Absoluuttinen etu vs. vertaileva etu | Suurimmat erot

Erot absoluuttisen ja vertailevan edun välillä

Absoluuttinen etu on kyky, jolla voidaan tuottaa enemmän tavaroita ja palveluja ja jotka ovat myös laadukkaampia verrattuna kilpailijoihin, kun taas vertaileva etu tarkoittaa kykyä valmistaa tavaroita tai palveluja suhteellisen alhaisilla vaihtoehtohinnoilla.

Kansainvälisessä kaupassa absoluuttinen etu ja suhteellinen etu ovat laajalti käytettyjä termejä. Nämä edut vaikuttavat maiden tekemiin päätöksiin luonnonvarojen omistautumisesta ja tiettyjen tuotteiden tuottamisesta.

Ehdoton etu

Absoluuttinen etu on, kun maa voi tuottaa tiettyjä tavaroita halvemmalla kuin toinen maa.

Harvat esimerkit ovat:

 • Öljyn saaminen on helpompaa Saudi-Arabiassa kuin missään muussa maassa. Öljyn runsas määrä Saudi-Arabiassa helpottaa ikään kuin vain öljyn poraus, kun taas muissa maissa siihen liittyy etsintää ja porauskustannuksia.
 • Kolumbialla on ilmastollinen etu tuottaa kahvia. Siten se voi tuottaa kahvia halvemmalla kuin muut maat

Suhteellinen etu

Vertaileva etu perustuu tavaran tuottamisen vaihtoehtoisiin kustannuksiin. Jos maa pystyy tuottamaan tietyn tavaran pienemmillä vaihtoehtoisilla kustannuksilla (menettämällä mahdollisuuden tuottaa muita tavaroita) kuin millään muulla maalla, sen sanotaan olevan suhteellinen etu.

Muutamia esimerkkejä suhteellisesta edusta ovat:

 • Jos Yhdysvalloilla ja Japanilla on mahdollisuus tuottaa vehnää tai riisiä, mutta ei molempia. Yhdysvallat voisi tuottaa 30 yksikköä vehnää tai 10 yksikköä riisiä ja Japani tuottaa 15 yksikköä vehnää tai 30 yksikköä riisiä. Vehnän vaihtoehtoiset kustannukset ovat siis 3 yksikköä vehnää yhdelle riisiyksikölle Yhdysvalloissa, kun taas 0,5 yksikköä vehnää kutakin riisiyksikköä kohti Japanissa. Japanilla on siis suhteellinen etu riisin tuotannossa, koska sillä on alemmat vaihtoehtoiset kustannukset.

Absolute Advantage vs Comparative Advantage Infographics

Katsotaanpa suurimmat erot absoluuttisten ja suhteellisten etujen välillä.

Tärkeimmät erot

 • Maalla on ehdoton etu, jos se tuottaa suuren määrän tavaroita samoilla resursseilla kuin toiselle maalle, kun taas maalla on suhteellinen etu, jos maa pystyy tuottamaan tietyn tuotteen paremmalla laadulla halvemmalla kuin toinen maa.
 • Absoluuttisessa kaupassa ei ole molemminpuolista hyötyä, kun taas kaupalle hyötyvät vastavuoroisesti suhteelliset edut. Tämä johtuu siitä, että maa, jolla on korkeammat tavaratuotannon vaihtoehtoiset kustannukset, voi nyt saada ne edullisemmin toisen maan tuotannosta.
 • Kustannukset ovat tekijä sen määrittämiseksi, onko maalla ehdoton etu, kun taas vaihtoehtoiset kustannukset ovat tekijä, joka määrittää, onko maalla suhteellinen etu
 • Vertaileva etu on molemminpuolista ja vastavuoroista, kun taas absoluuttinen etu ei ole.

Absoluuttinen vs. vertailevan edun vertailutaulukko

Perusta Ehdoton etu Suhteellinen etu
Määritelmä Maan kyky tuottaa enemmän tavaroita samalla resurssimäärällä kuin toinen maa Maan kyky tuottaa hyvää paremmin kuin toinen maa samalla resurssimäärällä
Edut 1. Kauppa ei ole molemminpuolista hyötyä

2. Hyödyttää maata ehdottomasti

1. Kaupasta on molempia osapuolia hyödyttävää

2. molempien maiden edut

Kustannus Tavaroiden valmistuksen absoluuttiset kustannukset vaikuttavat, jos maalla on ehdoton etu Tavaroiden tuotannon vaihtoehtoiset kustannukset vaikuttavat maan suhteelliseen etuun
Taloudellinen luonne Se ei ole molemminpuolista ja vastavuoroista Se on molemminpuolista ja vastavuoroista

Esimerkki

Tarkastellaan kahta maata A ja B, joilla on seuraava maissin ja maissin tuotannon dynamiikka. Tuotos yhtä monelle resurssille päivässä on seuraava:

 • Maalle A vaihtoehtoisten kustannusten tuottaminen 15 yksikköä maissia on 30 yksikköä maissia, tai voimme sanoa, että maalla A on vaihtoehtoiset kustannukset tuottaa 1 yksikkö maissia 2 yksikköön maissia. Samoin maalla B on vaihtoehtoiset kustannukset tuottaa yksi yksikkö maissia 0,5 yksikköön maissia. Koska maissin tuotannon vaihtoehtoiset kustannukset maassa B ovat pienemmät, sillä on suhteellinen etu.
 • Samoin maalla A on 0,5 yksikköä maissia vaihtoehtoiset kustannukset yhden yksikköä maissia varten ja maalla B on 2 yksikköä maissia 1 yksikköä maissia. Maalla A on siis maissin tuotannossa suhteellinen etu maahan B nähden. Koska maa A voi kuitenkin tuottaa sekä maissia että maissia enemmän kuin maa B, sillä on ehdoton etu.
 • Jos maa A tuottaa ja käy kauppaa maissia, kun taas maa B tuottaa ja käy kauppaa maissilla, molemmat maat hyötyvät kaupasta alhaisemmilla vaihtoehtoisilla kustannuksilla ja korkeammalla tehokkuudella.
 • Edellä olevassa esimerkissä olemme nähneet, että vaikka A: lla on ehdoton etu kaikkien tavaroiden valmistuksessa, eri maalla voi olla erilainen suhteellinen etu. Vertaileva etu auttaa maita päättämään, mitkä tavarat niiden pitäisi tuottaa ja ohjaamaan kauppaa. Vertaileva etu ohjaa erikoistumista tavaran tuotantoon maassa, koska niiden vaihtoehtoiset kustannukset ovat alhaisemmat ja johtavat siten korkeampaan tuotantoon ja parempaan tehokkuuteen.

Johtopäätös

On ymmärrettävä, että vaikka absoluuttisen ja suhteellisen edun teoreettiset erot on helppo ymmärtää, mutta käytännössä se on monimutkaisempi. Kenelläkään kansalla ei ole etua jokaisen tavaran tuotannossa eikä missään kansakunnassa ole yksinoikeutta tavaroiden ylituotannossa. Tavaroiden valmistusta ja tuotantoa ohjaavat monet tekijät, jotka tehostavat tiettyjen tavaroiden tuotantoa joissakin maissa. Kansakunta voi tuottaa joitain tavaroita tehokkaasti, mutta ei ehkä pysty kuljettamaan ja markkinoimaan niitä muissa maissa. Siksi nämä molemmat voitaisiin ymmärtää paremmin, kun mailla on samat resurssit.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found