CAG: n koko muoto (Intian valvoja ja tilintarkastaja) Määritelmä

CAG: n täydellinen muoto - Intian valvoja ja tilintarkastaja

CAG: n koko muoto tarkoittaa "Intian valvojaa ja tarkastajaa". Intian perustuslain 148 artiklalla perustettu CAG on viranomainen, joka tarkastaa Intian hallituksen ja osavaltiohallinnon tulot ja menot, mukaan lukien laitokset, viranomaiset ja elimet, joita hallitus rahoittaa pääasiassa ja jotka myös toimivat ulkoisena tilintarkastajana. valtion omistamille yrityksille ja valtion yhtiöiden ja valtion yhtiöiden suurten tytäryhtiöiden ylimääräisille tilintarkastajille.

Mitkä ovat velvollisuudet ja valtuudet?

CAG: lla on laaja-alaiset tehtävät ja valtuudet tilien laatimisessa, tilintarkastuksessa ja petosten havaitsemisessa. Tässä ovat tärkeimmät tehtävät ja valtuudet.

# 1 - Koota unionin ja valtioiden tilit

CAG: n on koottava unionin ja osavaltion hallitusten tilit alkutileistä ja tytäryrityksistä. Alkuperäistä kirjanpitoa pidetään keskushallinnon tai osavaltion hallitusten valtionhallinnoissa, toimistoissa tai osastoissa, jotka toimitetaan Intian valvojalle ja tilintarkastajalle laatimista varten.

# 2 - Valmistele ja lähetä tilit

Lausunnon laatimisen jälkeen CAG valmistelee ja toimittaa tilinpäätökset presidenttikolle, valtioiden kuvernööreille ja lainsäädäntökokouksia pitävien unionin alueiden hallintovirkamiehille, joissa esitetään yksityiskohtaisesti valtion ja unionin hallintoelinten tulot ja menot.

# 3 - Tilien tarkastaminen

Hän on velvollinen tarkastamaan hallituksen, valtion elinten ja yritysten sille toimittamat tilit varmistaakseen, että tilissä mainitut tulot ja menot ovat luonteensa mukaisia. Hän tarkastaa, onko tileissä mainitut menot maksettu tarkoitukseen ja tarkoitukseen.

# 4 - Elinten tai viranomaisten tarkastus

CAG tarkastaa sellaisten elinten tai viranomaisten tulot ja menot, jotka rahoitetaan pääasiassa unionin tai valtion tuloista. Nämä elimet ja viranomaiset saavat lainoja ja avustuksia valtion ja unionin rahastoista, ja ne on tarkastettava, jotta varmistetaan myönnettyjen varojen oikea käyttö.

# 5 - CAG: n tarkastusvaltuudet

Intian valvojalla ja tilintarkastajalla on valtuudet 1) tarkastaa kaikki unionin tai osavaltion hallituksen valvomat tilitoimistot, mukaan lukien valtiovarainministeriöt ja toimistot, jotka vastaavat alkutilin tai tytäryhtiön kirjanpidosta, 2) vaatia tilejä, kirjoja, paperia, ja tarkastusta koskevat asiakirjat, jotka on toimitettava hänen määräämässään tarkastuspaikassa, 3) kuulustella alkuperäisen tilinpidon valmistelusta vastaavia henkilöitä tai pyytää lisätietoja tarkastuksen suorittamiseksi.

# 6 - Valtion yritysten tarkastaminen

CAG: n tulisi suorittaa valtionyhtiöiden tilintarkastus vuoden 1956 osakeyhtiölain säännösten mukaisesti.

# 7 - toimittaa raportit huolestuneille hallituksille

CAG: n tulisi toimittaa valtion ja ammattiliittojen taloutta ja valtionyhtiöitä koskevat tarkastuskertomukset asianomaiselle hallitukselle (osavaltiolle tai liitolle), joka toimitetaan parlamentissa ja vastaavissa lainsäädäntöelimissä.

# 8 - Tiettyjen viranomaisten tai elinten tilien tarkastus

CAG: n on tarkastettava tietyt viranomaiset ja elimet, joita ei ole uskottu sille, jos Intian presidentti, liiton tai osavaltion hallitus tai muut hallintoelimet sitä pyytävät.

# 9 - Valta laatia sääntöjä ja määräyksiä

Unionin hallitus voi CAG: n kuulemisen jälkeen antaa sääntöjä, jotka koskevat valtion elinten ja viranomaisten kirjanpitoa, jota niiden valtiovarainministeriöt ja kirjanpito-osastot seuraavat, jotta tilit voidaan toimittaa asianmukaisesti CAG: n kokoamista ja tarkastamista varten. Hänellä on myös valtuudet antaa säännöksiä sen lain soveltamisesta, jonka nojalla sitä säännellään.

CAG: n rooli

Tehtävänä on varmistaa, että unionin ja valtion tilit ovat kunnossa, ilman väärinkäytöksiä ja virheitä.

  • CAG: n suorittama tarkastus tarjoaa vaaditun uskottavuuden hallitusten ja niiden organisaatioiden tilikirjoille. Roolina on varmistaa, että tarkastusten korkeimpia standardeja noudatetaan tilien uskottavuuden ylläpitämiseksi.
  • Intian valvoja ja tilintarkastaja eivät voi pyytää tietoja salaisen palvelun menoista, ja heidän on luotettava todistukseen, jonka mukaan menot ovat syntyneet toimivaltaisen hallinnon alaisuudessa.
  • Hän voi myös suorittaa kelpoisuustarkastuksen varmistaakseen hallituksille ja sen elimille aiheutuneiden menojen merkityksen (viisaus, uskollisuus ja taloudellisuus) ja huomauttaa tuhlaavista menoista. Tämä on pelkkä velvollisuus eikä laki- tai sääntelyvaatimus.
  • Hänellä on myös tehtävä määrätä viranomaisille parhaat kirjanpito- ja raportointikäytännöt, jotka edustavat näiden elinten parhaita tuloja ja menoja.

Mitkä ovat CAG: n toimittamat raportit?

Intian valvoja ja valtiontarkastaja toimittavat seuraavat kolme erilaista tilintarkastusraporttia, jotka on esitettävä ennen asianmukaisia ​​lainsäädäntökokouksia, mukaan lukien parlamentti.

  • Selvitys määrärahasta, josta käyvät ilmi valtion ja unionin varoista myönnetyt avustukset ja lainat, joita elimet ja viranomaiset käyttävät suunniteltuihin tarkoituksiin.
  • Tarkastusraportti valtion ja unionin taloudesta, mukaan lukien tulot ja menot, toimitettu osavaltioiden hallituksille ja keskushallinnolle.
  • Tarkastusraportit valtion ja keskushallinnon määräysvallassa olevien yritysten tilasta joko yhdessä tai erillään.

Mikä on CAG: n palkka?

CAG: lle maksetaan korkeimman oikeuden tuomarin palkkaa vastaava palkka. Lisäetuudet ylittävät CAG: n saaman palkan. He saavat Rs. 30000000 vuosipalkana (Rs. 25000 kuukaudessa).

Kuka on tällä hetkellä Intian valvoja ja tilintarkastaja?

Intian nykyinen CAG on Rajiv Mehrishi, IAS , nimitetty 25. syyskuuta 2017. Rajiv Mehrishi on Intian 13. tarkastaja ja tilintarkastaja ja Yhdistyneiden Kansakuntien ulkoisten tarkastajien paneelin varapuheenjohtaja. Hän on Intian hallintopalvelun (IAS) upseeri 1978 erästä, joka kuuluu Rajasthanin jäljettömiin.

Ennen nimittämistään Intian tarkastajaksi ja tarkastajaksi Rajiv Mehrishi nimitettiin Intian sisäasiainsihteeriksi 31. elokuuta 2015. Hän on toiminut myös unionin sisäasiainsihteerinä ja unionin valtiosihteerinä. Ennen nimittämistä valtiosihteeriksi hän oli Rajasthanin hallituksen pääsihteeri.

Johtopäätös

CAG on auttanut tuomaan esiin joitain eniten keskusteltuja raportteja, mukaan lukien raportti 2G-taajuuksien allokointiraportista, hiilikaivosten allokointiraportti ja rehuhuijaus. Nämä raportit ovat johtaneet lukuisiin oikeudenkäynteihin, toimilupien peruuttamiseen ja poliittisten ja liike-elämän merkittävien henkilöiden vakaumuksiin.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found