Vaihtotilin kaava (esimerkkejä) Kuinka lasketaan vaihtotili?

Mikä on vaihtotilin kaava?

Maksutaseen vaihtokaavan kaava mittaa tavaroiden ja palveluiden tuontia ja vientiä, ja se lasketaan kauppataseen, nettotulojen ja tulonsiirtojen summana.

Kauppatase on erä maiden tuonnin ja viennin välillä ja se on vaihtotaseen suurin osa. Maassa yritetään aina viedä enemmän vientiä kuin tuontia. Jotta vaihtotase olisi positiivinen, on tärkeää, että kauppatase on positiivinen.

Vaihtotilin yhtälö on annettu alla:

Vaihtotilin kaava = (XM) + NI + NT

Missä

  • X on tavaroiden vienti ja M on tavaroiden tuonti
  • NI on nettotulo
  • NT on nettotulonsiirrot

Tässä kaavassa XM tarkoittaa kauppatasetta. Jotta kauppatase olisi positiivinen, maalla on oltava enemmän vientiä kuin tuontia. Vienti ja tuonti sisältävät sekä maassa tuotetut tavarat että palvelut. Nettotuotto sisältää pääosin ulkomailta saadut tulot ja nettosiirrot koostuvat julkisista siirroista.

Esimerkkejä käyttötilin kaavasta (Excel-mallin kanssa)

Katsotaanpa joitain yksinkertaisia ​​tai edistyneitä esimerkkejä vaihtotilin laskemisesta sen ymmärtämiseksi paremmin.

Voit ladata tämän nykyisen tilin kaavan Excel-mallin täältä - Nykyisen tilin kaavan Excel-malli

Esimerkki 1

Yritetään ymmärtää, kuinka lasketaan vaihtotilit esimerkin avulla. Vaihtotaseiden laskemiseksi meidän on oletettava, kuinka paljon tavaroiden ja palvelujen vienti on maassa, samoin kuin meidän on oletettava, kuinka paljon tavaroiden ja palvelujen tuonti on maassa. Tämän avulla voimme laskea maan nettokaupan saldon, joka on maan viennin ja tuonnin ero. Meidän on myös oletettava, kuinka paljon ulkomaille tehtyjen sijoitusten tuotot ovat. Vaihtotilit sisältävät myös tulonsiirrot pääasiassa valtion siirron muodossa maassa. Alla oleva kaavio kuvaa käyttötilin osia ja myös laskelman vaihtotilin kaavalle.

Alla on tietoja vaihtotilin laskemisesta

Tavaroiden ja palvelujen saldon laskeminen

Tavaroiden ja palvelujen saldo = (XM)

= 175 - (- 25)

Tavaroiden ja palvelujen saldo = 150

Kokonaistulojen laskeminen

Kokonaistulo = 65 + 140

Kokonaistulo = 205

Nykyisten siirtojen kokonaislaskenta

Nykyiset siirrot yhteensä = -240 + (- 60)

Nykyiset siirrot yhteensä = -300

Siksi lasketaan vaihtotase kokonaisuudessaan seuraavasti:

Vaihtotili yhteensä = (XM) + NI + NT

= (150) +205 + (- 300)

Vaihtotili tulee olemaan -

Vaihtotili yhteensä = 55

Esimerkistä voimme saada selville, että nykyinen saldo on positiivinen. Voimme myös nähdä, että kauppatase on positiivinen, mikä tarkoittaa, että vienti on enemmän kuin tuonti. Kaikki nämä laskelmat esitetään myös oheisessa Excel-taulukossa.

Esimerkki 2

Katsotaanpa käytännön esimerkkiä maan käyttötileistä. Intialla on aina vaihtotaseen alijäämä, koska se tuo lähes 90 prosenttia energiantarpeestaan. Intia maana on kolmanneksi suurin öljyn ja kaasun kuluttaja, mutta tuottaa hyvin vähän määriä. Siksi maassa on aina vaihtotaseen alijäämä. Viimeisin vaihtotaseen alijäämä Q1'19: lle Intiassa on noin 15,8 dollaria, mikä on erittäin korkea jopa Intialle. Vaihtotaseen alijäämä tai ylijäämä mitataan aina prosentteina BKT: sta. Vaihtotaseen alijäämän suhde Intian BKT: hen on 2,4%. Suurempaa suhdetta pidetään maalle haitallisena. Maa pyrkii olemaan pienempi suhdeluku, ja maan sijoittajat seuraavat aina tätä lukua.Öljyn ja kaasun hinta kansainvälisillä markkinoilla vaikuttaa Intian vaihtotaseen suhteeseen BKT: hen.

Alla on tiedot vaihtotilin laskentakaavasta

Alla on tilannekuva Intian vaihtotaseesta kaudella H1 2016-17.

Alla oleva taulukko kuvaa yhteenvetoa Intian maksutasemäärästä, jonka Intian varapankki on julkaissut.

Osuvuus ja käyttö

Aina kun joku ostaa tavaroita tai palveluita ulkomailta, heidän on ostettava kyseisten maiden valuutta maksamaan tavaroista tai palveluista. Sama pätee, kun joku ostaa eri maasta tavaroita ja palveluja, heidän on ostettava kotimaan valuuttaa. Kaikkien näiden tapahtumien on oltava tasapainossa. Ja he kaikki tasapainottavat tilillä, joka on nimetty maksutaseeksi. Maksutase on jälleen jaettu kolmeen päätiliin, jotka ovat vaihtotili, pääomatili ja kolmas tili tunnetaan rahoitustilinä. Vaihtotase sisältää kaiken tavaroiden ja palveluiden tuonnin ja viennin ja johtaa ulkomaisten omistusosuuksien kasvuun maassa. Toisaalta,pääomatili koostuu pääomansiirrosta sekä muiden kuin rahoitusvarojen ja tuottamattomien varojen hankinnasta ja myynnistä, mikä johtaa maan kultavarannon ja valuuttavarannon kasvuun.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found