Top 10 parasta sijoitusrahastokirjaa WallstreetMojo

Parhaat parhaat sijoitusrahastojen kirjat 

1 - Common Sense sijoitusrahastoista

2 - Nuken sijoitusrahastot

3 - Bogle sijoitusrahastoista

4 - Sijoitusrahastojen kirja

5 - Sijoitusrahastoalan käsikirja

6 - Sijoitusrahastot aloittelijoille (Investing Series 3)

7 - Investointi aloittelijoille

8 - Pieni kirja järkeä sijoittamisesta

9 - Millennial Guide to menestys sijoitusrahastosijoituksessa

10 - Aloittelijan opas sijoitusrahastoon

Jokaisella yksityishenkilöllä tai yrityksellä, joka haluaa sijoittaa sijoitusrahastoihin, on oltava perusteellinen tuntemus sijoitusrahastoista ja maailmanlaajuisista rahoitusmarkkinoista yleensä. Ihmiset, joilla on enemmän tietämystä näistä markkinoista, ansaitsevat paremmin. Todennäköisesti tämä on totta, riippumatta riskeistä sijoitusrahastomarkkinoilla, parempi tieto sijoituksista ja mitkä sijoitusrahastojen osakkeet on otettava huomioon sekä tietoinen ja huolellinen sijoittaminen; laajemmat ja olennaiset tiedot auttavat sinua tekemään parempia päätöksiä.

Tulevista osioista löydät kymmenen parhaan sijoitusrahastoja käsittelevän kirjan sekä niiden tärkeimmät otokset ja arvostelut. Kaikkien sijoitusrahastosijoittajien tai harrastajien on vain tartuttava kaikkiin mainittuihin kirjoihin, luettava perusteellisesti ja sovellettava oppimista strategisesti. Kaikkien näiden kirjojen läpikäynnin jälkeen on todellakin todistettava merkittävää eroa sijoitusrahastojen sijoitusvalmiudessa.

Aloitetaan nyt ilman liikaa selvennyksiä.

# 1 - Common Sense sijoitusrahastoista

Älykkään sijoittajan uudet ehdot

John C.Bogle ja David F.Swensen

Tämä luotettava resurssi tunnistaa sijoitusrahastosijoitusten perusteet nykyisissä ankarissa markkinaolosuhteissa ja tarjoaa samalla erinomaisia ​​neuvoja ylivoimaisen sijoitussalkun kehittämiseksi.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Tämä paras sijoitusrahastokirja on laadittu pitäen mielessä aloittelevat lukijat, joilla joko ei ole tietoa sijoitusrahastosijoituksista tai joilla on vain vähän tietoa tällaisista sijoituksista. Tämä on ensimmäinen kirja, jonka monien sijoitusrahastosijoittajien on käytävä läpi ennen älykästä sijoittamista tämäntyyppisiin rahoitusvälineisiin. Kirjoitustyyli on erittäin helppokäyttöinen ja suoraviivainen, ja siinä on vaikuttava tervettä järkeä ja yksinkertaisuus, joka selittää erittäin hajautetun sijoitusportfolion edut.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta sijoitusrahastokirjasta

 • Luonut tunnettu sijoitusrahastoalan asiantuntija John C.Bogle
 • Kuvaa sijoitusten ikuisia perusteita, joita voidaan soveltaa kaikenlaisiin markkinoihin
 • Kaivaa sääntely- ja rakenteelliset muutokset maailmanlaajuisen sijoitusrahaston toimialalle.
<>

# 2 - Sijoitusrahastot nukkeille

Sijoitussalkun sijoittaminen kasvua varten

Kirjailija: Eric Tyson

Tarvittavat resurssit terveelliseen sijoittamiseen. Tämä tärkein sijoitusrahastokirja on kirjoitettu melko yksinkertaisella englannin kielellä, jotta nousevat sijoittajat ymmärtäisivät selkeästi sijoitusrahastoteollisuuden peruskäsitteet ja valmistautuessaan heitä vastaamaan haasteeseen sijoittaa strategisesti sijoitusrahaston tiloihin ja tuottaa kestäviä pitkän aikavälin voittoja.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Haluat valita oikeat osakkeet sijoittamiseen lukuisiin osakkeisiin, tämä kirja on ehdottomasti sinulle ja luota minuun, ettet koskaan halua aloittaa uusia sijoituksia ennen kirjan lukemista, jos käydään läpi vain kerran. Kirja sisältää useita uusimpia sijoitusrahastojen sijoitusneuvoja ja syvällistä apua sijoituspioneerilta tai kirjoittajalta, joka maksimoi onnistumismahdollisuutesi ja estää sinua joutumasta vääriin sijoitusloukkuihin.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta rahastojen kirjasta

 • Se tarjoaa nopean, helpon ja ylivoimaisen tuen parhaiden sijoitusrahastojen valitsemiselle. Salkun ylläpidossa ja kokoamisessa tarjotaan vaikuttavaa apua arvioiden samalla rahaston tulosta
 • Se kuvaa yksityiskohtaisen selvityksen pörssissä käydyistä arvopapereista ja perusteellisen selvityksen rahastosijoituksiin vaikuttavista verolakeista
 • Tämä paras sijoitusrahastokirja määrittelee myös erilaisten rahastosijoitustekniikoiden arviointiprosessin.
<>

# 3 - Bogle sijoitusrahastoista:

Älykkään sijoittajan uudet näkymät (Wiley Investment Classics)

Yksityiskohtainen analyysi sijoitusrahastosijoituksista

Kirjailija: John C.Bogle

Tämän parhaan sijoitusrahastoja koskevan kirjan pitäisi olla tutkimuspöydällesi kaikkien sijoittajien kanssa, jotka haluavat lukea kirjassa esitetyt koko sijoitusrahastojen käsitteet. Bogle-kirjan sijoitusrahastosijoituksista on houkuteltava houkuttelemaan myös sijoitusalan aloittelijoita lukuun ottamatta hyvin suunnitellun kansisivun, yksityiskohtaisen hakemiston ja joukon esimerkkejä useista toimialoista.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Klassinen sijoitusrahasto on älykkäästi suunniteltu määrittelemään uudelleen sijoitusrahastojen käsitteet. Tämä pyhien kirjoitusten kohta tarjoaa lukijalleen mahdollisuuden tulla edelläkävijäksi sijoitusrahastosijoituksissa sekä määrittää ja valita strategisesti parhaiten menestyvät sijoitusrahastosijoitukset sijoittajan salkkuun. Kirjoittaja antaa hyvin jäsennellyt ohjeet sijoitusvirheistä ja tällaisten sijoitusmahdollisuuksien todellisuudesta yhdistettynä sitkeyden ja sitkeyden kerroksiin, jotka johtivat tähän erinomaiseen tuotteeseen. Innokas lukija valitsisi helposti erot tasapainotettujen rahastojen, rahamarkkinoiden, joukkovelkakirjojen, kantaosakkeiden välillä ja miksi mikään alistuvasti hoidettu indeksitakaus on houkutteleva sijoitus verrattuna tietyn rahaston, segmentin,ja koko talouden. Kirjoittaja paljastaa itsekkyyden, keskimääräisen suorituskyvyn ja mainonnan taustan ja tuo esiin useimpien virheiden yleisimmät virheet.

Tärkeimmät takeaways tästä sijoitusrahastojen parhaasta kirjasta

 • Arvioi sekä sijoitusriskien riskit että tuotot
 • Tutki tekniikkaa, jolla valitaan neljän perusrahastotyypin joukosta
 • Valitse edullinen, erittäin luotettava sijoitusstrategia
 • Tee ero todellisten ja harhaanjohtavien väärien mainosten välillä ja varmista haittoja

Tartu kopio tästä hämmästyttävästä työstä sijoitusrahastojen teoriaan ja sijoituksiin, joka kuvaa oikeaa tekniikkaa näihin rahastoihin sijoittamiseen tämän alan johtajan asiantuntija-näkymillä.

<>

# 4 - Sijoitusrahastojen kirja:

Kuinka sijoittaa sijoitusrahastoihin ja ansaita korkeat tuotot turvallisesti

Varma laukaus sijoitusrahastojen sijoitusstrategia

Kirjailija: Alan Northcott

Sijoitusrahastokonseptien päivitys keskittyen innokkaasti sijoitusneuvonnan tarjoamiseen, joka sisältää minimaalisen riskin ja korkean tuoton. Sijoitusrahastojen odotetaan tarjoavan monipuolistamisen etuja yhdistettynä asiantuntijajohtamiseen. Tämä tärkein sijoitusrahastokirja antaa yksityiskohtaisen selvityksen sekä sijoitusrahastosijoitusten eduista että haitoista yhdistettynä tällaisiin rahoitusvälineisiin liittyviin riskeihin.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Jokaisen, joka tarvitsee päästä sijoitusrahastosijoitusten perusteisiin, on harkittava tämän kirjan käymistä ainakin kerran, ja olen varma, että lukija ei tule pettymään. Kukaan valtion laitos tai FDIC ei ole vakuuttanut tai takannut näitä varoja. Riippumatta siitä, että ostat sijoitusrahastot mistä tahansa kansallistetusta pankista, voi menettää rahaa sijoittamalla sijoitusrahastoihin. Lisäksi sijoituspäätösten tekemisessä on yli 10000 sijoitusrahastoa. Ensisijainen syy sijoitusrahastoihin sijoittaville sijoittajille on, että tällaisiin sijoituksiin liittyy vain rajoitettu riski ja siten rajallinen tuotto. Koska sijoittajan korpus näissä rahastoissa on strategisesti jaettu hajauttamisen tehostamiseksi riskien minimoimiseksi ja tuoton maksimoimiseksi.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta rahastojen kirjasta

 • Vaiheittainen selitys kannattavuuden saavuttamisesta sijoituksilla, joilla on minimaalinen riski ja maksimaalinen tuotto
 • Lukija oppii sijoitusrahastotyypeistä, jotka tuottavat terveellistä tuottoa pienellä riskillä
 • Muun tyyppisten sijoitusten riskien vertailu sijoitusrahastojen sijoitusriskeihin
 • Tarjotaan sekä oikeat että virheelliset sijoitusmenetelmät vastaavien tulosten lisäksi varojen allokoinnin strategia, tilin luominen ja aktivointi verkossa. Se tarjoaa myös menetelmän, jolla määritetään, milloin arvopapereita myydään, ja tavan muuntaa tällaiset mahdollisuudet rahaksi.
<>

# 5 - Sijoitusrahastoalan käsikirja:

Kattava opas sijoitusammattilaisille

Raamattu ammattimaisten sijoitusrahastosijoitusten tekemiseksi

Kirjailija: Lee Gremillion

Tämä paras sijoitusrahastokirja tarjoaa merkittävää ja laajaa tietoa sekä tietoa sijoitusrahastosta, niiden tyypistä kaikille toimialan avustajille, kauppakorkeakoulujen ehdokkaille, opiskelijoille ja kaikille muille osallistujille, jotka ovat kiinnostuneita sijoitusrahaston alasta. Lisäksi kirja havainnollistaa huomattavan teollisuuden monimutkaisuutta helpommassa muodossa.

Kiinnostuneita sijoittajia houkuttelee yleensä se seikka, että nämä rahastot tarjoavat sääntelysuojaa, merkittäviä sijoitusvaihtoehtoja, mukavuutta, likviditeettiä, yksinkertaista hajauttamista ja ammattimaista hallintoa. Suosittu sijoitusrahastoalan käsikirja kattaa kaikki nämä käsitteet ja tavoitteet monipuolisista toiminnoista, jotka suoritetaan päivittäisessä toiminnassa globaalilla sijoitusrahastoalalla.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Sijoitusrahastoteollisuuden käsikirjaa voidaan pitää aiheen perusteellisena tutkimuksena, joka houkuttelee varmasti aloittelijoita ja asiantuntijoita sijoitusasiantuntijoihin. Tämä kirja tarjoaa perusteellisen analyysin kaikista tärkeimmistä ja pienemmistä sijoitusrahastojen sijoitusmenetelmistä, joiden uskotaan herättävän kiinnostusta lukijoihin ja kannustamalla heitä strategisesti sijoittamaan näihin rahoitusvälineisiin toteuttamalla kaikenlaisia ​​sijoittamisen varotoimia.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta sijoitusrahastokirjasta

 • Tämä tärkein sijoitusrahastokirja kuvaa yksityiskohtaiset roolit, joita pelaamisasiamiehet, jakelijat, säilytyspankit, säilytysyhteisötilit, sijoitusneuvojat, rahastonhoitajat ja monet muut ulkoiset palveluntarjoajat esittävät.
 • Eri rahastotyypit, joita Lipper, Morningstar ja Investment Company Institute käyttävät.
 • Toteuttaa rakennetason kuormat, taustakuormat tai etupään kuormat.
 • Taustatoimistoihin kuuluvat raportointi, kirjanpito, säilytys ja selvitys.
 • Analyysi toimiston toimista, kuten osto ja myynti.

Viimeinen viite globaalille sijoitusrahastoteollisuudelle löytyy tämän kirjan kautta.

<>

# 6 - Sijoitusrahastot aloittelijoille -kirja (Investing Series 3)

Sijoitusosaaminen aloittaville sijoitusrahastosijoittajille

Kirjailija: John Border

Markey D, tukee erittäin tätä sijoitusrahastokirjaa saadakseen nopean pidon sijoitusrahastokonsepteista. Vastaavasti Cyrus V kuvailee kirjan tekijää, joka on tehnyt kiitettävää työtä hajottamalla ydinkysymykset yksinkertaisemmiksi ymmärrettäviksi jakoiksi, jotta kuka tahansa voi nopeasti ymmärtää kovimmat sijoitusrahastokäsitteet. Lisäksi Derrick M, joka on tunnettu kirjailija ja valmistelee henkilökohtaisia ​​talousblogeja, kirjoituksia ja sijoitusrahastoja, jotka sijoittavat pyhiä kirjoituksia, tukee myös tätä kirjaa.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Ainoastaan ​​aloitteleva sijoittaja etsii yleensä sijoitusosaamista helposti ymmärrettävällä kielellä ja lisää sijoittajien luottamusta aloittamaan sijoituskokeilunsa. Siksi, jos joku etsii pyhiä kirjoituksia, jotka on suunnattu aloitteleville sijoitusrahastosijoittajille, tämä on se. Haku päättyy tähän kirjaan, joka sisältää käsitteet sijoittamisesta globaaleille osakemarkkinoille ilman tarvetta valita osaketta itse. Sijoitusrahastoja pidetään myös turvallisempina taivaisiin verrattuna osakesijoituksiin, jotka sisältävät suurempia riskejä.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta sijoitusrahastokirjasta

 • Tämän kirjan sisältä löytyy tekniikka uuden sijoitusrahastotilin avaamiseksi
 • Keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat sijoitusrahastosijoituksiin ja tärkeimmät tekniikat sijoitusrahastosijoitusten tekemisessä
 • Älykkäät taloudelliset päätökset
 • Sijoitusrahastoperiaatteet ja paljon muuta

Tämä sijoitusrahaston suosituin kirja on kirjoitettu yksinkertaisella englannin kielellä, joka on helppo ymmärtää ja joka kattaa kaikki aloitusaiheet.

<>

# 7 - Investointi aloittelijoille:

Aloittelijan opas rahan ansaitsemiseen sijoittamalla osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin

Yleinen muistutus sijoitusrahaston perusteista

Kirjailija: Ryan Smith

Todistettu tekniikka rahan ansaitsemiseksi sijoitusrahastoihin ja osakkeisiin tehtävillä strategisilla sijoituksilla.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Tämä paras sijoitusrahastokirja tarjoaa sijoittajille vankan käsityksen älykkäästä sijoittamisesta osakkeisiin ja sijoitusrahastoihin. Uusi sijoittaja voi napata kopion tästä pyhistä kirjoituksista saadakseen tietää osakemarkkinoihin ja sijoitusrahastoihin sijoittamisen perusteista.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta sijoitusrahastokirjasta

 • Selittää helposti pitkän aikavälin sijoitusmenetelmän
 • Tarjoaa tietämystä salkun hajauttamisesta
 • Nopea ansainta erilaisista investoinneista
 • Tekniikka rahan ansaitsemiseksi osinkojen avulla
 • Selittää markkinaindeksin merkityksen
 • Kuvaa yksityiskohtia sijoitusrahastoista
 • Kuvaa sijoitusrahastojen analyysia
<>

# 8 - Pieni terve järki -sijoituksen kirja:

Ainoa tapa taata reilu osuus osakemarkkinoiden tuotoista

Vain päivitys sijoitusrahastosijoituskonsepteihin

Kirjailija: John C.Bogle

Taattu menetelmä alan johtavien osakemarkkinoiden tuoton saavuttamiseksi.

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Tätä pyhien kirjoitusten kohtaa voidaan pitää pikakuvana terveen järjen saamiseksi sijoitusrahastoihin ja osakesijoituksiin.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta sijoitusrahastokirjasta

 • Kaikkia suuria ja pieniä sijoittajia kehotetaan käymään läpi tämä kirja
 • Yksinkertainen tapa saada vain vähäistä tietoa osakesijoituksista eikä varmasti kovin kokeneille osakesijoittajille
<>

# 9 - Millennial-opas menestykseen sijoitusrahastosijoituksessa:

Keskeiset asiat, jotka sinun on tiedettävä sijoitusrahastoihin

Lopullinen opas sijoitusrahastojen sijoittamiseen

Kirjailija: Jeremy Kho

Tarjoaa vaiheittaista tietoa osake- ja sijoitusrahastosijoituksista alkaen perusasioista

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Sijoitusrahastosijoitukset edellyttävät ydinosaamista osakemarkkinoista, ja tämän kirjan voi luottaa tarjoavansa saman.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta sijoitusrahastokirjasta

 • Kaikilla sijoittajilla, jotka haluavat oppia suotuisista tavoista saavuttaa merkittäviä säästöjä, ansaita lisätuloja ja eläkesuunnittelua, on oltava tämä kirja
 • Vaiheittainen tekniikka korkeaa ja matalaa tuottoa tuottavien sijoitusvaihtoehtojen analysoimiseksi
<>

# 10 - Aloittelijan opas sijoitusrahastoon:

Kaikki tiedettävä, jotta voit aloittaa sijoittamisen sijoitusrahastoihin

Täydellinen analyysi sijoitusrahastojen ja osakkeiden koko sijoitusprosessista

Kirjoittanut Ross Cameron

Tämä kirja on jälleen vain aloittelijoille, enkä suosittele sitä osakesijoittajille

Sijoitusrahastojen kirjan tarkistus

Aloittavilla sijoittajilla, joilla ei ole tietoa sijoitusrahastosta tai muusta osakesijoituksesta, on oltava kopio tästä kirjasta.

Tärkeimmät takeaways tästä parhaasta sijoitusrahastokirjasta

 • Ennen kuin aloitat sijoitusneuvojan tai minkä tahansa pankin, aloittelevan sijoittajan on hankittava perustiedot sijoituksista tämän kirjan kautta
 • Tarjoaa temppuja kalliiden varojen ja varojen todellisten kustannusten välttämiseksi
<>

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found