IFRS vs. Intian GAAP | Tärkeitä eroja IFRS: n ja Intian GAAP: n välillä

Tärkein ero IFRS: n ja Intian GAAP: n välillä on se, että IFRS on kansainvälinen kirjanpitostandardi, joka antaa ohjeita siitä, kuinka yrityksen tulisi ilmoittaa erilaiset liiketoimet tilinpäätöksessään, jota monet maat käyttävät, kun taas Intian GAAP on yleisesti hyväksytty kirjanpitoperiaate kehitti yritysministeriö (MCA) ja seurasi vain Intiassa.

Erot IFRS: n ja Intian GAAP: n välillä

Jos olet vasta aloittamassa kirjanpitoa, sinun on vaikea ymmärtää eroja IFRS: n ja Intian GAAP: n välillä.

IFRS: n koko muoto on International Financial Reporting Standards. Sen valmisteli ja päivitti voittoa tavoittelematon, riippumaton organisaatio IASB (International Accounting Standards Board). IFRS-standardeja käytetään 110 maassa, ja se on yksi suosituimmista kirjanpitostandardeista.

Toisaalta Intian GAAP on joukko kirjanpitostandardeja, jotka on erityisesti suunniteltu Intian kontekstiin. GAAP tarkoittaa yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita. Suurin osa intialaisista yrityksistä noudattaa intialaista kirjanpitosääntöä laatiessaan kirjanpitoa.

Kun yritys noudattaa IFRS-standardeja, sen on annettava liitetiedoissa ilmoitus siitä, että se noudattaa IFRS-standardeja. Intian GAAP: n osalta lausunnon julkistaminen ei ole pakollista. Kun yrityksen sanotaan noudattavan Intian GAAP-sääntöjä, oletetaan, että ne noudattavat Intian GAAP-sääntöjä kuvatakseen oikean ja oikeudenmukaisen kuvan rahoitusasioistaan.

IFRS vs. Intian GAAP-infografiikka

Keskeiset erot IFRS: n ja Intian GAAP: n välillä

Tärkeimmät erot IFRS: n ja Intian GAAP: n välillä mainitaan -

  • IFRS on huomattavasti laajempi kirjanpitostandardi soveltamisalaltaan. IFRS-standardeja on jo käytetty 110 maassa. Intian GAAP on melko kapea ja sitä sovelletaan vain intialaisiin
  • IFRS-standardien osalta yritysten on ehkä laadittava konsernitilinpäätös, jos ne eivät kuulu IAS-27: n poikkeuksen (kappale 10) soveltamisalaan. Intian GAAP: n mukaan yrityksen ei tarvitse laatia konsolidoituja lausuntoja.
  • IFRS-standardien mukaisesti yritysten on ilmoitettava huomautuksena noudattavansa IFRS-standardeja. Mutta Intian GAAP: n tapauksessa ei ole tarvetta lausuntoa siitä, että yritys noudattaa Intian GAAP: ää.
  • Liikevaihtoa pidetään aina saatavana olevan tai saadun vastikkeen käypänä arvona IFRS-standardien tapauksessa. Intian GAAP: n mukaan toisaalta tulot otetaan huomioon, kun yritykset veloittavat tuotteista / palveluista ja myös eduista, joita yritykset saavat käyttämällä resurssejaan.
  • IFRS-standardien mukaisesti, jos yritys ei ole toimintavaluutta, yrityksen varat ja velat muunnetaan valuuttakurssilla. Toisaalta Intian GAAP ei vaadi valuuttakurssia, koska sitä sovelletaan vain intialaisiin yrityksiin.

IFRS: n ja Intian GAAP: n vertailu

IFRS: n ja Intian GAAP: n välillä on monia eroja. Katsotaanpa näiden kahden tärkeimmät erot -

IFRS: n ja Intian GAAP: n vertailuperuste IFRS Intian GAAP
Lyhenteen merkitys Kansainväliset tilinpäätösstandardit Intialainen versio yleisesti hyväksytyistä kirjanpitoperiaatteista
Kehittäjä Kansainvälinen kirjanpitostandardilautakunta (IASB) Yritysministeriö (MCA)
Ilmoitus Yrityksen, joka noudattaa IFRS-standardeja, on ilmoitettava liitetietoina, että sen tilinpäätös on IFRS-standardien mukainen. Kun yrityksen sanotaan noudattavan Intian GAAP-sääntöjä, sen oletetaan noudattavan sitä ja osoittavan oikean ja oikeudenmukaisen kuvan rahoitusasioistaan.
Adoptoitu Yli 110 maassa toimivat yritykset ovat ottaneet käyttöön IFRS-standardit. Yhä useammat maat tekevät myös muutoksen. Intialaiset GAAP-normit hyväksytään vain intialaisissa yrityksissä.
Kuinka mukauttaa sitä ensimmäistä kertaa? IFRS 1 tarjoaa selkeät ohjeet IFRS-standardien käyttöönotosta ensimmäistä kertaa. Intian GAAP ei anna selkeitä ohjeita ensimmäisestä käyttöönotosta.
Valuutan käyttö esityksessä Kun tilinpäätöstä ei esitetä toimintavaluutassa, taseen varat ja velat muunnetaan valuuttakurssilla. Valuuttakurssin käytöstä ei ole kysymystä, koska Intian GAAP-standardia käytetään vain Intian yhteydessä.
Konsernitilinpäätös Jos yritykset eivät kuulu IAS 27: n (kohta 10) mukaisten poikkeuskriteerien alaisuuteen, yritysten on laadittava konsernitilinpäätös. Intian hyvän kirjanpitotavan mukaan yritysten tulisi laatia yksittäiset tilinpäätökset. Konsolidoitujen tilinpäätösten laatimista ei vaadita.
Mikä tilinpäätös on laadittava? IFRS-standardeja noudattavien yritysten on laadittava tase (tase) ja tuloslaskelma (laaja tuloslaskelma). Intian GAAP-periaatteita noudattavien intialaisten yritysten on laadittava tase, tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma.
Kuinka tulot näytetään? IFRS: n mukaan tuotot esitetään saatujen tai saatavien rahojen käypään arvoon. Tuotteista / palveluista asiakkailta veloitetut rahat ja resurssien käytöstä saadut palkkiot kuuluvat Intian GAAP: n mukaisiin tuloihin.

Johtopäätös - IFRS vs. Intian GAAP

Kriittisin osa näistä kahdesta IFRS: n ja Intian GAAP-kirjanpitostandardista on konteksti. Tässä yhteydessä käytämme näitä valtavan muutoksen aikaansaamiseksi. Lisäksi tarkastelemalla näitä kahta IFRS- ja Intian GAAP-standardia saamme idean kunkin näiden IFRS-standardien ja Intian GAAP-kirjanpitostandardien asettamasta vertailukohdasta.

Mikä toimii Intiassa, ei välttämättä toimi muissa maissa ja päinvastoin. Siksi molempien näiden IFRS-standardien ja Intian GAAP-standardien sovellettavuus on edelleen merkityksellistä asiayhteydessä.