Muuttuvan kustannuksen tuloslaskelma (esimerkkejä) Kuinka se valmistetaan?

Mikä on muuttuva kustannuslaskelma?

Muuttuvien kustannusten tuloslaskelma on sellainen, jossa kaikki muuttuvat kulut vähennetään tuloista, mikä johtaa maksumarginaaliin. Tästä vähennetään sitten kaikki kiinteät kulut kauden nettotuloksen tai -tappion saavuttamiseksi. On hyödyllistä määrittää kustannusten osuus, joka tosiasiallisesti vaihtelee suoraan tulojen mukaan.

Monissa yrityksissä maksumarginaali on huomattavasti korkeampi kuin myyntikate, koska niin suuri osa sen tuotantokustannuksista on kiinteitä ja muutama sen myynti- ja hallintokuluista on vaihteleva.

Nettotuloksen kaava on: -

 • Rahoitusmarginaali = Tuotto - Muuttuvat tuotantokustannukset - Muuttuvat myynti- ja hallintokulut
 • Nettotulos tai -tappio = Vakuutusmarginaali - Kiinteät tuotantokustannukset - Kiinteät myynti- ja hallintokulut

Esimerkkejä muuttuvien kustannusten tuloslaskelmasta

Esimerkki 1

ABC Cotton -niminen yritys myy puuvillaa 30 dollaria / kg. Vuotta 2016 koskevat tiedot ovat seuraavat: -

 • Myynti kg - 80 000 kg
 • Valmiiden tuotteiden varasto kauden alussa - 15 000 kg
 • Valmiiden tuotteiden varasto kauden päättyessä - 20000 kiloa

Valmistuskustannukset

 • Muuttuvat kustannukset - 10 dollaria / kg
 • Kiinteät valmistuskustannukset - 3 000 000 dollaria vuodessa

Markkinointi- ja hallintokulut

 • Muuttuvat kulut - 5 dollaria / kg myyntiä
 • Kiinteät kulut - 2 500 000 dollaria vuodessa

Yllä olevien tietojen avulla olemme laatineet muuttuvien kustannusten tuloslaskelman.

Esimerkki 2

Olkaamme ymmärrettävä, miten tämä lausunto valmistetaan

Myynti lasketaan, mikä on kokonaismyynti kilogrammoina, ts. 80000 kerrottuna painokiloa kohden, eli 30 dollaria.

= Kokonaismyynti * Hinta / kg

Laske muuttuja Avausvarasto

Avausvarasto, joka on lopputuotevarasto kauden alussa, eli 15000 kiloa kerrottuna valmistuksen muuttuvilla kustannuksilla, eli 10 dollarilla.

= valmiiden tuotteiden varasto kauden alussa * valmistuksen muuttuvat kustannukset

Valmistettujen tuotteiden muuttuvat kustannukset ovat

= (Myynti yhteensä + Valmiiden tuotteiden varastot kauden lopussa - Valmiiden tuotteiden varastot kauden alussa) * valmistuksen muuttuvat kustannukset

Myytävissä olevien tavaroiden muuttuvat kustannukset

= Tuotteiden muuttuvat kustannukset + avaamisvarasto

Laske loppuvarasto, joka on

= Valmiiden tuotteiden varasto kauden päättyessä * valmistuksen muuttuvat kustannukset

Nyt saamme bruttomaksuprosentin

Bruttomaksumarginaali = Kokonaismyynti - myytävissä olevien tavaroiden muuttuva hinta - lopullinen varasto

Laske muuttuvat markkinointi- ja hallintokulut, jotka ovat

= Myynnin kokonaismäärä * Muuttuvat markkinointi- ja hallintokulut

Laskettu avustusmarginaali eli

= Bruttomaksuosuus - vaihtelevat markkinointi- ja hallintokulut

Nyt meidän on laskettava kiinteät kulut

= Kiinteät valmistuskustannukset + kiinteät markkinointi- ja hallintokulut

Lopuksi saamme nettotuotot

= Rahoitusmarginaali - Kiinteät kulut

Kokonaistuotanto vuoden aikana = Kokonaismyynti + loppuvarasto - avaava varasto

Valmistuskustannukset yksikköä kohti = Muuttuvat kustannukset + Kiinteät kulut

Siksi havaitsimme, että liiketoiminnan nettotuotto muuttuvien kustannusten tuottoperiaatteella.

Normaalitulot vs. muuttuvien kustannusten tuloslaskelma

 1. Normal tuloslaskelmassa on myyntikate, kun taas muuttuvien kustannusten tuloslaskelmassa on maksumarginaali.
 2. Muuttuvien kustannusten tuloslaskelmassa kaikki muuttuvat myynti- ja hallintokulut kuuluvat muuttuviin tuotantokustannuksiin. Se on osa maksumarginaalia.
 3. Kaikki kiinteät tuotantokustannukset lasketaan yhteen laskussa muuttuvien kustannusten tuloslaskelmien maksumarginaalin jälkeen.

Tärkein ero bruttomarginaalin ja maksumarginaalin välillä on se, että kiinteiden tuotantokustannusten bruttokateprosentti sisältyy tavaroiden kustannuksiin. Vakuutusmarginaaliin kiinteät tuotantokustannukset eivät sisälly samaan laskelmaan. Tämä tarkoittaa, että muuttuvien kustannusten tuloslaskelmat lajitellaan perustuen kustannustietojen vaihtelevuuteen, eikä tyypilliseen tuloslaskelmaan sisältyvien toiminnallisten alueiden tai kululuokkien mukaan.

Molempien lausuntojen mukaan nettotulos tai -tappio on sama.

Edut

 • Muuttuvien kustannusten avulla voidaan paremmin ymmärtää kiinteiden kustannusten vaikutus nettotulokseen muuttuvien kustannusten tuloslaskelmassa.
 • Muuttuvien kustannusten tuloslaskelmien avulla yritykset saavat tarvittavat tulot kustannuslaskennan (CVP) analyysiin. Hallinta ei voi poimia näitä tietoja perinteisistä menetelmistä.
 • Liiketoiminnan nettotuotot ovat lähellä kassavirtaa. Se on hyödyllinen yrityksille, joiden kassavirrassa on ongelmia.
 • Muu menetelmä muuttuu varastotason, ajanjakson jne. Muuttuessa. Joskus myynti ja tuotot liikkuvat vastakkaiseen suuntaan, mutta muuttuvien kustannusten menetelmässä tätä ei tapahdu.

Haitat

 • Muuttuvien kustannusten tuloslaskelma ei ole GAAP-standardin (yleisesti hyväksytty kirjanpitoperiaate) mukainen.
 • Monien maiden verolaki käyttää muita menetelmälausekkeita, kuten absorptiokustannuksia.
 • Se ei kohdista kiinteitä kustannuksia tuotantoyksikölle. Näin ollen tuotantokustannuksia ei voida verrata tuloihin.

Muuttuvien kustannusten tuloslaskelma auttaa yrityksiä erilaisissa analyyseissä, kuten kustannusten tuotoissa, laatimaan joustavat budjetit parempaa varianssianalyysiä varten ja auttavat päätöksenteossa hyväksymään tai hylkäämään erikoistilaukset.