Osinkopolitiikkatyypit Top 4 yleisintä osinkopolitiikkatyyppiä

Osinkopolitiikkaa on neljää tyyppiä. Ensimmäinen on säännöllinen osinkopolitiikka, toinen epäsäännöllinen osinkopolitiikka, kolmas vakaa osinkopolitiikka ja lopuksi ei osinkopolitiikkaa. Vakaa osinkopolitiikka jakautuu edelleen osakekohtaiseen jatkuvaan osinkoon, vakituiseen maksusuhteeseen, vakaan osingon lisäksi ylimääräiseen osinkoon.

Osinkopolitiikkatyypit

Yhtiön osingonjakopolitiikka määrää osinkojen määrän ja tiheyden, jolla yhtiö maksaa osakkeenomistajille. Kun yritys ansaitsee voittoa, sen on päätettävä siitä, miten ja missä voitto käytetään. Yritys voi joko pitää ansaitut voitot tai muuten päättää jakaa ne osinkoina osakkeenomistajille. Osinkoihin liittyy erityyppisiä politiikkoja, joita yritys voi noudattaa.

Neljä yleisintä osinkopolitiikkaa ovat -

  1. Säännöllinen osinkopolitiikka
  2. Vakaa osinkopolitiikka
  3. Epäsäännöllinen osinkopolitiikka
  4. Ei osinkopolitiikkaa

Keskustelkaamme niistä jokaisesta yksityiskohtaisesti -

Top 4 yleisintä osinkopolitiikkatyyppiä

# 1 - Säännöllinen osinkopolitiikka

Tämäntyyppisen osinkopolitiikan mukaisesti yhtiö noudattaa menettelyä maksaa osinko osakkailleen vuosittain. Jos yritys ansaitsee epänormaalia voittoa, se säilyttää ylimääräisen voiton. Jos se kuitenkin pysyy tappiollisena joka vuosi, se maksaa myös osinkoa osakkeenomistajilleen. Tämäntyyppisen politiikan omistaa yritys, jolla on vakaa tulos ja vakaa kassavirta. Sijoittajien silmissä säännöllisiä osinkoja maksava yritys on alhainen riski huolimatta siitä, että säännöllisten osinkojen määrä saattaa olla pieni. Tämän politiikan mukaan sijoittajat saavat osinkoja normaalilla korolla.

Sijoittajaryhmä, joka sijoittaa sijoituksiaan näihin yrityksiin, on yleensä riskin välttävä. He kuuluvat pääasiassa eläkkeelle siirtyneeseen tai heikkoon yhteiskuntaan ja pyrkivät säännöllisiin tuloihin. Yritys voi hyväksyä tämän politiikan vain, jos sillä on säännölliset tulot. Tämän politiikan tärkein haitta on se, että sijoittajat eivät voi odottaa osinkojen kasvua, vaikka markkinat olisivatkin suhteellisen korkealla. Tämän tyyppinen politiikka auttaa luomaan luottamusta osakkeenomistajien keskuudessa. Se auttaa myös vakauttamaan osakkeiden markkina-arvoa, mikä lisää yrityksen liikearvoa.

# 2 - Vakaa osinkopolitiikka

Tämäntyyppisen osinkopolitiikan mukaisesti yhtiö noudattaa menettelytapaa, jonka mukaan määritetty kiinteä prosenttiosuus voitoista maksetaan osinkoina vuosittain. Oletetaan esimerkiksi, että yritys asettaa maksuprosentiksi 10%. Sitten tämä prosenttiosuus voitosta maksetaan osinkoina vuosittain voiton määrästä riippumatta. Ansaitseeko yritys miljoonan tai 200000 dollarin voiton, osakkeenomistajille maksetaan kiinteä osinko. Sijoittajien silmissä yritys, joka noudattaa tätä politiikkaa, on riskialtista. Syynä osingon määrään vaihtelee voiton tason kanssa.

Siinä yhtiö valmistaa osingoilleen kolme komponenttia. Yksi osa on vakio osinkoa osaketta kohti ja toinen osa on vakio maksusuhde. Viimeinen on vakaa rupiaosinko plus ylimääräiset osingot. Vakio-osinko osaketta kohden maksetaan tätä tarkoitusta varten perustetun vararahaston kautta. Yrityksen todellinen volatiliteetti ei ole todennettavissa osingonmaksun kautta. Tavoitteellinen maksusuhde määrittää vakaan osinkopolitiikan. Se auttaa myös vakauttamaan osakkeiden markkina-arvon samalla linjalla kuin tavallinen osinkopolitiikka.

# 3 - Epäsäännöllinen osinkopolitiikka

Tämäntyyppisen osinkopolitiikan mukaan yhtiö ilmoittaa, ettei sillä ole velvollisuutta maksaa osinkoa osakkeenomistajille. Hallitus päättää osingon suuruudesta ja osuudesta. He päättävät ansaitun voiton kanssa toteutettavasta toiminnasta. Heidän toiminnallaan osingonmaksussa ei ole mitään tekemistä yrityksen skenaarion kanssa voiton ansaitseminen tai tappion syntyminen. Se riippuu hallituksen päätöksestä. Hallitus saattaa päättää jakaa voiton huolimatta siitä, että voitot ovat vähäiset tai olemattomat. Se saa sijoittajien luottamuksen ja he sijoittavat enemmän yritykseen, ja yhtiön maksuvalmius kasvaa.

Toisaalta yhtiö saattaa pidättää kokonaan tai huomattavasti voittoja ja jakaa osinkoja tai olla vähemmän. Yhtiö voi tehdä tämän yhtiön kasvun lisäämiseksi kertyneillä voittovaroilla. Lisäksi tämäntyyppistä politiikkaa omistaa yritys, jolla on epäsäännöllinen kassavirta ja jolla ei ole likviditeettiä. Sijoittajayhtiön mielestä sääntöjenvastaisten osinkojen maksamista pidetään riskialttiina. Sijoittajat, jotka ovat riskin ystäviä, suosivat sijoittamista tämäntyyppisiin yrityksiin.

# 4 - Ei osinkopolitiikkaa

Tämäntyyppisen osinkopolitiikan mukaan yhtiö noudattaa menettelyä, jonka mukaan osakkeenomistajille ei makseta osinkoa voiton tai tappion skenaariosta riippumatta. Maksusuhde on 0%. Kokonaisansiot pidetään yrityksellä. Se investoi uudelleen yritystoimintamalliin laajentaakseen sitä edelleen korotetulla korolla ja estämättä esimerkiksi likviditeettiä. Yhtiö saa varoja ansaitsemalla osakkeenomistajia, ja se on halvempi rahoituskustannus, mikä lisää voittoa.

Tämän tyyppisiä käytäntöjä hyväksyy yleensä startup-yritys tai yritys (kuten Google, Facebook), jotka ovat jo luoneet sijoittajien luottamuksen. Startup-yrityksille se auttaa laajentamaan liiketoimintaansa, mikä johtaa liiketoiminnan yleiseen kasvuun. Osakkeenomistajat sijoittavat yhtiöön noudattamatta osinkopolitiikkaa. Tavoitteena on, että heidän sijoituksensa kokonaisarvo kasvaa yhtiön kasvun myötä. Heille osakekurssin nousu on tärkeämpää kuin tavallinen osinko. Näihin yrityksiin sijoittavien sijoittajien luokka kuuluu yleensä nuorempiin tai keski-ikäisiin, jotka eivät ole taipuvaisempia kohti säännöllisiä tuloja.

Johtopäätös

Kaikissa yrityksissä osinkoilla ja osinkopolitiikalla on tärkeä rooli. Monet sijoittajat pitävät tätä olennaisena tekijänä päättäessään, pitäisikö heidän sijoittaa tietyn yrityksen osakkeisiin vai ei. Osingot auttavat sijoittajia ansaitsemaan korkean tuoton tekemästään sijoituksesta. Yhtiön osinkojen maksupolitiikka heijastaa yhtiön taloudellista tulosta. Siksi yhtiön tulisi valita osinkopolitiikka, jota se noudattaa oikein, koska se on kriittinen yrityksen taloudellisen kasvun ja menestymisen kannalta.