WTO: n täydellinen muoto (määritelmä, tavoitteet) Täydellinen opas WTO: hon

WTO: n täydellinen muoto - Maailman kauppajärjestö

Maailman kauppajärjestö on WTO: n koko muoto. Se toimii hallitustenvälisenä laitoksena (kansainvälinen järjestö), joka vastaa kahden tai useamman kansakunnan välisen ulkomaankaupan hoidosta, ja sen pääkonttori on Genevessä, Sveitsissä, ja se perustettiin 1. tammikuuta 1995 tarkoituksena vähentää tariffit ja muut kansainvälisen kaupan taustalla olevat esteet, ja tällä hetkellä sen jäsenmaana on vähintään 164 jäsenvaltiota.

Historia

WTO: n tuli toimia korvaamaan GATT (yleinen tullitariffeja ja kauppaa koskeva sopimus). GATT hyväksyttiin toisen maailmansodan päättymisen jälkeen yksinomaan maailmanlaajuisen taloudellisen yhteistyön luomiseksi. GATT perustettiin vuonna 1947 ja siihen kuului 23 jäsentä. GATT: n pääkonttori oli Genevessä, Sveitsissä, ja se oli osa Breton Woods -järjestelmää. GATT-sopimuksen käyttöönoton tarkoituksena oli varmistaa vakaan kaupan ja taloudellisen maailman toiminta.

Myöhemmin Kansainvälinen kauppajärjestö (ITO) tuli kuvaan ja uskottiin, että GATTista voisi tulla osa ITO: ta, ja jopa neuvottelut käytiin juuri tästä syystä vuonna 1948 Havannassa. ITO: n käyttöönoton tarkoituksena oli laatia ulkomaankauppaa ja muita globaaleja talousasioita koskevat yleiset perussäännöt. Toimitettu peruskirja ei saanut Yhdysvaltojen kongressin hyväksyntää, joten WTO syntyi. WTO perustettiin vuonna 1995, ja se toimi täysin todisteena GATT: n korvaamiselle. Tästä syystä WTO: ta kutsutaan GATTin seuraajaksi. WTO on ainoa hallitustenvälinen järjestö maailmassa, joka käsittelee maiden väliseen ulkomaankauppaan liittyviä sääntöjä.

WTO: n tavoitteet

Maailman kauppajärjestön tavoitteita käsitellään seuraavassa:

 • WTO pyrkii parantamaan jokaisen jäsenmaihinsa kuuluvan yksilön elintasoa.
 • WTO: n tavoitteena on varmistaa sataprosenttinen työllisyys sekä tavaroiden ja palvelujen kysynnän kasvu.
 • WTO pyrkii laajentamaan tuotteiden ja palvelujen tuotantoa ja kauppaa.
 • WTO pyrkii myös varmistamaan, että kansalliset ja kansainväliset resurssit hyödynnetään täysimääräisesti.
 • WTO pyrkii jopa suojelemaan ympäristöä ehtymästä ihmisten puuttumisen seurauksena.
 • WTO: n tavoitteena on varmistaa, että kaikki yritykset hyväksyvät kestävän kehityksen käsitteen ja noudattavat sitä.
 • WTO pyrkii myös panemaan täytäntöön uuden ulkomaankauppamekanismin sopimuksessa määrätyllä tavalla.
 • WTO pyrkii edistämään kansainvälistä kauppaa, josta voi olla hyötyä kaikille maille.
 • Poista avoimen globaalin kauppajärjestelmän nykyiset esteet.
 • WTO: n tavoitteena on jopa ryhtyä erityistoimenpiteisiin köyhimpien ja alikehittyneiden maiden kehityksessä.
 • WTO pyrkii jopa parantamaan kilpailukykyä kaikkien jäsenmaiden välillä hyödyttääkseen enimmäismäärää asiakkaita.

WTO: n tehtävät

Maailman kauppajärjestön tehtäviä käsitellään jäljempänä:

 • Maailman kauppajärjestö hallinnoi kauppapolitiikan tarkastusmekanismia (TPRM).
 • Maailman kauppajärjestö hallinnoi Maailman kauppajärjestön sopimuksia.
 • Maailman kauppajärjestö seuraa kotimaan kauppapolitiikkaa.
 • Maailman kauppajärjestö käsittelee kauppaan liittyviä riitoja.
 • Maailman kauppajärjestö tarjoaa avoimen foorumin kauppaan liittyville neuvotteluille.
 • Maailman kauppajärjestö tarjoaa teknistä apua maille, jotka ovat eturintamassa.
 • Maailman kauppajärjestö tekee yhteistyötä vastaavien hallitustenvälisten järjestöjen kanssa.
 • Maailman kauppajärjestö tekee yhteistyötä IMF: n (Kansainvälinen valuuttarahasto) ja IBRD: n (Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki) kanssa.

Edut

WTO: n etuja käsitellään seuraavassa:

 • WTO auttaa edistämään rauhaa ja hyvinvointia maiden välillä.
 • WTO: n avulla jäsenmaiden väliset riidat voidaan hoitaa rakentavasti.
 • WTO auttaa stimuloimaan talouskasvua.
 • WTO tarjoaa apua kehitysmaille
 • WTO varmistaa, että hallinto on riittävällä tasolla, ja varmistaa vapaan kaupan, mikä tarkoittaa elinkustannusten alenemista.
 • WTO: n hallinnassa oleva kansakuntien välinen kauppa lisää osallistujille työllisyys- ja tulomahdollisuuksia.
 • WTO suojaa hallitusta lobbauksen kaltaisilta hyökkäyksiltä.
 • WTO: n takaama vapaakauppa tarjoaa paremman ja suuremman valinnan tavaroille ja palveluille.
 • WTO lisää jopa maatalouden vientiä ja kansainvälistä kauppaa.
 • WTO jopa lisää suorien ulkomaisten suorien sijoitusten määrää ja auttaa rajoittamaan polkumyyntiä.
 • WTO tarjoaa valtavia etuja kankaille ja tekstiileille.

Haitat

Myös maailmankaupan järjestöllä on paljon haittoja. Maailman kauppajärjestön pimeää puolta käsitellään jäljempänä:

 • Maailman kauppajärjestö uhkaa maatalousalaa. Tämä johtuu tosiasiasta, että se vähentää tukia ja hyödyntää elintarvikekasvien tuontia.
 • Maailman kauppajärjestö aiheuttaa valtavan uhan kansallisella tasolla toimiville teollisuudenaloille.
 • Maailman kauppajärjestöllä on jopa merkittäviä vaikutuksia ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin.
 • Maailman kauppajärjestö heikentää kansallista itsemääräämisoikeutta ja päätöksentekoa, joka tehdään paikallisella tasolla.
 • WTO lisää jopa taloudellista epävakautta kansallisella tasolla.
 • Uusilla teollisuudenaloilla voi olla vaikeaa saada vakiinnuttamisensa laajaan kilpailuympäristöön.

Johtopäätös

WTO on lyhyt muoto Maailman kauppajärjestölle. Se perustettiin vuonna 1995. Sen pääkonttori sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. Tällä hetkellä WTO: lla on noin 164 jäsenvaltiota ja 117 kehitysmaata. WTO säätelee kahden tai useamman maan välistä ulkomaankauppaa. Se esiteltiin GATTin parempana versiona.

WTO: ta johtaa kaikkien jäsenmaiden ministeri, ja se käy kauppaa erilaisilla teollisuustuotteilla, maataloustuotteilla ja palveluilla. WTO: n tärkeänä tavoitteena on rikastuttaa jäsenmaiden ihmisten elintasoa, suojella ympäristöä, edistää rauhaa, varmistaa 100 prosentin työllisyys ja kannustaa vapaakauppaa, mikä viime kädessä johtaa taloudelliseen kasvuun.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found