Muut kuin toimintakulut (merkitys, esimerkkejä) 12 parhaan luettelo

Mitkä ovat käyttämättömät kulut?

Liiketoiminnan ulkopuoliset kulut, joita kutsutaan myös kertaluonteisiksi eriksi, ovat kuluja, jotka eivät liity yrityksen pääasialliseen toimintaan ja jotka yleensä ilmoitetaan yhtiön tuloslaskelmassa jatkuvien toimintojen tulosten alapuolella.

Yrityksen taloudellista tilannetta analysoiva henkilö poistaa yleensä käyttämättömät tuotot ja kulut tutkiakseen yrityksen vuosien tulosta oikein.

Yleisimmät esimerkit käyttämättömistä kuluista (luettelo)

 1. Oikeusjuttujen sovinnot
 2. Tappiot sijoituksista
 3. Uudelleenjärjestelykulut
 4. Tytäryrityksen / omaisuuden myyntivoitot / -tappiot
 5. Varaston / saamisten poistaminen
 6. Tulipalon aiheuttamat vahingot
 7. yrityksen omaisuuden pakkolunastus
 8. Tappiot luonnollisten onnettomuuksien, kuten maanjäristyksen, tulvien tai tornadojen, seurauksena
 9. Voitto tai tappio velan ennenaikaisesta eläkkeelle siirtämisestä
 10. Aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus
 11. Lopetetut toiminnot
 12. Muutokset kirjanpitoperiaatteissa

Tapaustutkimuksia

Katsotaanpa joitain esimerkkejä, tapaustutkimukset muiden kuin toimintakulujen ymmärtämiseksi paremmin.

 • Yritys Oy tarjoaa telepalveluja asiakkaalle. Vuoden aikana yritys A myy yhden rakennuksensa 100 000 dollarin tappiosta, mikä aiheuttaa sen kustannukset. Tätä tappiota käsitellään muuna kuin toimintakustannuksena, koska sitä ei synny yhtiön ydintoiminnan vuoksi. Samana aikana yhtiö maksoi kertaluonteisen vakuutusmaksun vuoden alussa koko vuodelta yhdelle vakuutusyhtiöstä kattamaan erityyppiset vahingot, joita voi aiheutua erityyppisistä odottamattomista tapahtumista, kuten tulva, varkaus , maanjäristys jne. Tätä vakuutusmaksusta maksettua määrää kohdellaan myös muuna kuin toimintakustannuksena, koska sitä ei synny yhtiön ydintoiminnan vuoksi. Kaikki nämä yrityksen muut kuin toimintakulut yhdistetään.Ne esitetään yhtiön tuloslaskelman otsakkeessa Toiminnan ulkopuoliset tuotot alla jatkuvien toimintojen tuloksen alapuolella.
 • On yritys, joka myy tuotteitaan kansainvälisillä markkinoilla. Nämä yritykset suorittavat liiketoimia ulkomaan valuutalla, joten näillä yrityksillä on mahdollisuus valuuttakurssi- tai valuuttakurssitappioihin. Tämän tyyppisiä tappioita tapahtuu, kun markkinoilla on suuria valuutanvaihteluita, mikä on yritykselle epäedullista. Joten tämä johtaa valuuttakurssien menetykseen yritykselle. Näitä valuuttakurssitappioita tai valuuttakurssitappioita käsitellään yhtiön muihin kuin liiketoiminnan kuluihin, ja ne yhdistetään yhteen ja ne esitetään yrityksen tuloslaskelman otsakkeessa Toiminnan ulkopuoliset tuotot alla jatkuvien toimintojen tulosten alapuolella.

Edut

 • Yrityksen taloudellista tilannetta analysoiva henkilö laskee yleensä yrityksen muut kuin toimintakulut ja vähentää ne yhtiön toiminnan tuloista tutkiakseen yhtiön suorituskykyä ja arvioidakseen sen suurimmat mahdolliset tulot.
 • Kun kulut lasketaan erikseen ja esitetään erikseen yrityksen tuloslaskelmassa, se antaa selkeän, yksityiskohtaisen kuvan yrityksestä kaikille sidosryhmilleen ja auttaa arvioimaan liiketoiminnan todellista suoritusta paljon paremmin ja jos tällaisten toimimattomien kustannusten suhteen ilmenee ongelmia, sama voidaan myös tuoda esiin yhtiön johdolle.

Haitat

 • On joitain kuluja, jotka toisinaan aiheuttavat hämmennystä kuluja haaroittavan henkilön mielessä siitä, pitäisikö sitä kohdella toimintamenoina ja muina kuin toimintakustannuksina. Joten henkilöllä, joka tekee kustannusten haaroittumisen, tulisi olla asianmukainen tieto toiminnasta aiheutuvista kustannuksista ja kustannuksista, jotka eivät toimi yrityksen kannalta, vain niiden kannattaa jakaa kaksi.
 • Yksi kustannus voi olla toimimaton yhdelle yritykselle, kun taas sama voi toimia toiselle yritykselle. Joten sen haarautumiselle ei ole vakiokriteerejä. Se vaatii henkilön aikaa ja vaivaa kulujen asianmukaiseen erittelyyn.

Tärkeitä seikkoja

 • Ne ovat kustannuksia, jotka aiheutuvat yrityksen päivittäisestä toiminnasta.
 • Kun toimimattoman pääosan kaikkien erien summa on johdettu, se vähennetään toiminnan kokonaistuloista, jotta saadaan yrityksen nettotulos kyseisenä ajanjaksona.
 • Nämä yrityksen kulut sisältävät myös kertaluonteiset kulut tai epätavalliset kustannukset.
 • Kun kulut lasketaan erikseen ja esitetään erikseen yrityksen tuloslaskelmassa, se antaa selkeän, yksityiskohtaisen kuvan yrityksestä kaikille sidosryhmilleen.

Johtopäätös

Koska jotkut tapahtumat ovat epävarmoja, järkevää liiketoimintaa harjoittaville yrityksille voi täysin aiheutua epätavallisia kuluja. Näitä kuluja pidetään yleensä toimimattomina kuluina, koska ne eivät johdu yhtiön ydintoiminnoista. Kun muut kuin kulut esitetään tuloslaskelmassa erikseen, se antaa johtajille, sijoittajille ja muille yrityksen sidosryhmille mahdollisuuden arvioida liiketoiminnan todellista suorituskykyä paljon paremmin ja jos tällaisiin toiminnan puutteisiin liittyy ongelmia sitten sama voitaisiin tuoda myös yhtiön johdon ilmoitukseen, jotta tarvittavat korjaavat toimenpiteet voidaan toteuttaa ajoissa.