IFC: n (International Finance Corporation) täydellinen muoto

IFC: n täydellinen muoto - International Finance Corporation

IFC: n koko muoto on International Finance Corporation. International Finance Corporation voidaan määritellä globaaliksi rahoituslaitokseksi, joka keskittyy yksinomaan yksityisen sektorin kehittämiseen kehitysmaissa tarjoamalla samaa tarvittavilla palveluilla, jotka liittyvät neuvontaan, sijoittamiseen ja varainhoitoon, ja sen tavoitteena on luoda parempi toimeentulo ja sellaiset muut mahdollisuudet ihmisille, jotta he voivat selviytyä köyhyydestä ja saada paremman elintason.

Historia

International Finance Corporation perustettiin vuonna 1956. International Finance Corporation perustettiin WB: n tai Maailmanpankin yksityisenä tytäryhtiönä. IFC: n pääkonttori on Washington DC: ssä, Yhdysvalloissa. IFC perustettiin taloudellisen kehityksen lisäämiseksi ja edistämiseksi sekä yksityisen teollisuuden kasvun edistämiseksi kehitysmaissa investoimalla tiukasti kaupallisiin ja kannattaviin hankkeisiin ja hillitsemällä samalla köyhyyttä sama.

IFC: n tarkoitus

International Finance Corporationin tarkoitus on:

 • IFC pyrkii yhdessä yksityisen sektorin sijoittajien kanssa rahoittamaan yksityissektorin perustamista, parantamista, kasvua ja laajentumista sekä avaamaan tietä jäsenmaidensa kehitykselle.
 • IFC pyrkii houkuttelemaan yhä enemmän sijoitusmahdollisuuksia, kansallista ja kansainvälistä yksityistä pääomaa sekä kokenutta johtoa.
 • IFC pyrkii jopa kannustamaan ja luomaan suotuisat olosuhteet kansallisen ja kansainvälisen yksityisen pääoman sujuvalle virtaukselle mielekkäisiin ja tuottaviin sijoituksiin jäsenmaissa.

Tavoitteet

International Finance Corporationin tavoitteet ovat:

 • IFC lisää yksityisen pääoman (sekä kansallisen että kansainvälisen) virtaa.
 • IFC kannustaa jopa yksityisten pääomamarkkinoiden kehittämistä kehittyvissä ja alikehittyneissä talouksissa.
 • International Finance Corporation (IFC) jopa kannustaa yksityistä teollisuutta kehittyvissä talouksissa rahoittamalla yksityissektorin hankkeita, tarjoamalla ohjausta sekä teknistä apua teollisuudelle ja hallitukselle sekä auttamalla kehitysmaiden yrityksiä saamaan taloutensa liikkeelle maailmanlaajuisesti rahoitusmarkkinoilla.
 • IFC toimii myös selvityskeskuksena tuomalla yhteen yksityistä pääomaa, kokenutta johtoa ja sijoitusmahdollisuuksia.
 • IFC sijoittaa aktiivisesti tuottavaan yksityiseen teollisuuteen yhdessä yksityisen sektorin sijoittajien kanssa ja keskittyy siten alueille, joille vaadittavaa yksityistä pääomaa ei virtaa sisään aidoista syistä.

Strategiat

International Finance Corporationin viisi strategiaa ovat:

 • Ensimmäisenä strategiana on vahvistaa keskittymistä rajamarkkinoihin (sekä IDA-maihin että muihin kuin IDA-maihin) sekä FCS- tai hauras- ja konfliktitilanteisiin.
 • Toinen strategia on puuttua esimerkiksi ilmastonmuutokseen, sosiaaliseen ja ympäristölliseen kestävyyteen.
 • Kolmas strategia on kannustaa yksityisen sektorin kasvua, joka sisältää elintarvikeketjun, terveydenhuollon, koulutuksen ja veden.
 • Neljäntenä strategiana on kannustaa paikallisten ja kansallisten rahoitusmarkkinoiden kehitystä instituutioiden kehittämisen, yhä innovatiivisempien rahoitustuotteiden käytön ja mobilisoinnin avulla ja keskittymällä enemmän pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tai mikro-, pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.
 • Viides ja viimeinen strategia on rakentaa ja ylläpitää pitkäaikaisia ​​suhteita kehittyvien talouksien asiakkaisiin hyödyntämällä sen tuotteita ja palveluja täysimääräisesti ja edistämällä rajat ylittävää kasvua.

Kuinka se toimii?

International Finance Corporation (IFC) ottaa huomioon vain muutaman sijoitusehdotuksen. Nämä sijoitusehdotukset valitaan yksinomaan sen perusteella, että ne keskittyvät tuottavien yksityisten yritysten perustamiseen, parantamiseen ja kasvuun, mikä viime kädessä tuo kehitystä heikosti menestyvälle taloudelle. Maatalous-, rahoitus-, teollisuus- ja muut kaupalliset teollisuudenalat ovat oikeutettuja International Finance Corporation -rahoitukseen, jos vain niiden toiminta on luonteeltaan tuottavaa.

IFC: llä on lupa tehdä rahoitusta sellaisena kuin se pitää sitä sopivana, lukuun ottamatta sijoittamista osakkeisiin ja osakkeisiin. IFC: llä ei todellakaan ole yhtenäistä korkopolitiikkaa sen sijoitusfunktioon liittyen. IFC: ssä korot neuvotellaan kussakin tapauksessa muutamien asiaankuuluvien tekijöiden perusteella, mukaan lukien riskien taso ja tyypit, oikeus osallistua voittoihin ja niin edelleen. International Finance Corporation tekee sijoituksen vasta, kun yrityksillä todetaan olevan asianmukainen kokemus ja pätevä johto.

Esimerkki IFC: stä

Pakistan on maidontuotannossa neljänneksi maailmanlaajuisesti. Tällaisen valtavan maidontuotannon sijasta maidon kysyntä on aina ylittänyt saman tarjonnan. Huono infrastruktuuri, tavanomaiset ja tehoton prosessit ovat pääasiassa syy siihen, miksi maan maitoteollisuus on pyrkinyt tasapainottamaan maidon kysyntää ja tarjontaa. Lähes 80 prosenttia maan maidosta tuotetaan sen pienimuotoisilla maidontuottajilla. Tehottoman toimitusketjun takia maan koko maitoteollisuus on muuttunut tehottomaksi.

International Finance Corporation maksoi lähes 145 miljoonaa dollaria hollantilaiselle osuuskunnalle Friesland Campinalle saadakseen 51 prosentin osuuden Engro Foodsista, joka sattuu olemaan Pakistanin johtava maidonjalostusyritys. Engro Foods pystyi nyt hyötymään yhdistyksen eduista ja sai raaka-aineita Friesland Campinalta. Tämä lisäsi maan pienviljelijöiden tuottavuutta ja tehokkuutta ja vähensi heidän jätteitään. Tämän hankinnan ja yhdistämisen odotettiin hyödyttävän 270 000 jakelijaa ja 200 000 viljelijää ja luovan 1000 uutta avointa työpaikkaa Pakistanin maitoteollisuuteen.

Palvelut

International Finance Corporation tarjoaa sijoitus-, neuvonta- ja varainhoitopalveluja, jotka sisältävät lisäksi lainat, kauppa- ja toimitusketjurahoituksen, oman pääoman, sekoitetun rahoituksen, valtionkassan asiakasratkaisut, syndikoidut lainat, asiakasriskien hallintapalvelut, rakenteet sekä arvopaperistetun rahoituksen, likviditeetin johto, rahoituspalvelut, riskipääoma jne.

Johtopäätös

International Finance Corporation tarjoaa myös erilaisia ​​sijoitus-, neuvonta- ja varainhoitopalveluja. IFC on kansainvälinen rahoituslaitos, jonka tavoitteena on yksityisen teollisuuden kasvu ja kehitys kehitysmaissa. IFC pyrkii luomaan parempia toimeentulomahdollisuuksia ihmisille, jotta he voivat nousta köyhyyden yläpuolelle ja nauttia paremmasta elintasosta.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found