Pääomasijoitus vs Hedge Fund | 6 eroa, jotka sinun on tiedettävä!

Ero pääomasijoitusrahaston ja suojausrahaston välillä

Pääomasijoitukset voidaan määritellä rahastoiksi, joita sijoittajat käyttävät julkisten yritysten hankintaan tai sijoittamiseen yksityisiin yrityksiin. Toisaalta hedge-rahastot voidaan määritellä yksityisomistuksessa oleviksi yksiköiksi, jotka keräävät varoja sijoittajilta ja sijoita ne sitten takaisin rahoitusvälineisiin, joissa on monimutkaiset salkut.

Pääomasijoitusrahasto otetaan yleensä käyttöön esimerkiksi yritysten hankinnassa, yrityksen laajentamisessa tai yhteisön taseen vahvistamiseksi. Pääomasijoittajille sijoittajille, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta yritysten rahoitukseen, tarjotaan esite varainhankintaa varten. Suojausrahastot muodostetaan osakeyhtiöinä sijoittajien ja johtajien suojaamiseksi luotonantajilta, jos rahastot ovat lainkaan konkurssissa.

Mikä on pääomasijoitus?

Yksityinen pääoma on sijoituspääoma, jonka kukin korkean nettovarallisuuden omaava henkilö sijoittaa yritykseen omistamaan pääomasijoituksen yrityksessä. Näitä pääkaupunkeja ei noteerata julkisessa pörssissä. Pääomaa voidaan käyttää yrityksen käyttöpääoman lisäämiseen, taseen vahvistamiseen tai uuden teknologian tuomiseen yhtiöön tuotannon lisäämiseksi. Institutionaaliset sijoittajat ja akkreditoidut sijoittajat ovat suurin osa minkä tahansa yrityksen pääomasijoituksista, koska niillä on kyky sitoa suuri summa rahaa pidempään. Usein yksityistä pääomaa käytetään muuntaa julkinen yritys yksityiseksi.

Mikä on Hedge Fund?

Hedge Fund on vain yksi nimi Investment Partnershipille. Hedge-sanan merkitys on suojautua taloudellisilta menetyksiltä, ​​joten Hedge Funds on suunniteltu tekemään niin. Vaikka riskitekijä on aina mukana, se riippuu tuotosta. Mitä suurempi riski, sitä korkeampi on tuotto. Suojausrahastot ovat vaihtoehtoisia sijoituksia, jotka tehdään yhdistämällä rahastoja, joihin sisältyy useita strategioita korkean tuoton ansaitsemiseksi sijoittajalle. Suojausrahastoja ei säännellä arvopapereilla ja vaihtopalkkioilla, ja niitä voidaan käyttää useille arvopapereille sijoitusrahastoihin verrattuna. Suojausrahastot työskentelevät Long-Short-strategioiden parissa, mikä tarkoittaa sijoittamista pitkiin positioihin eli osakkeiden ostamista sekä lyhyitä positioita, mikä tarkoittaa osakkeiden myyntiä lainatulla rahalla ja sitten ostamista uudelleen, kun hinta on alhainen.

Pääomasijoitusrahastot vs. riskirahastot

Tärkeimmät erot pääomasijoitusrahastojen ja suojausrahastojen välillä

  • Pääomasijoitusrahastot ovat sijoitusrahastoja, jotka tyypillisesti ovat kommandiittiyhtiöiden omistuksessa sellaisten yritysten ostamiseksi ja uudelleenjärjestämiseksi, joilla ei käydä julkista kauppaa pörssissä, kun taas hedge-rahastot ovat yksityisomistuksessa olevia yksiköitä, jotka yhdistävät sijoittajien varat ja sijoittavat sitten uudelleen sama rahoitusvälineisiin, joilla on monimutkainen salkku.
  • Pääomasijoitusrahastot sijoittavat yrityksiin, jotka voivat tuottaa suurempia voittoja pidemmän ajanjakson aikana, kun taas hedge-rahastoja käytetään sijoittamaan sellaisiin varoihin, jotka tuottavat hyvää sijoitetun pääoman tuottoprosenttia tai tuottoa lyhyemmällä aikavälillä.
  • Pääomasijoitusrahastoihin sijoittajilla on vapaus sijoittaa varoja tarpeen mukaan, kun taas hedge-rahastoihin sijoittajien on tehtävä sijoitus kaikki yhdellä kertaa.
  • Pääomasijoitusrahastot ovat suljettuja sijoitusrahastoja, kun taas hedge-rahastot ovat avoimia sijoitusrahastoja.
  • Pääomasijoitusrahastoilla ei ole minkäänlaisia ​​rajoituksia siirrettävyydelle tietyn ajanjakson aikana, kun taas hedge-rahastoilla on rajoituksia siirrettävyydelle.
  • Pääomasijoitusrahastot ovat vähemmän riskialttiita kuin hedge-rahastot.
  • Pääomasijoitusrahastojen sijoittajat toimivat aktiivisena osallistujana, kun taas hedge-rahastojen sijoittajilla on passiivinen asema.
  • Rahastojen elinkaari on määritelty sopimusperusteisesti pääomarahastoissa, kun taas hedge-rahastojen kohdalla rahastojen elinkaarelle ei ole rajoituksia.
  • Pääomasijoitusrahastoihin sijoittajilla on korkeampi määräysvalta toiminnassa ja varainhoidossa, kun taas hedge-rahastoilla on matalampi määräysvalta varoihin.

Pääomasijoitus vs Hedge Fund - rakenteellinen ero

Pääomasijoitus kuuluu suljettujen sijoitusrahastojen luokkaan, jotka soveltuvat yleensä sijoituksiin, joita ei voida merkitä markkinoille ja joilla on rajoituksia siirrettävyydelle tietyn ajan, kun taas Hedge Fund -rahasto on olemassa perinteisten avoimen sijoituksen luokassa rahastot, jotka soveltuvat yleensä sijoitusvälineille, joilla on vakiintuneet kaupankäyntimarkkinat ja joiden siirrettävyydelle ei ole rajoituksia, toisin sanoen omaisuuserät ovat helposti merkittävissä markkinoille.

Kun puhutaan termistä, hedge-rahastoilla ei ole mitään erityistä termiä, kun taas pääomasijoitusrahastoilla on 10–12 vuoden määräaika, jota johtaja / GP-yksikkö voi pidentää edelleen kaikkien sijoittajien suostumuksella.

Milloin sinun on vapautettava rahaa?

Pääomasijoitusten tapauksessa sinun ei tarvitse sijoittaa rahaa välittömästi tililtäsi, vaan sinun on sitouduttava lähitulevaisuudessa maksettavaan pääomaan kaikista salkunhoitajan yksityisillä markkinoilla tekemistä kaupoista.

Rahasi maksamiseen ei ole kiinteää kestoa, kun taas Hedge-rahastojen tapauksessa sinun on vapautettava sitoutunut summa heti säästöistäsi. Tämä määrä sijoitetaan jälkimarkkinakelpoisiin arvopapereihin, joilla käydään kauppaa reaaliajassa.

Suorituskyvyn mittaaminen ja toteuttaminen

Pääomasijoitusten kehitystä mitataan sisäisen tuottoprosentin (IRR) perusteella, ja yleensä pääomarahastoon sovelletaan vähimmäisrajaa. Hedge-rahastoissa tuotto on välitöntä ja joskus kannustinpalkkioiden saamiseksi mitataan suorituskykyä vertailuarvon mukaan.

Pääomasijoitusten tulos toteutuu yleensä sen jälkeen, kun este on saavutettu, ja pääomasijoitus raportoi enimmäkseen negatiivisen tuloksen alkuvuosina. Hedge-rahastojen tuotto toteutuu jatkuvasti varojen sijoittamisen aikana.

Jakaminen ja jakaminen

Pääomasijoitusrahastojen ja hedge-rahastojen välillä on joitain suuria eroja rahaston kohdentamisessa ja jakautumisessa sijoittajien ja rahastonhoitajien välillä. Pääomasijoitusten osalta salkun selvitystila jakautuu, kunnes sijoittaja on saanut sijoittamansa summan, ja joskus saadaan myös "etuoikeutettuja tuottoja", jotka lasketaan prosentteina sijoittajan maksamasta summasta, joka jaetaan edelleen sijoittajien ja rahastonhoitajan kesken, suhteessa 80-20. Hedge-rahastosijoittaja ei saa takaisin sijoitettua summaa ennen kuin rahasto lopetetaan jostain syystä tai hän tahallisesti vetäytyy rahastosta.

Maksujen vertailu

Pääomasijoitusten palkkiot arvioidaan useilla oletuksilla, kuten sijoitusaika, rahaston elinkaari, keskimääräinen pitoaika, siirtoprosentti ja enimmäisrahoitusosuus. Pääomasijoituspalkkiot ovat kaksitasoisia. Taso 1 on 1,5 prosentin vuosimaksu sitoutuneista sijoituksista viiden ensimmäisen vuoden aikana ja sitten 1,0 prosenttia viiden vuoden kuluttua.

Hedge-rahaston yleisin palkkiorakenne on 1,5% hallinnointipalkkio ja 20% palkkio suorituksen perusteella. Hedge-rahasto ansaitsee tulospalkkioita yleensä ensimmäisestä voiton dollarista, kun taas pääomasijoituspalkkioita ei ansaita ennen kuin sijoittaja saavuttaa ensisijaisen tuoton tavoitteen. Ensisijaisen pääoman tuotto on syy alhaisempiin palkkioihin.

Molemmat ovat ansaita rahaa investoinneista ja molempiin rahoitusvaihtoehtoihin liittyy korkean riskin tekijä. On tärkeää arvioida näiden kahden väliset erot ja valita vastaavasti.

Vertaileva taulukko

Vertailun perusteet Pääomasijoitusrahastot Hedge-rahastot
Määritelmä Pääomasijoitusrahastot ovat rahastoja, joita sijoittajat käyttävät sijoittamiseen yksityisiin yksiköihin tai julkisesti pörssissä listattujen yhteisöjen hankintaan. Suojausrahastot tarkoittavat, että yksityiset osakeyhtiöt keräävät varoja sijoittajilta ja sijoittavat ne sitten uudelleen rahoitusinstrumentteihin, joilla on riskialttiita salkkuja.
Aikataulu suhteessa investointeihin Pääomasijoitusrahastojen tarkoituksena on sijoittaa yrityksiin, jotka pystyvät tarjoamaan riittävästi tuottoa pidemmällä aikavälillä. Toisin sanoen, pääomarahastot sijoittavat salkkuihin, jotka voivat tuottaa tuottoa pidemmällä aikavälillä. Suojausrahastot keskittyvät sijoittamaan yrityksiin, jotka pystyvät tarjoamaan merkittäviä voittoja sijoitetun pääoman tuottoprosentista (sijoitetun pääoman tuotto) lähitulevaisuudessa. Toisin sanoen, hedge-rahastot pyrkivät sijoittamaan salkkuihin, jotka tuottavat tuottoa lyhyemmässä ajassa.
Siirrettävyyden rajoitukset Pääomasijoitusrahastot ovat suljettuja sijoitusrahastoja, joilla on rajoituksia siirrettävyydelle. Nämä rajoitukset ovat kuitenkin voimassa vain tietyn ajan. Suojausrahastot ovat avoimia sijoitusrahastoja, joilla ei todellakaan ole minkäänlaisia ​​rajoituksia siirrettävyydelle.
Pääomasijoitus Sijoittajien, jotka valitsevat pääomarahastot, on sijoitettava pääoma aina kun sitä pyydetään. Hedge-rahastoja valitsevien sijoittajien on tehtävä vain kertaluonteinen sijoitus.
Riskien taso Pääomasijoitusrahastot ovat vähemmän riskialttiita kuin hedge-rahastot. Suojausrahastoilla on korkeampi riski, koska ne korostavat enemmän valtavan tuoton saamista ja myös lyhyemmässä ajassa.
Verot Pääomarahastoissa ansaittuihin voittoihin ei sovelleta verokantoja. Hedge-rahastojen voitot verotetaan.
Varojen hallinnan taso Pääomasijoitusrahastoilla on parempi hallinta ja vaikutus omaisuudenhoitoon ja toimintaan. Pääomasijoitusrahaston sijoittajat voivat osallistua aktiivisesti liiketoimintastrategioiden muuttamiseen, hallinnon toteuttamiseen ja toiminnan parantamisen aloittamiseen. Suojausrahastoilla on vähemmän varojen hallinnan taso, eikä niillä myöskään ole äänivaltaa. Tämä johtuu siitä, että hedge-rahastot ovat yleensä vähemmistösijoittajia, joilla on vähän tai ei lainkaan määräysvaltaa sijoituksissa.
Termi Pääomarahastossa rahastojen elämä on määritelty sopimuksella. Hedge-rahastoissa rahastojen elinkaarta ei ole rajoitettu.
Vaarnat pidetty Pienet osuudet yrityksissä, jotka on julkisesti noteerattu pörssissä. Merkittävät osuudet läheisesti omistetuissa yrityksissä.
Hallinnointikulut 1-2 prosenttia aktiivisesti hoidetuista varoista. 1-2 prosenttia hallinnoitavista varoista.
Sijoitushorisontti Nämä ovat yleensä pitkäaikaisia. Suojausrahastot ovat yleensä lyhytaikaisia.
Osallistumisen taso Sijoittajat osallistuvat aktiivisesti pääomasijoitusrahastoon. Sijoittajilla on passiivinen asema hedge-rahastossa.

Johtopäätös

Nimensä mukaan pääomasijoitusrahastojen tarkoituksena on sijoittaa yksityisiin yrityksiin suorilla sijoituksilla tai rahastoilla, kun taas hedge-rahastoissa sijoittajat voivat sijoittaa ja käydä kauppaa erityyppisissä rahoituspapereissa ja -markkinoilla vipuvaikutuksella tai lyhyellä myynnillä. Hedge-rahastojen riskitaso on huomattavasti korkeampi kuin pääomarahastoissa. Pääomasijoitusrahastoista saadut voitot on vapautettu veroista, kun taas hedge-rahastoista saadut voitot oikaistaan ​​veroilla.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found