Luokka: Täysi muoto

CMA: n koko muoto

CMA: n koko muoto

CMA: n koko muoto - Certified Management Management Accountant CMA: n koko muoto on Certified Management Accountant. Sertifioidun kirjanpitäjän sertifikaatin myöntää Yhdysvaltain johtotieteen kirjanpitäjien instituutti (IMA) ehdokkaille, jotka suorittavat kaikki tältä osin mainitut kokeet määrätyn ajanjakson aikana, ja tämä sertifikaatti on yksi korkeimmista taloushallinnon ja johtamisen kirjanpito, mikä tarkoittaa, että henkilöllä on hyvä tietämys kustannussuunnittelusta, taloudellisesta suunnittelusta, kustannusanalyysistä, kustannusten hallinnasta, taloudellisesta analyysistä ja päätöksenteo
GRN: n koko muoto

GRN: n koko muoto

Täysi GRN-muoto - Vastaanotetut tavarat GRN: n koko muoto on tavara vastaanotettu. GRN viittaa yritysasiakirjaan, jonka asiakas täyttää tavaroiden vastaanottamisen yhteydessä myyjältä vahvistaakseen kaikkien tavaroiden vastaanottamisen osapuolten kesken sopimalla tavalla, ja sitä verrataan usein ostotilaukseen ( PO) ennen maksun suorittamista tavaroiden myyjälle. GRN: n
Täysi COO-muoto

Täysi COO-muoto

Täysimuotoinen varatoimitusjohtaja (operatiivinen johtaja) Full-Form COO tarkoittaa operatiivista johtajaa. Se on yksi tärkeimmistä tärkeimmistä johtotehtävistä organisaatiossa. Se on yksi tärkeimmistä rooleista, jotka tunnetaan yleisesti nimellä C-suite-CEO (toimitusjohtaja), CFO (talousjohtaja), CRO (Chief Risk Officer), CIO (Chief Information Officer). Se on yli
MOU: n koko muoto

MOU: n koko muoto

Täysmuotoinen yhteisymmärryspöytäkirja - yhteisymmärryspöytäkirja Koko yhteisymmärryspöytäkirja edustaa yhteisymmärryspöytäkirjaa, joka on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus, joka ilmaisee kaikkien osapuolten aikomuksen siirtyä toimintaan liittyvässä yhteisessä suunnassa, ei ole oikeudellisesti sitova ja sitä voidaan pitää askeleena kohti virallista sopimusta osapuolten välillä. Kuinka yhteisymmärrys
NABARDin täydellinen muoto

NABARDin täydellinen muoto

NABARDin täydellinen muoto - maatalouden ja maaseudun kehittämisen keskuspankki NABARDin koko muoto on maatalouden ja maaseudun kehittämisen keskuspankki. NABARD perustettiin 12. heinäkuuta 1982 B.Sivaramman-valiokunnan suositusten perusteella vuoden 1981 maatalouden ja maaseudun kehittämisen keskuspankin täytäntöönpanosta, ja se on ollut Intian johtava kehitysrahoituslaitos eli se on ollut merkittävästi mukana politiikan ja toiminnan suunnittelu maatalouden ja muiden taloudellisten palvelujen alalla Intian maaseudulla. NABARD
PACS: n koko muoto

PACS: n koko muoto

Täydellinen PACS-muoto - Ensisijaiset maatalouden luottoyhdistykset Täydellinen PACS-muoto on ensisijaiset maatalouden luottoyhdistykset. PACS on maanpinnan osuuskunta, joka auttaa viljelijöitä luottamaan erilaisiin maatalouden ja maatalouden toimintoihin tarjoamalla jäsenilleen maatalouden, lyhyen ja keskipitkän aikavälin lainavaatimuksia ja se keskittyy pääasiassa grammoihin panchayath- ja kylätason viljelijöihin. Rooli
Täysi toimitusjohtajan muoto

Täysi toimitusjohtajan muoto

Täydellinen toimitusjohtaja - toimitusjohtaja Täysi toimitusjohtaja tarkoittaa toimitusjohtajaa. Hän on ylin vanhin jäsen, yritysorganisaation johtaja. Hän on ainoa ylimmän järjestelmänvalvoja, joka huolehtii koko organisaation johtamisesta ja toiminnasta ja raportoi suoraan organisaation hallitukselle ja puheenjohtajalle, jonka ainoa tavoite on tuottaa varallisuutta sen sidosryhmille ja osakkeenomistajille. Toimitu
NACH: n täydellinen muoto

NACH: n täydellinen muoto

NACH: n täydellinen muoto - kansallinen automaattinen selvityskeskus NACH: n koko muoto on National Automated Clearing House. Kansallinen automatisoitu selvityskeskus voidaan määritellä turvalliseksi, vankaksi ja skaalattavaksi verkkopohjaiseksi alustaksi, jota käytetään helpottamaan pankkien välisiä ja suurten määrien transaktioita rahoituslaitoksille, pankeille, yrityksille ja valtion elimille, ja se on todella hyödyllinen suurten ja toistuvien liiketoimien selvittämisessä. NACH: n omin
SIP: n koko muoto

SIP: n koko muoto

SIP: n koko muoto (järjestelmällinen investointisuunnitelma) SIP: n täydellinen muoto eli systemaattinen sijoitussuunnitelma on yksi sijoitusmenetelmistä, jossa sijoittaja voi sijoittaa vakiomäärän markkinoiden useisiin sijoitusrahastojärjestelmiin, jaksoittaisesti kuukausittain tai neljännesvuosittain ja samalla samalla nauttien osakemarkkinoiden korkea tuotto ja velkamarkkinoiden täydellinen turvallisuus. Selitys
Täysi INR-muoto

Täysi INR-muoto

Täysi muoto INR - Intian rupia INR: n koko muoto tarkoittaa Intian rupiaa. INR on lyhytaikainen Intian rupia, joka on Intian maan virallinen valuutta, ja sen liikkeeseenlaskua säätelee ja valvoo RBI tai Intian varapankki, joka myös saa tehtävänsä ja tehtävänsä valuutanhallinnassa varapankin mukaan Intiasta, 1934. Lyhyt se
RRB: n koko muoto

RRB: n koko muoto

RRB: n täydellinen muoto - alueellinen maaseutupankki RRB: n täysimuotoinen lyhenne sanoista Regional Rural Bank. Ne ovat Intian valtion pankkeja, jotka ovat liikepankkeja, jotka toimivat alueellisella tasolla Intian eri osavaltioissa. Ne palvelevat pohjimmiltaan maan maaseutua ja tarjoavat heille pankki- ja muita rahoitukseen liittyviä peruspalveluja. Ni
CIO: n koko muoto

CIO: n koko muoto

CIO (Chief Information Officer) CIO täysi muoto tarkoittaa tietohallintojohtajaa, ja se on yleensä nimitys organisaation korkeimmalle johtajalle, joka vastaa yrityksen tietotekniikkaan liittyvistä strategioista ja jolla on tehtäviä, kuten tarpeen ja kehityksen tunnistaminen. yrityksen tekniikka ja huolto tietokonejärjestelmän laitteistojen ja ohjelmistojen jne. asennu
Suorien suorien sijoitusten muoto

Suorien suorien sijoitusten muoto

Ulkomaiset suorat sijoitukset (ulkomaiset suorat sijoitukset) Tämä suorien ulkomaisten suorien sijoitusten tai suorien ulkomaisten suorien sijoitusten muoto voidaan ymmärtää paremmin sijoitukseksi, jonka yritys tai maahansa kuuluva henkilö tekee toisen maassa toimivan yrityksen osakkeisiin ja arvopapereihin, ja suoria sijoituksia tekevät yritykset on merkitty monikansallisina yrityksinä tai monikansallisina yrityksinä. Mitkä o
IDBI: n koko muoto

IDBI: n koko muoto

IDBI: n koko muoto - Intian teollisen kehityksen pankki IDBI: n koko muoto on Intian teollisen kehityksen pankki. Se on kehitysrahoituslaitos, joka perustettiin vuonna 1964 Intian keskuspankin kokonaan omistamaan tytäryhtiöön taloudellisen tuen tarjoamiseksi teollisuudelle ja kehitysyhteisöjen (kuten NSE, NSDSL, SIDBI jne.) Av
NEFT: n täydellinen muoto

NEFT: n täydellinen muoto

NEFT: n täysimuotoinen (kansallinen sähköinen varojen siirto) NEFT: n koko muoto on kansallinen sähköinen varainsiirto, ja se on online-järjestelmä varojen siirtämiseksi yhden pankin tililtä toiselle pankille. Se aloitettiin vuonna 2005, ja siitä tehtiin pakollinen kaikille pankeille, kun SEFT (Special Economic Fund Transfer System) siirtyi NEFT-järjestelmään. NEFT-järjest
KYC: n koko muoto

KYC: n koko muoto

KYC: n täydellinen muoto - TUTKI ASIAKASI KYC on kolmen taulukon sanan täydellinen muoto, joka tarkoittaa TUNNISTA ASIAKKAASI. Joskus siihen viitataan myös nimellä TIETÄ ASIAKKAASI. Tiedä, että asiakkaasi on standardoitu prosessi, jota yksikkö suorittaa mahdollisten uusien toimeksiantojen tai asiakkaiden henkilöllisyyden tarkistamiseksi ja määrittämiseksi. Sitä käytet
HDFC: n koko muoto

HDFC: n koko muoto

HDFC: n täysimuotoinen - Housing Development Finance Corporation HDFC: n koko muoto tarkoittaa Housing Development Finance Corporation. HDFC Bank Ltd. on Intiassa toimiva pankki- ja rahoituspalveluyritys, jonka pääkonttori sijaitsee Mumbaissa, Intiassa ja tarjoaa asiakkailleen paljon palveluita ja rahoitustuotteita, kuten henkilökohtaiset lainat, luottokorttijärjestelyt, ajoneuvolainat, tukku- ja vähittäispankkitoiminta , kiinteistövakuudelliset lainat jne., joiden
Täysi PPT-muoto

Täysi PPT-muoto

Täysi PPT-muoto - PowerPoint-esitys PPT: n koko muoto on PowerPoint-esitys. PowerPoint-esitys voidaan määritellä esityksinä, joita käytetään yleensä yrityksen kokouksissa koulutustarkoituksiin, kuten koulutukseen, perehdyttämiseen jne., Ja joita opiskelijat jopa käyttävät luodessaan lukion / korkeakoulun projekteja ja tehtäviä, ja ne valmistetaan hankkimalla ja yhdistämällä yksittäisiä dioja yhdessä yhdeksi MS PowerPoint -ohjelmiston avulla. PPT: n ominaisuudet
CA: n koko muoto

CA: n koko muoto

CA: n täydellinen muoto - tilintarkastaja Varmentajan koko muoto on ” TILATTU TILINPÄÄTÖ ”. Hän on juridisen tilin ammattilainen, joka huolehtii yrityksen tileistä. Pohjimmiltaan hän tarkastaa yrityksen kirjanpidon ja antaa neuvoja veroasioissa maan verolakien mukaisesti. CA: n (tilintarkastaja) työ Tilintarkastaja on kunnioitettava asema yrityksessä ja hänen vastuullaan on monia vastuita. Jotkut varmen
MICR: n täydellinen muoto

MICR: n täydellinen muoto

Täysi muoto MICR - magneettinen mustemerkkien tunnistus MICR: n koko muoto on magneettinen mustemerkkien tunnistus. Se on järjestelmä, jota käytetään merkkien tunnistamiseen erityisen musteen ja merkkien avulla tai toisin sanoen, se voidaan ymmärtää tekniikaksi, jota käytetään fyysisten asiakirjojen alkuperäisyyden ja aitouden tarkistamiseen (erityisesti sekki), ja sitä käyttävät enimmäkseen pankkilaitokset. Kuinka MICR-tekn
NIFTY: n täydellinen muoto

NIFTY: n täydellinen muoto

NIFTY - National Stack Exchange Fifty - täydellinen muoto NIFTYn koko muoto on National Stack Exchange Fifty. NIFTY on NSE: n (kansallinen pörssi) merkittävä vertailuindeksi, joka koostuu 50 eri yrityksen osakkeista eri hajautetuilta talouden sektoreilta, joissa NIFTY: n arvostus määritetään näiden osakkeiden kehityksen perusteella ja se omistaa samoin kuin NSE-indeksien hallinnoimat. Kuinka
BPL: n täydellinen muoto

BPL: n täydellinen muoto

Täysi BPL-muoto - köyhyysrajan alapuolella BPL: n koko muoto on köyhyysrajan alapuolella. Köyhyysrajan alapuolella on vertailuarvo, jota Intian hallitus käyttää määrittääkseen väestön alhaisemmilla keinoilla, ja vaatii hallitukselta apua selviytymiseen, mikä yleensä määritetään vähimmäispäiväpalkkojen perusteella, jotka on ansaittava saadakseen pätevyyden elää köyhyysrajan alapuolella. Historia Suunnitteluto
CRM: n koko muoto

CRM: n koko muoto

Täysi CRM-muoto - asiakassuhteiden hallinta CRM: n koko muoto tarkoittaa asiakassuhteiden hallintaa. Nykymaailmassa asiakkaat ovat minkä tahansa organisaation todellisia kuljettajia, joten on erittäin tärkeää hoitaa asiakkaita, jolloin asiakkuuksien hallinta on tekniikka, jota organisaatio käyttää tietojen hallintaan ja muihin vuorovaikutuksiin asiakkaiden kanssa sekä potentiaalisten asiakkaiden että aiempien asiakkaiden kanssa. Asiakkaat
BSE: n täydellinen muoto

BSE: n täydellinen muoto

BSE: n täydellinen muoto - Bombayn pörssi BSE: n koko muoto on Bombayn pörssi. BSE on Aasian vanhin pörssi, joka perustettiin vuonna 1875 Native Shares and Stock Broker Association -yhtiöksi. Se on ensimmäinen Intian pörssi, jonka hallitus tunnusti pörssinä vuonna 1957 arvopaperisopimuslain (asetus) nojalla. ja siitä
MRP: n koko muoto

MRP: n koko muoto

MRP: n koko muoto - korkein vähittäishinta Suurin vähittäishinta on MRP: n koko muoto. Sen on laskenut tuotteen valmistaja, ja se on korkein mahdollinen hinta, joka asiakkaalta voidaan tosiasiallisesti periä tuotteesta, ja se sisältää kaikki tuotteelle kannettavat verot. Tavoite Vähittäishinnan enimmäishinnan tavoitteena on varmistaa, että asiakkailta ei veloiteta mitään muuta kuin tätä määrää. Kun MRP tulostetaan
ESI: n koko muoto

ESI: n koko muoto

ESI: n koko muoto - työntekijöiden valtion vakuutus ESI: n koko muoto on työntekijöiden valtionvakuutus, ja se perustettiin 24. helmikuuta 1952 toimimaan intialaisten työntekijöiden sairausvakuutusjärjestelmänä, ja tätä rahastoa hallinnoi yksinomaan ESIC (Employees 'State Insurance Corporation) sääntöjen ja määräysten mukaisesti. Työntekijöiden v
Koko PAN-muoto

Koko PAN-muoto

Koko lomake PAN - Pysyvä tilinumero PAN: n koko muoto on pysyvä tilinumero. Pysyvä tilinumero (PAN) on tietokonepohjainen elektroninen järjestelmä, joka antaa yksilöllisen 10-numeroisen aakkosnumeerisen numeron, jonka tulovero-osasto, Intian hallitus myöntää useille yksiköille ja tunnistaa useita veronmaksajia Intiassa. PAN koost
CPA: n koko muoto

CPA: n koko muoto

CPA (Certified Public Accountant) -muoto CPA: n koko muoto on sertifioitu julkinen kirjanpitäjä. Se on tutkinto, joka on tunnustettu kaikkialla maailmassa, ja AICPA (tunnetaan myös nimellä American Institute of Certified Public Accountants) järjestää ja suorittaa saman tutkinnon, ja tätä kurssia hakevat voivat suorittaa saman ja saavuttaa tutkinnon vain oikeudenmukaisessa asiassa. seitsemä
SBI: n koko muoto

SBI: n koko muoto

SBI: n täydellinen muoto - Intian valtionpankki SBI: n koko muoto tarkoittaa Intian valtionpankkia. Intian osavaltion keskuspankki on julkisen sektorin rahoituslaitos ja monikansallinen yritys. Pankilla on 23 prosenttia pankkialan markkinaosuudesta omaisuuserinä mitattuna ja 25 prosenttia laina- ja talletussegmenteistä, mikä tekee siitä Intian suurimman lakisääteisen rahoituspalvelujärjestön. Näkemys
NBFC: n täydellinen muoto

NBFC: n täydellinen muoto

NBFC: n koko muoto - pankkiyritykset NBFC: n koko muoto on pankkiyritykset. NBFC viittaa muihin kuin pankkiyrityksiin toimiviin rahoitusyhtiöihin, joiden vastuulla on tarjota erilaisia ​​palveluja kuin pankkiyrityksillä, kuten lainojen / ennakoiden tarjoaminen yrityksille ja muille, osamaksukauppa, leasing, erilaisten arvopapereiden, kuten osakkeiden, joukkovelkakirjalainojen, valtion tai paikallisten viranomaisten liikkeeseen laskemat joukkovelkakirjat, osakkeet jne. tai m
Täysi muoto järjestelmäkameroista

Täysi muoto järjestelmäkameroista

Mikä on järjestelmäkameroiden koko muoto? Järjestelmäkameran koko muoto on lakisääteinen likviditeettisuhde. Sitä kutsutaan pankin hallussa olevien likvidien varojen suhteeksi sen nettokysyntään ja velkoihin. Likvidit varat koostuvat käteisestä, kulta- ja muista jälkimarkkinakelpoisista arvopapereista. Lakisääteist
WTO: n täydellinen muoto

WTO: n täydellinen muoto

WTO: n täydellinen muoto - Maailman kauppajärjestö Maailman kauppajärjestö on WTO: n koko muoto. Se toimii hallitustenvälisenä laitoksena (kansainvälinen järjestö), joka vastaa kahden tai useamman kansakunnan välisen ulkomaankaupan hoidosta, ja sen pääkonttori on Genevessä, Sveitsissä, ja se perustettiin 1. tammikuuta 199
SBU: n koko muoto

SBU: n koko muoto

SBU: n koko muoto SBU: n koko muoto on strateginen liiketoimintayksikkö. SBU voidaan määritellä itsenäiseksi osastoksi tai suuren organisaation alayksiköksi, joka on täysin toimiva ja keskittyy kohdemarkkinoihin ja jolla on tehtävänsä, visio, suunta, tavoitteet ja tukitoiminnot, kuten koulutus- ja henkilöstöosastot sekä tämä yksikkö on ilmoitettava suoraan asianomaisen organisaation päämajaan. Ominaisuudet Er
ROC: n täydellinen muoto

ROC: n täydellinen muoto

Täysi muoto ROC: sta - yhtiön rekisteröijä ROC: n koko lomake on yritysten rekisterinpitäjä. Yritysrekisterinpitäjä voidaan määritellä yritysministeriön alaisuuteen rekisteröidyksi viranomaiseksi, jolla on merkittävä rooli Intian eri yritysten hallinnoinnissa ja paikallisten elinkeinonharjoittajien hallituksissa. maa. Rooli
CAG: n koko muoto

CAG: n koko muoto

CAG: n täydellinen muoto - Intian valvoja ja tilintarkastaja CAG: n koko muoto tarkoittaa "Intian valvojaa ja tarkastajaa". Intian perustuslain 148 artiklalla perustettu CAG on viranomainen, joka tarkastaa Intian hallituksen ja osavaltiohallinnon tulot ja menot, mukaan lukien laitokset, viranomaiset ja elimet, joita hallitus rahoittaa pääasiassa ja jotka myös toimivat ulkoisena tilintarkastajana. val
POA: n täydellinen muoto

POA: n täydellinen muoto

POA: n täydellinen muoto - valtakirja POA: n täydellinen muoto tarkoittaa valtakirjaa. Se on asiakirja, joka oikeuttaa haltijan edustamaan POA-tarjoajaa tai toimimaan sen puolesta liike-, yksityis- tai muissa oikeudellisissa asioissa. Henkilö, joka myöntää oikeuden tai valtuuttaa edustamaan hänen puolestaan, on POA: n myöntäjä tai päämies. Henkilö, jo
MFG: n täydellinen muoto

MFG: n täydellinen muoto

MFG: n täydellinen muoto - valmistus MFG: n koko muoto on valmistus. Valmistus on prosessi, jossa raaka-aine muunnetaan tai osat kootaan valmiiksi tavaroiksi tai valmiiksi tavaroiksi käden, työvoiman, koneiden, työkalujen, kemikaalien jne. Avulla siten, että lopullisilla tuotetuilla tavaroilla on täysin erilaiset ominaisuudet, ulkonäkö, käyttää sen raaka-aineista. Historia
NPA: n koko muoto

NPA: n koko muoto

Mikä on NPA: n koko muoto? NPA: n koko muoto on järjestämättömät varat. Se on eräänlainen luokiteltu omaisuus, jota käytetään erottamaan lainat ja ennakot, joiden pääoma ja / tai korko on erääntynyt, ts. Maksut ovat viivästyneitä / viivästyneitä ja yleensä sääntelyviranomaisten vahvistamien standardien mukaisesti varoja pidetään NPA: na, jos takaisinperintää ei tehdä viimeiset 90 päivää. Tyypit # 1 - Vakiovarat
USP: n täydellinen muoto

USP: n täydellinen muoto

USP: n täysimuotoinen (ainutlaatuinen myyntiehdotus) USP: n koko muoto on ainutlaatuinen myyntiehdotus. Yrityksen tuotteen tai palvelun ainutlaatuinen ominaisuus välittää tai korostaa asiakkaiden etuja ja erottaa yrityksen kilpailijoista markkinoilla tarjoten sille lisäetua, ja tästä yleispalvelun tarjoajasta tulisi tiedottaa asiakkaille asianmukaisesti, jotta hyödyntää sen kaikkia etuja. Miksi se
NASDAQ: n koko muoto

NASDAQ: n koko muoto

Mikä on NASDAQ: n koko muoto? NASDAQin koko muoto on National Association of Securities Dealers Automated Quotation. NASDAQ on maailmanlaajuinen sähköinen markkinapaikka arvopapereiden ostamiseen ja myyntiin NASD: n eli kansallisen arvopaperikauppiaiden yhdistyksen (NASD) vuonna 1971 perustaman automaattisen verkon kautta. Se
IFC: n täydellinen muoto

IFC: n täydellinen muoto

IFC: n täydellinen muoto - International Finance Corporation IFC: n koko muoto on International Finance Corporation. International Finance Corporation voidaan määritellä globaaliksi rahoituslaitokseksi, joka keskittyy yksinomaan yksityisen sektorin kehittämiseen kehitysmaissa tarjoamalla samaa tarvittavilla palveluilla, jotka liittyvät neuvontaan, sijoittamiseen ja varainhoitoon, ja sen tavoitteena on luoda parempi toimeentulo ja sellaiset muut mahdollisuudet ihmisille, jotta he voivat selviytyä köyhyydestä ja saada paremman elintason. Histori
Täysi CFA-muoto

Täysi CFA-muoto

Täysi CFA-muoto - Chartered Financial Analyst CFA: n koko muoto on Chartered Financial Analyst, se on maailmanlaajuisesti tunnustettu ammatillinen pätevyys, joka antaa ehdokkaalle tietoa aiheista, kuten kirjanpito, taloustiede, pääomamarkkinat, rahanhallinta, turvallisuusanalyysit jne., Joka auttaa henkilöä parantamaan uraansa rahoituspalvelualalla. CFA
KPI: n koko muoto

KPI: n koko muoto

Täydellinen KPI (Key Performance Indicator) KPI: n koko muoto tarkoittaa keskeisiä tulosindikaattoreita, ja niitä käytetään mittaamaan organisaation tehokkuutta sen suhteen, miten se on saavuttanut kaikki pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteensa, ja yritykset käyttävät tätä suorituskykyindikaattoria ajoittain aikaa arvioida kaikkien päätösten ja liiketoiminnan tehokkuutta. Merkitys Ke
NRI: n koko muoto

NRI: n koko muoto

Täysi NRI-muoto - ei-asuva intialainen NRI: n täysimuotoinen on ei-asuva intialainen, henkilö, joka ei asu Intiassa. FEMA-laissa määritelty ulkomaalainen intialainen on intialaista alkuperää oleva henkilö, Intian kansalainen, Intian merentakainen kansalainen tai intialainen huijari, joka oleskelee Intian tasavallan ulkopuolella siellä työskentelemistä varten. vähintään
PO: n täydellinen muoto

PO: n täydellinen muoto

Ostotilauksen täydellinen muoto - ostotilaus Lyhenteen PO koko muoto on Ostotilaus. Se on asiakirja, jonka ostajan osto-osasto on laatinut ja lähettänyt myyjälle ja jossa mainitaan kuvaus, määrä ja hinta, josta on sovittu vastavuoroisesti tavaroille tai palveluille, jotka on tarkoitus hankkia. Osto-
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous - varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous on varsinainen yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous voidaan määritellä osakeyhtiön osakkeenomistajien ja johtajien viralliseksi kokoukseksi jokaisena kalenterivuonna, ja varsinaisen yhtiökokouksen tärkein tarkoitus on varmistaa, että kaikkia laillisia vaatimuksia, kuten valmistelua, noudatetaan 100 prosenttia ja yhtiön tilinpäätöksen esittäminen, tilintarkastajan nimittäminen jne. Tarkoitus Varsi
Täysi BIC-muoto

Täysi BIC-muoto

BIC - pankkitunnuksen koko muoto BIC: n koko muoto on pankkitunnus. BIC tunnetaan myös paremmin nimellä SWIFT ID, SWIFT-BIC tai SWIFT-koodi, ja se voidaan määritellä erottuvana aakkosnumeerisena tunnuskoodina, jonka ISO tai Kansainvälinen standardointijärjestö on hyväksynyt ja jota tämä koodi yleensä vaaditaan digitaalisissa pankkisovelluksissa. rahansiirro
ICICI: n täydellinen muoto

ICICI: n täydellinen muoto

ICICI: n (Intian teollisuusluotto- ja sijoitusyhtiö) täysimuotoinen ICICI: n Intian teollisuusluotto- ja sijoitusyhtiö-pankin koko muoto oli perustamisensa aikana ensin ICICI limited, ja sitä pidettiin Intian rahoituslaitoksena. Vuoden 1990 lopulla pankki on nähnyt valtavan muutoksen liiketoiminnassaan. He a
CIP: n koko muoto

CIP: n koko muoto

CIP-lomake (kuljetus ja vakuutus maksettu) CIP: n täydellinen muoto tarkoittaa kuljetusta ja vakuutusta, joka maksetaan tiettyyn paikkaan. CIP on osa INCOTERMSia, joka tarkoittaa kansainvälisiä kaupallisia ehtoja. INCOTERMS-järjestelmiä on yhteensä 11, joihin CIP kuuluu. Kansainväliset kauppakamarit määrittelevät INCOTERMS. INCOTERMS
ASBA: n koko muoto

ASBA: n koko muoto

ASBA: n täydellinen muoto - estetty summa tukevat sovellukset ASBA: n koko muoto on sovelluksia, joita tukee estetty summa. Intian arvopapereiden ja pörssin hallitus (SEBI) Intian osakemarkkinoiden sääntelyviranomainen on määritellyt ASBA-nimisen prosessin yrityksille, jotka hakevat listautumisantia (Initial Public Offering), oikeuksien liikkeeseenlaskua, FPS: ää jne. ASBA pr
LLC: n koko muoto

LLC: n koko muoto

LLC: n täydellinen muoto - osakeyhtiö LLC: n koko muoto tarkoittaa osakeyhtiötä. Osakeyhtiö on yhdistelmä kumppanuus- tai yksityisyritysrakennetta ja Yhdysvalloissa kehittynyttä yritysrakennetta, jossa omistajien tai sijoittajien vastuuta rajoittaa joko hallussaan olevien osakkeiden määrä tai jokin muu määritelty tapa . Tällaisen y
COA: n koko muoto

COA: n koko muoto

Koko lomakkeen aitoustodistus (tilikartta) COA: n koko muoto tarkoittaa tilikarttaa. Se on luettelo tileistä, jotka yritys muodostaa ylläpitääkseen kaikkia tilejä, joita on käytetty tapahtumien tarkoituksiin kirjanpitojärjestelmässään järjestämisen, kirjaamisen ja erottamisen tarkoituksiin. Tämä sisält