Lakisääteinen varaus (merkitys, tyypit) Mikä on lakisääteinen varaus?

Mikä on lakisääteinen varaus?

Lakisääteinen varanto on rahamäärä, arvopaperit tai varat, jotka vakuutusyhtiöiden ja rahoituslaitosten on pantava lakisääteiseksi vaatimukseksi kattamaan lähitulevaisuudessa erääntyvät saatavansa tai velvoitteensa. Se on pakollinen varaus, koska hallitus ei halua ottaa riskejä, jos vakuutusyhtiö ei maksa maksuja vakuutetusta vaarasta.

Se on lakisääteinen varaus, jota on ylläpidettävä sääntelyelimen sektorille asettamien standardien mukaisesti, jotka voivat vaihdella maittain. Lakisääteisen varauksen ylläpitämisen ensisijainen tavoite on, että organisaatio täyttää asiakkailleen luvatut velvoitteet, vaikka se joutuisi tappioihin.

Lakisääteisen varauksen tyypit

Lakisääteisen varauksen määrä, joka on ylläpidettävä, lasketaan joko sääntöihin tai periaatteisiin perustuvalla lähestymistavalla.

# 1 - Sääntöihin perustuva lähestymistapa

 • Sääntöperusteinen lähestymistapa keskittyy määrään, joka on pidettävä varantona standardoitujen kaavojen ja oletusten perusteella.
 • Lakisääteisen varannon laskeminen riippuu useista staattisen kaavan mukaisista tekijöistä, jotka eivät välttämättä kuvaa riskejä.
 • Sääntöihin perustuva lähestymistapa on tiukka eikä salli organisaatiolle mitään maksuja. Tämä määrä vahvistetaan sen jälkeen, kun organisaation on pakollisesti ylläpidettävä laskutoimitusta.

# 2 - Periaateperusteinen lähestymistapa

 • Periaateperusteinen lähestymistapa antaa organisaatiolle liikkumavaraa lakisääteisen varauksen ylläpitämisessä.
 • Periaateperusteinen lähestymistapa keskittyy riskiin, jonka organisaatio pystyy ottamaan. Siinä otetaan huomioon organisaation kokemus ja sen kyky ennakoida ja hallita tai vaikuttaa tulevaisuudessa mahdollisesti syntyviin riskeihin.
 • Lakisääteisen varannon ylläpitämisen ensisijainen tavoite saavutetaan tarjoamalla suojaa asiakkaan sijoitukselle ja edistämällä yritysten vakavaraisuutta.

Lakisääteiset varanto-esimerkit

 1. Yhdysvalloissa, jossa lakisääteisten varantojen laskemisessa käytetään sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa, National Insurance Insurance Commissioners ( NAIC ) aikoo toteuttaa periaatteisiin perustuvan lähestymistavan lakisääteisten varausten laskennassa.
 2. Komissaarin varojen arvostusmenetelmä ( CRVM ) on yleisimmin käytetty menetelmä lakisääteisten varantojen laskemiseksi henkivakuutusalalla. Jokaisen vakuutusyhtiön on noudatettava lakisääteistä lakisääteisen varauksen laskentamenetelmää, jonka puuttuessa vakuutusyhtiö saattaa houkutella oikeustoimia ja seuraamuksia.
 3. CRVM-varauksen suuruuteen, kuten useimpiin henkivarauksiin, vaikuttaa vakuutetun ikä ja sukupuoli, vakuutuslaskelman vuosien lukumäärä, vakuutuksen tarjoama vakuutussuunnitelma, korko, jota on käytetty laskelma ja kuolevuustaulukko, jolla vakuutusmatemaattiset nykyarvot lasketaan.
 4. Komissaarin vara-arviointimenetelmä perustettiin standardointiarvolakilla ( SVL ), jonka NAIC loi ja jonka eri valtiot hyväksyivät pian toisen maailmansodan jälkeen. SVL: n vuonna 1941 määräämä ensimmäinen kuolleisuustaulukko, komission tavallinen tavallinen taulukko.
 5. Koron enimmäiskorko oli 3,50%. Myöhemmät muutokset SVL: ään ovat mahdollistaneet nykyaikaisemman kuolleisuustaulukon ja korkeamman koron käytön. Näiden muutosten vaikutukset ovat yleensä johtaneet varantojen pitämiseen.

Edut

 • Lakisääteisen varauksen ylläpitämisen ensisijainen etu on, että se antaa mahdollisuuden maksaa lähitulevaisuudessa erääntyvistä velvoitteista tai saatavista, vaikka yritys ei tuotaisikaan voittoa.
 • Se toimii sijoittajia lisäävänä indikaattorina. Organisaatio, jolla on hyvin ylläpidetty lakisääteinen varanto, kuvaa organisaation menestyvän hyvin liiketoiminnan ja prosessin kannalta ja antaa varmuuden siitä, että organisaatio jatkaa samoin, mikä houkuttelee yhä useampia sijoittajia.
 • Se antaa asiakkaille luottamusta sijoittaa organisaation tarjoamiin tuotteisiin, koska he voivat olla varmoja siitä, että suorittamansa maksut peritään takaisin lakisääteisestä varannosta, jos odottamattomia tapahtumia tapahtuu.

Haitat

 • Lakisääteisten varantojen ylläpito edellyttää organisaation tietoisia ponnisteluja, mikä johtaa painopisteen siirtymiseen voiton tuottamisesta varantojen ylläpitoon laillisten rangaistusten ja toimien välttämiseksi.
 • Tulos pienenee voittona, koska varanto on pidettävä yllä, vaikka liiketoiminta ei pärjää hyvin.
 • Se vaatii organisaatioita erottelemaan omistamansa omaisuuden välillä, mikä vaatii paljon asiakirjoja ja niihin liittyviä kustannuksia.

Tärkeitä seikkoja

 • Vakuutusyhtiöiden on ylläpidettävä lakisääteistä varausta hallintoelimen suosituksen mukaisesti.
 • Rahoituslaitokset, pankit mukaan lukien, voivat myös vaatia varantojen ylläpitoa liittovaltion tasolla.
 • Hallintoelin tai valtio päättää, kuinka paljon rahaa tai varoja organisaatio tarvitsee lakisääteisen varannon pitämiseen.
 • Lakisääteisen varannon varojen tai arvopapereiden olisi oltava helposti jälkimarkkinakelpoisia, mikä tarkoittaa, että niiden pitäisi olla helppo saada rahaa kiireellisissä tilanteissa.
 • Lakisääteiseen rahastoon pidettyjä varoja, varoja ja arvopapereita ei voida käyttää muuhun liiketoimintaan kuin velvoitteen maksamiseen. Se voidaan selvittää vain, kun organisaatiolla ei ole tarvittavaa rahamäärää yleisten velvoitteidensa ja toimintojensa suorittamiseen.

Johtopäätös

 • Se on alan hallintoelimen neuvoa-antava pakollinen varanto, jonka on täytettävä organisaation velvoitteet tai vaatimukset asiakkaita kohtaan, jos organisaatio on tappiolla.
 • Hallinto- tai sääntelyelin päättää ja ilmoittaa lakisääteisen varauksen määrän, jonka organisaation on ylläpidettävä.
 • Tämä määrä vaihtelee toimialakohtaisesti ja on yleensä prosenttiosuus maksamattomista velvoitteista.
 • Organisaatiolla on oltava valtion toimilupa ja sen asettamat säännöt, mukaan lukien lakisääteisen varauksen ylläpitäminen.
 • Useiden tuotteiden, kuten omaisuus-, henkivakuutus- ja sairausvakuutustarve, säilyttäminen on tarpeen vain muutamia.
 • Kaikkien vakuutusalan yritysten on ylläpidettävä lakisääteistä varantoa.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found