka on 9 000 000 dollaria

Bruttomyynti vs. liikevaihto vertailutaulukko

Perusta Brutto myynti Liikevaihdosta
Määritelmä Sillä viitataan yrityksen koko myynnin arvoon kauden aikana ilman oikaisua mihinkään tällaiseen myyntiin liittyvistä kustannuksista. Se viittaa yrityksen koko myynnin arvoon kaudella, ts. Bruttomyyntiin vähennettynä tuotolla, alennuksella ja näihin myyntiin liittyvillä päästöoikeuksilla.
Päätöksentekoprosessi Sillä ei enimmäkseen ole merkitystä päätöksentekoprosessissa. Se on yksi päätöksenteon kannalta merkityksellisistä.
Arvoero Sen arvo on aina suurempi tai yhtä suuri kuin liikevaihtoon. Sen arvo ei koskaan ole suurempi kuin bruttomyynti.
Kaava Myytyjen yksiköiden määrä * Hinta yksikköä kohti Bruttomyynti - tuotot - alennus - päästöoikeudet
Riippuvuus Liikevaihto riippuu siitä. Bruttomyynti ei ole riippuvainen siitä.
Raportoitu tuloslaskelmassa Ei raportoitu tuloslaskelmassa; Raportoitu tuloslaskelmassa;

Johtopäätös

Yhtiön bruttomyynti lasketaan kertomalla kauden aikana myytyjen yksiköiden määrä yksikkökohtaisella myyntihinnalla. Asiakkaan kauden aikana tekemät palautukset, alennus annetaan asiakkaalle tuotteen myyntiä vastaan, eikä kyseiseen myyntiin liittyvän yrityksen puuttuvaan, vaurioituneeseen tai varastettuun tuotteeseen liittyviä korvauksia ei oteta huomioon laskettaessa brutto myynti.

Toisaalta liikevaihto riippuu bruttomyynnistä. Se lasketaan vähentämällä bruttomyynnin arvosta kauden asiakaspalautukset, tuotteen myynnistä annettu alennus ja kyseiseen myyntiin liittyvät puuttuvat, vaurioituneet tai varastetut tuotteet.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found