Kertyneet poistopäiväkirja | Vaiheittaiset esimerkit

Kertyneiden poistopäiväkirjamerkintöjen merkitys

Kertyneet poistopäiväkirjamerkinnät ovat yrityksen vuoden lopussa pitämiä päiväkirjamerkintöjä. Se tehdään yrityksen eri käyttöomaisuuden kirjanpitoarvojen oikaisemiseksi ja lisäämällä kuluvan vuoden poistokulut kertyneeseen poistotiliin, jossa poistokulut veloitetaan. Kertyneet poistotilit hyvitetään yrityksen kirjanpitoon.

Kertyneiden poistojen kirjaaminen päiväkirjaan

Yrityksen käyttöomaisuus poistetaan jokaisen vuoden lopussa poistomenoilla. Tämä poistokulu lisää kertyneen poistotilin saldon. Siinä ei hyvitetä suoraan kyseisen omaisuuserän kustannuksia, koska kirjanpitostandardien vaatimuksen mukaan yritykset vaativat esittämään käyttöomaisuuden kustannukset ja niihin liittyvät kertyneet poistot yhtiön tilinpäätöksessä.

Tällaisten käyttöomaisuushyödykkeiden poistojen kirjaamiseksi yrityksen kirjanpitoon poistokulut veloitetaan ja kertyneet poistotilit hyvitetään. Kertyneiden poistojen kirjaaminen on seuraava:

Nyt kun yhtiö myy tai luovuttaa omaisuuden, tämä kertyneen poistotilin saldo poistetaan omaisuuserän kustannusten kanssa. Merkintä saman tallentamiseksi on seuraava:

Esimerkki kertyneistä poistopäiväkirjamerkinnöistä

On yritys, Oy, jolla on laitteet ja koneet. Tilikauden 2018 alussa kone- ja laitetilin saldo oli 7 000 000 dollaria ja kertyneen poistotilin saldo 3 000 000 dollaria. Yhtiö ei tehnyt vuoden aikana mitään koneisiinsa liittyviä ostoja ja myyntejä. Suoraviivaista menetelmää käyttäen yritys laskee vuosittain 1 000 000 dollarin poistot.

Annetaanko yrityksen kirjanpitoon tarvittava päiväkirjamerkintä poistojen ja kertyneiden poistojen kirjaamiseksi tilikauden 2018 lopussa?

Ratkaisu: //www.wallstreetmojo.com/straight-line-depreciation-method-formula/

Yhtiön poistot kuluvalta vuodelta ovat 1 000 000 dollaria lineaarisen menetelmän mukaisesti. Vuonna vuonna yhtiö ei ostanut ja myynyt tehtaita ja koneita, joten muutoksia ei tarvita. Tilikauden lopussa poistot ja kertyneet poistot kirjataan seuraavasti:

Edut

Kertyneisiin poistopäiväkirjaan liittyvät edut ovat seuraavat:

  • Se auttaa kirjaamaan kaikki liiketoimet, joihin sisältyy yrityksen kaikkien käyttöomaisuushyödykkeiden poistoja, ja pitämään samalla kirjaa;
  • Kertyneet poistopäiväkirja merkitsee vuosittain kertyneen poistotilin vuosittaisen poistoluvun, jonka saldo näkyy yhtiön tilinpäätöksessä. Tämä yritys voi oppia tuntemaan poistojen kokonaiskustannukset, jotka yritys on jo veloittanut varoistaan ​​ostopäivästä lähtien.

Haitat

Kertyneeseen poistopäiväkirjaan liittyvät haitat ovat seuraavat:

  • Yrityksille, joilla on paljon omaisuuseriä, on aikaa vievää kirjata kaikki kertyneisiin poistoihin liittyvät merkinnät.
  • Koska ihmiset osallistuvat kertyneen poistopäiväkirjan kirjaamiseen, siinä on virheitä.

Tärkeitä seikkoja

Eri tärkeät kohdat ovat seuraavat:

  • Kertyneet poistot ovat vasta-ainetili, ts. Varojen tili, jolla on luottotase, joka säätää käyttöomaisuuden kirjanpitoarvoa.
  • Kertyneet poistot osoittavat poistojen kokonaiskustannusten määrän, jotka yritys on jo veloittanut varoistaan ​​ostopäivästä lähtien. Kertyneen poistotilin saldo kasvaa vuosittain kuluvan vuoden poistoeron myötä. Tämän kirjaamiseksi poistotiliä veloitetaan ja kertynyt poistotili hyvitetään yrityksen kirjanpitoon.
  • Vuotuiset poistomenot lisäävät kertyneen poistotilin saldon. Sillä ei hyvitetä suoraan kyseisen omaisuuserän kustannuksia, koska kirjanpitostandardien vaatimuksen mukaan yritysten on esitettävä käyttöomaisuuden kustannukset sekä niihin liittyvät kertyneet poistot yrityksen tilinpäätöksessä. .
  • Joka vuosi, kun kertyneiden poistojen kirjaamista koskeva merkintä suoritetaan, kertyneen poistotilin saldo kasvaa, mikä johtaa yrityksen käyttöomaisuuden kirjanpitoarvon laskuun, kunnes omaisuuserän kirjanpitoarvo on nolla. Kun omaisuuserän saldo muuttuu nollaksi, enää mitään merkintää kyseisen omaisuuserän kertyneistä poistoista ei suoriteta, koska kertynyt poistotilin saldo ei voi olla suurempi kuin vastaavan omaisuuden tilin saldo.

Johtopäätös

Tällöin kertyneet poistopäiväkirjamerkinnät kirjataan yrityksen kirjanpitoon, kun poistokulut veloitetaan ja kertyneet poistotilit hyvitetään. He hyvittävät kertyneen poistotilin vuosittain vuosittaisen poistoluvun, jonka loppuosa näkyy yhtiön tilinpäätöksessä. Tällä tavoin yritys saa tietää poistojen kokonaiskustannukset, jotka yhtiö on veloittanut omaisuudestaan ​​ostonsa jälkeen, auttaen siten asianomaista henkilöä seuraamaan sitä.