COO: n (toimitusjohtaja) koko muoto - taidot ja vastuut

Täysimuotoinen varatoimitusjohtaja (operatiivinen johtaja)

Full-Form COO tarkoittaa operatiivista johtajaa. Se on yksi tärkeimmistä tärkeimmistä johtotehtävistä organisaatiossa. Se on yksi tärkeimmistä rooleista, jotka tunnetaan yleisesti nimellä C-suite-CEO (toimitusjohtaja), CFO (talousjohtaja), CRO (Chief Risk Officer), CIO (Chief Information Officer). Se on ylimmän johdon palkkaluokka, ja se raportoi yleensä operatiiviselle pääjohtajalle (CEO) ja vastaa päivittäisen toiminnan ja liiketoimintastrategian toteuttamisesta.

Selitys

 • Tämä on yleensä kokenut ammattilainen, jolla on käytännön kokemusta liiketoimintalinjan eri toimialoilta, ja sillä on tärkeä merkitys sen varmistamisessa, että liiketoiminta saavuttaa toimitusjohtajan ja hallituksen suunnitteleman strategian. Oikein sanotaan, että operatiivinen johtaja on arkkitehti, joka vastaa yrityksen vision toteuttamisesta ja siten ideoiden toteuttamisesta.
 • Operatiivisen johtajan tarkoitus on parantaa liiketoiminnan suorituskykyä, parantaa asiakastyytyväisyyttä ja ottaa koko liiketoimintayksikkö yhtenäisenä voimana kohti liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Tyypit

COO-tyyppejä ei ole, mutta vain ne erilaiset roolit, joista tämän tehtävän on huolehdittava, johtivat operatiivisen pääjohtajan tyyppien luokitteluun:

 1. Joissakin tapauksissa tämä toimii organisaation laajempien suunnitelmien toteuttajana, toisissa tapauksissa tehtävänä on houkutella toimitusjohtajaa (tämä on todennäköisempää nuorten toimitusjohtajien johtamien startup-yritysten kohdalla) ja mentoroida heitä.
 2. Näille annetaan myös liiketoimintarakenteen muuttamisen rooli, ja tällaisissa tapauksissa niillä on erityinen rooli varmistamalla, että liiketoimintaa uudistetaan ja järjestetään uudelleen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

Vastuut ja toiminnot

Muutama huomionarvoinen vastuu on seuraava:

 • Toimitusjohtajan ja hallituksen suunnittelemien strategioiden toteuttaminen osallistumalla tiimiin ja johtamalla sitä.
 • Yrityksen budjettien valmistelun valvonta ja liiketoiminnan päivittäisten suorituskykymittareiden arviointi.
 • Tarjoa tehokas ja kannustava johtajuus ja taloudenhoito osallistumalla aktiivisesti kaikkiin liiketoimintapäätöksiin.
 • Osallistuminen vuotuisen budjetoinnin kehittämiseen toimitusjohtajan ja talousjohtajan aktiivisen tuen avulla ja niiden säännöllisen seurannan avulla, jotta voidaan selvittää samalla tapahtuneen kehityksen ja haasteet.

Taidot ja pätevyys

Yleensä seuraavien taitojen ja pätevyyden omaavien ehdokkaiden todetaan soveltuvan operatiivisen johtajan tehtäviin:

 • Vähintään kymmenen vuoden kokemus ammattilaisesta, jolla on kokemusta käsittelytoiminnasta suuressa organisaatiossa johtotasolla, on yksi perusedellytyksistä, mutta vuosien kokemus vaihtelee organisaation ja toimialan mukaan.
 • Maisterin tutkinto liiketaloudessa sekä sertifikaatit toiminnan johtamisesta maineikkaasta instituutista
 • Vahvat viestintätaidot ja selkeä käsitys liiketoiminnasta. Liittyvän toimialan tausta on suuri etu ja tekee ehdokkaasta ihanteellisen.

Nämä ovat joitain taitoja ja piirteitä, joita organisaatiot yleensä etsivät valitessaan jonkun operatiivisen johtajan rooliin. Organisaatiosta riippuen voi olla lukuisia muita taitoja ja vaatimuksia sekä roolivaatimuksia, joita eri organisaatiot saattavat tutkia ja jotka ovat ominaisia ​​kyseiselle organisaatiolle ja jotka eivät ole luonteeltaan yleisiä.

Palkka

 • Ylimmässä johtoasemassa COO: n roolin palkka on erittäin korkea riippumatta siitä teollisuudesta, johon se kuuluu. Palkka-asteikko vaihtelee toimialojen sisällä siten, että jotkut toimialat maksavat vähemmän ja jotkut toimialat, joilla on niukasti ammattilaisia, joilla on tarvittavat taidot hoitaa tämä rooli, ja maksaa enemmän kuin toiset.
 • Toimintajohtajan palkkaan vaikuttaa myös vuosien kokemus ja maa. Normaalisti kehitysmaassa, kuten Intiassa, palkka vaihtelee yleensä 40000 - 200000 dollaria vuodessa. Määrä voi olla pienempi myös pienille organisaatioille ja enemmän suurille monikansallisille yrityksille, joilla on Intiassa toimivat järjestelmät.

Erot toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan välillä

Vertailun perusteet KUJERTAA toimitusjohtaja
Täysi muoto COO tarkoittaa operatiivista johtajaa. Toimitusjohtaja tarkoittaa toimitusjohtajaa.
Raportointi Tämä on toinen komento ja raportoi toimitusjohtajalle. Tämä valvoo operatiivista johtajaa ja raportoi hallitukselle.
Ulkoinen ja sisäinen liitäntä Se keskittyy yrityksen sisäisiin näkökohtiin ja on avain vision ja strategian toteuttamiseen. Se keskittyy yrityksen ulkoisiin näkökohtiin ja on ratkaiseva vision ja strategian määrittämisessä.

Johtopäätös

 • Tämä on tärkeä rooli missä tahansa organisaatiossa; sitä löytyy kuitenkin enemmän suuresta organisaatiosta. Rooli täydentää toimitusjohtajaa siirtyessään organisaatiossa kohti toimitusjohtajan ja hallituksen määrittelemää visiota ja strategiaa.
 • Normaalisti sillä on hyvä vuosien kokemus liiketoimintalinjasta, johon hänet palkataan, koska rooli vaatii käytännön toteutustaitoja, henkilöstöhallintoa ja talousarviointia muutamaksi. Nämä ovat vaikutusvaltaisia, ennakoivia ja vahvoja johtajia, ja heidän menestyksensä tehtävässään riippuu heidän luottamuksestaan ​​toimitusjohtajalle ja hallitukselle sekä tiimin jäsenten sitoutumisesta.
 • Tyypillinen operatiivinen johtaja raportoi toimitusjohtajalle ja huolehtii yrityksen sisäisestä toiminnasta, ja hänellä on hohto numeromurskaamiseen, monimutkaisten liiketoimintaongelmien ratkaisemiseen sekä liiketoiminnan hallinnollisten ja operatiivisten näkökohtien valvomiseen.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found