Myytävissä olevien tavaroiden kustannukset (kaava, laskenta)

Mikä on myytävissä olevien tavaroiden hinta?

Myytävissä olevien tavaroiden kustannukset tarkoittavat vuoden aikana tuotettujen tavaroiden kokonaiskustannuksia sen jälkeen, kun lopputuotteiden inventaariokustannukset on otettu huomioon vuoden alussa, ja ne ovat myytävissä loppukäyttäjille.

Myytävissä olevien tavaroiden kustannusten laskeminen

Se sisältää kaikki lopullisen inventaarion tuotantoon liittyvät valmistuskustannukset, mukaan lukien materiaali-, työ- ja yleiskustannukset sekä valmiiden varastojen kustannukset kauden alussa. Tähän eivät kuitenkaan sisälly tavaroiden myyntiin ja jakeluun liittyvät kustannukset, koska ne ovat myynnissä olevan koko varastokustannuksen kustannuksia eivätkä tuotteen kokonaiskustannuksia.

Laskelma voidaan siten saada laatimalla kustannusseloste, kuten alla on esitetty:

Myytävissä olevien tavaroiden kustannuskaava

Myytävissä olevien tavaroiden kustannuskaava = Vuoden aikana tuotettujen tavaroiden kustannukset + Valmiiden tuotteiden varaston kustannukset vuoden alussa

Esimerkki

XYZ Inc. valmisti vuoden aikana 2000 yksikköä tuotetta. 2000 tuotantoyksikön tuotannon kokonaiskustannukset olivat 10 000 dollaria. Yhtiöllä oli vuoden alussa myös 100 varastoyksikköä, joiden arvo oli 800 dollaria. Se maksoi 250 dollaria tuotteensa jakeluun ja jätti loppuvaraston, jonka loppu oli 600 dollaria vuoden lopussa. Mikä on myytävissä olevien tavaroiden hinta?

Tässä tapauksessa tulee olemaan

Muista, että emme ota huomioon tavaroiden myyntikustannuksia ja varastokustannuksia lopussa, koska laskemme kädessä myytävään tuotteeseen liittyvät kokonaiskustannukset, ei myytävän tuotteen kustannuksia.

Otetaan toinen esimerkki.

Oletetaan, että XYZ Inc. valmisti 1000 suklaalaatikkoa, joiden tuotantokustannukset olivat yhteensä 4000 dollaria. Yhtiöllä oli vuoden alussa 75 laatikkoa varastona, jonka arvo oli 360 dollaria.

Tässä tapauksessa tulee olemaan

Jälleen emme ota huomioon myynninedistämiskustannuksia ja varastokustannuksia lopussa, kun laskemme kädessä myytävään tuotteeseen liittyviä kokonaiskustannuksia, ei myytyjen tuotteiden kustannuksia. Myös rahtikustannukset sisäänpäin ovat osa tuotantokustannuksia, koska ne ovat kuljetuskustannuksia materiaalin tuomisesta tehdasalueelle, joten ne ovat osa yleiskustannuksia.

Johtopäätös

Myytävissä olevien tavaroiden kustannukset ovat myytävissä olevan lopullisen tuotannon kokonaiskustannukset. Siinä otetaan huomioon kauden alussa käytössä olleet varastokustannukset, eikä siinä oteta huomioon myynti- ja jakelukustannuksia eikä kauden lopussa jäljellä olevia varastokustannuksia.