Keskimääräiset kustannukset vs. marginaalikustannukset | 6 parasta eroa (infografiikan kanssa)

Keskimääräinen ero keskimääräisten kustannusten ja rajakustannusten välillä on se, että keskimääräiset kustannukset tarkoittavat yrityksessä kaudella tuotettujen tuotteiden yksikkökohtaisia ​​tuotantokustannuksia, kun taas rajakustannukset tarkoittavat yrityksen kokonaistuotantokustannusten kasvun tai laskun arvoa vuoden aikana. tarkastelujakso, jos tuotos muuttuu yhdellä ylimääräisellä yksiköllä.

Keskimääräiset kustannukset vs. marginaalierot

Keskimääräiset kustannukset vs. marginaalikustannukset - keskimääräiset kustannukset ovat tavaroiden tai palvelujen kokonaiskustannusten summa jaettuna tavaroiden tai palvelujen kokonaismäärällä. Ja marginaalikustannusten nousu on yhden tai useamman tuotteen tai palvelun yksikön tuotannon kustannukset. Keskimääräiset kustannukset ja rajakustannukset ovat molemmat tärkeitä käsitteitä kirjanpidon hallinnassa, jota käytetään laajasti päätöksenteossa ja tulojen laskemisessa eri skenaarioissa.

Mikä on keskimääräinen hinta?

Keskihinta on tavaroiden kokonaiskustannusten summa jaettuna tavaroiden kokonaismäärällä. Keskimääräiset kustannukset kutsutaan myös yksikkökustannuksiksi. Alla oleva kaava voi laskea keskimääräiset kustannukset.

Keskimääräiset kustannukset = kokonaiskustannukset / tuotettujen yksiköiden määrä

Se on suoraan verrannollinen tavaroiden kokonaiskustannuksiin ja kääntäen verrannollinen tavaroiden määrään, joten keskimääräiset kustannukset laskevat tavaroiden määrän kasvaessa. Siinä on kaksi osaa Muuttuvat kustannukset ja Kiinteät kustannukset. Keskimääräisten kustannusten avulla pyritään saamaan vaikutus kokonaisyksikkökustannuksiin tuotantotason muutoksen myötä.

Mikä on marginaalikustannus?

Marginaalikustannukset nousevat yhden tai useamman tuotteen tai palvelun yksikön tai lisäyksikön valmistuskustannuksissa. Marginaalikustannusten muutokset kokonaistuotantokustannuksissa tuotannon muuttuessa, joka muuttuu tuotannon määrässä. Vaihteleva kustannus tärkeä tekijä tuotoksen määrittämisessä.

Lyhyesti sanottuna rajakustannuksella tarkoitetaan kokonaiskustannusten muutosta, joka syntyy, kun tuotettu määrä muuttuu yhdellä yksiköllä. Matemaattisesti rajakustannusfunktio ilmaistaan ​​kokonaiskustannusten johdannaisena määrään nähden. Se voi muuttua volyymin mukaan, joten kullakin tuotantotasolla rajakustannukset ovat seuraavan tuotetun yksikön kustannukset. Marginaalin hinta on yhtä suuri kuin kokonaiskustannusten muutos jaettuna määrän muutoksella ja voidaan ilmaista seuraavasti: -

Marginaalikustannukset = kokonaiskustannusten muutos / määrän muutos

Missä,

  • Muutos kokonaiskustannuksissa on ero tuotantokustannuksissa, mukaan lukien lisäyksikkö ja normaalin yksikön kokonaiskustannukset.
  • Muutos kokonaiskustannuksissa = Tuotannon kokonaiskustannukset, mukaan lukien lisäyksikkö - Normaalin yksikön tuotannon kokonaiskustannukset
  • Määrän muutos on tuotteen kokonaismäärämäärän ero, mukaan lukien lisäyksikkö ja normaalin yksikön kokonaismäärätuote.
  • Määrän muutos = Tuotteen kokonaismäärä, mukaan lukien lisäyksikkö - Normaalin yksikön kokonaismäärätuote

Voidaan sanoa ylimääräisenä kustannuksena yhden lisäyksikön tuottamisesta. Se auttaa johtoa tekemään parhaan päätöksen yritykselle ja hyödyntämään resurssejaan paremmin ja kannattavammin kuten määrän voittojen noustessa, jos hinta on korkeampi kuin rajakustannukset.

Keskimääräiset kustannukset vs. marginaalikustannukset

Tässä tarjoamme sinulle 6 parasta eroa keskimääräisten kustannusten ja marginaalikustannusten välillä.

Keskimääräiset kustannukset vs. marginaalikustannukset - tärkeimmät erot

Keskimääräisten kustannusten ja marginaalikustannusten väliset kriittiset erot ovat seuraavat -

  • Keskimääräiset kustannukset ovat tavaroiden kokonaiskustannusten summa jaettuna tavaroiden kokonaismäärällä, kun taas marginaalikustannukset kasvavat yhden tai useamman yksikön tai lisäyksikön tuotannon tai palvelun tuotantokustannuksissa. Marginaalikustannusten muutokset kokonaistuotantokustannuksissa tuotannon muuttuessa, joka muuttuu tuotannon määrässä.
  • Keskimääräisten kustannusten tarkoituksena on arvioida vaikutusta yksikkökustannuksiin tuotantotason muutoksen myötä. Sen sijaan rajakustannusten tavoitteena on selvittää, onko hyödyllistä tuottaa ylimääräinen tavarayksikkö.
  • Keskimääräisten kustannusten kaava = kokonaiskustannukset / tavaroiden määrä, kun taas kaava Marginal cost = kokonaiskustannusten muutos / määrän muutos.
  • Alkuvaiheen keskimääräinen kustannuskäyrä laskee kiinteiden kustannusten laskusta johtuen, mutta nousee sitten nousevien keskimääräisten muuttuvien kustannusten vuoksi. Vaikka marginaalikustannuskäyrä on kovera kasvavien tuottojen kanssa, liikkuu sitten lineaarisesti ja sujuvasti tasaisella tuotolla ja lopulta muuttuu kuperaksi, kun rajakustannukset osoittavat kasvavaa tuottoa.
  • Paras kriteeri päättää tuotantotaso keskimääräisistä kustannuksista on, kun kustannukset pienenevät, ja rajakustannukset ovat silloin, kun voitto maksimoi.
  • Keskimääräisissä kustannuksissa on kaksi komponenttia, keskimääräiset kiinteät kustannukset ja keskimääräiset muuttuvat kustannukset, ja rajakustannukset ovat yksi yksikkö, eikä niissä ole komponentteja.

Keskimääräiset kustannukset vs. marginaalikustannukset Ero päähän

Tarkastellaan nyt keskimääräisten kustannusten ja marginaalikustannusten välistä eroa.

Perusta - keskimääräiset kustannukset vs. marginaalikustannukset Keskihinta Marginaalikustannukset
Määritelmä Se on tavaroiden kokonaiskustannusten summa jaettuna tavaroiden kokonaismäärällä. Se lisää yhden tai useamman tuotteen tai palvelun yksikön valmistuskustannuksia. Marginaalikustannusten muutokset kokonaistuotantokustannuksissa tuotoksen muuttuessa, joka muuttuu tuotannon määrässä;
Tavoite Keskimääräisten kustannusten avulla pyritään saamaan vaikutus kokonaisyksikkökustannuksiin muuttamalla tuotantotasoa. Rajakustannusten tarkoituksena on selvittää, onko hyödyllistä tuottaa ylimääräinen tavarayksikkö.
Kaava Keskimääräiset kustannukset = kokonaiskustannukset / tavaroiden määrä Marginaalikustannukset = kokonaiskustannusten muutos / määrän muutos.
Kaaren muoto Se kaartuu alkusyksystä johtuen kiinteiden kustannusten laskusta, mutta nousee sitten keskimääräisten muuttuvien kustannusten nousun vuoksi. Se käyrät ovat koverat, kun tuotot kasvavat, ja sitten liikkuvat lineaarisesti ja sujuvasti jatkuvan tuoton kanssa ja lopulta muuttuvat kuperiksi, kun rajakustannukset osoittavat kasvavan tuottoa.
Parhaat kriteerit Kun tavoitteena on minimoida kustannukset; Kun tavoitteena on voiton maksimointi;
Komponentti Siinä on kaksi komponenttia keskimääräiset kiinteät kustannukset ja keskimääräiset muuttuvat kustannukset. Se on yksi yksikkö eikä siinä ole komponentteja.

Johtopäätös

Keskimääräisiä kustannuksia ja rajakustannuksia käytetään parempaan päätöksentekoon käyttämällä resursseja tehokkaasti ja tunnistamaan ja harjoittamaan optimaalisia tuotantotasoja. Keskihinta on tavaroiden kokonaiskustannusten summa jaettuna tavaroiden kokonaismäärällä. Marginaalikustannukset voidaan sanoa ylimääräisenä kustannuksena yhden ylimääräisen yksikön tuottamisesta. Se auttaa johtoa tekemään parhaan päätöksen yritykselle ja hyödyntämään resurssejaan paremmin ja kannattavammin kuten määrän voittojen noustessa, jos hinta on korkeampi kuin rajakustannukset.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found