Tuloveroa koskeva varaus (määritelmä, kaava) Laskentaesimerkkejä

Varaus tuloverotukselle

Tulovero on vero, jonka yritys odottaa maksavan kuluvana vuonna ja joka lasketaan tekemällä oikaisut yrityksen nettotuloihin väliaikaisilla ja pysyvillä eroilla, jotka kerrotaan sitten sovellettavalla verokannalla.

Varaus tuloverolaskentaa varten

Tuloverovaraus lasketaan yksilön tai yrityksen ansaitsemasta tulosta käyttämällä seuraavaa kaavaa:

Tuloverolain kaava = ennen veroja ansaittu tulo * Sovellettava verokanta

Laskemisesimerkki tuloverovarauksesta

Seuraava on esimerkki käsitteen ymmärtämiseksi paremmin.

Voit ladata tämän tuloverotusta koskevan Excel-mallin täältä - Varaus tulovero-Excel-malli

Oy on yritys, joka valmistaa ja myy autotuotteita markkinaraporteissa seuraavien tilikausien lukujen perusteella, jotka päättyvät 31. joulukuuta 2018 päättyneelle tilikaudelle. Oletetaan, että yritykselle sovellettava tuloveroprosentti on 30%. Laske voitto ennen veroja käyttäen annettua lukua ja varausta, joka tehdään tuloverolle 31. joulukuuta 2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Ratkaisu

Sen laskemiseksi ensinnäkin voitto ennen veroja lasketaan annetuista tiedoista.

Laskelma voiton laskemisesta ennen veroja

 • = 170000 dollaria + 100000 dollaria
 • = 70000 dollaria

Siten yllä olevasta tuloslaskelman laskelmasta ennen veroja 70 000 dollaria on A Ltd: n voitto ennen veroja. 31. joulukuuta 2018 päättyvälle tilikaudelle.

Tuloveron varauksen laskenta on nyt seuraava:

 • = 70 000 dollaria * 30%
 • Tuloverovaraukset = 21 000 dollaria

Täten 31.12.2018 päättyvän tilivuoden tulovero on 21 000 dollaria.

Edut

Tähän liittyvät erilaiset edut ovat seuraavat:

 • Se on varaus, jonka yritys tekee nykyisten voittojensa voitoista tulevaisuudessa syntyvän verovelvollisuutensa täyttämiseksi. Yrityksen verovarauksen tekopäivän ja maksupäivän välillä on kuitenkin tietty aikaväli. Joten yritys voi käyttää aikavälin mahdollisuutta ja käyttää verovarausta lyhytaikaisen rahoituksen lähteenä välikaudella. Se ei tarkoita ylimääräisiä kustannuksia yritykselle eikä siihen liity oikeudellisia muodollisuuksia.
 • Tuloverovarauksen avulla yhtiö tekee varauksen tulevasta vastuusta hyvissä ajoin. Se saa kaikki sidosryhmät tietoiseksi tulevaisuudessa yritykselle syntyvästä verovelvoitteesta.

Haitat

Näihin liittyvät haitat ovat seuraavat:

 • Se on yrityksen rahoituslähde, mutta vain lyhyellä aikavälillä, eikä sitä voida käyttää pitkän ajan rahoittamiseen yrityksen vaatimusten mukaisesti.
 • On mahdollista, että yhtiö luo tuloveroa varten ylimääräisen varauksen, mikä johtaa yrityksen varojen riittämätöntä käyttöä, koska yhtiö olisi voinut käyttää varoja muilla tuotantoalueilla.

Tärkeitä tuloverovarauksiin liittyviä seikkoja

Näihin liittyvät erilaiset tärkeät kohdat ovat seuraavat -

 • Yhtiö luo sen nykyisten voittojen voitoista tulevaisuudessa syntyvän verovelvollisuutensa täyttämiseksi.
 • Se luodaan ottaen huomioon yhtiöön kyseisenä ajanjaksona sovellettava verokanta.
 • Yhtiö tekee sen tekemällä oikaisuja pysyvän ja tilapäisen luonteen eroon yhtiön kauden tuloissa.
 • Yrityksen verovarauksen tekemisen ja sen maksamisen välillä on tietty aikaero. Siksi yritys voi käyttää sitä lyhytaikaisen rahoituksen lähteenä välikaudella.

Johtopäätös

Tuloverovarauksella tarkoitetaan varausta, jonka yritys on luonut tuloistaan, jotka se on saanut tarkastelujaksolla yhtiöön sovellettavan verokannan mukaisesti. Yhtiö tekee tämän varauksen tekemällä oikaisuja yhtiön kauden tulojen pysyviin ja väliaikaisiin eroihin.

Koska yrityksen verovarauksen tekemisen ja sen maksamisen välillä on tietty aikaero, yritys voi käyttää aikavälin mahdollisuutta ja käyttää verovarausta veron lähteenä. lyhytaikainen rahoitus välikaudella. Se on kuitenkin yrityksen rahoituslähde, mutta vain lyhyellä aikavälillä, eikä sitä voida käyttää pitkän aikavälin rahoittamiseen yrityksen vaatimusten mukaisesti. On myös mahdollista, että yritys kerää tuloveroa varten ylimääräisen varauksen, mikä saattaa johtaa yhtiön varojen riittämätönyn käyttöön.