Apuohjelmakulut kirjanpidossa (määritelmä, esimerkki)

Mitä apuohjelmakulut ovat?

Apuohjelmakustannukset ovat kustannuksia, jotka yritykselle aiheutuu yleishyödyllisten yritysten palvelujen käytöstä, kuten viemäriverkko, sähkö, jätteiden hävittäminen, vesi, laajakaista, lämmitys, puhelin, ja yleensä nämä kustannukset muodostavat merkittävän osan lähes kaikkien yritysten opeksista.

Esimerkkejä

Esimerkiksi Company Y ltd: n kirjanpitäjä on hämmentynyt siitä, että mitkä ovat kaikki alla mainituista elokuussa 2019 aiheutuneista menoista, on pidettävä yrityksen tilikauden yleiskustannuksina. Laske yleishyödyllisten kulujen kokonaisarvo yrityksen alla mainituista kokonaiskustannuksista kaudella:

Ratkaisu:

Apuohjelmakustannukset ovat kustannuksia, jotka yritykselle aiheutuu tietyn ajanjakson aikana hyödyntämällä yleishyödyllisten yritysten tarjoamia palveluja yrityksen toimipaikassa, kuten puhelinlaitos, sähkö, kaasu, vesi, viemäri jne. Mainituista kuluista Edellä lasketaan puhelinlaskut, kaasulaskut, sähkökulut ja vesimaksut, koska näihin palveluihin käytetään yleishyödyllisten yritysten tarjoamaa infrastruktuuria. Lopuista kuluista eli vuokrasta ja palkasta ei käytetä yleishyödyllisten yritysten tarjoamia palveluja, joten niitä ei oteta huomioon.

  • Kokonaiskustannukset = puhelinlaskut + kaasulaskut + sähkökulut + vesimaksut
  • = 1000 dollaria + 500 dollaria + 1100 dollaria + 350 dollaria
  • = 2950 dollaria

Tärkeitä seikkoja

  • Kustannukset, jotka yritykselle aiheutuu tietyn ajanjakson aikana hyödyntämällä yleishyödyllisten yritysten tarjoamia palveluja, kutsutaan yleishyödyllisiksi kuluiksi.
  • Kaikki kustannukset, jotka yritykselle aiheutuu valmistustoimintaansa liittyvistä yleishyödyllisistä kustannuksista, katsotaan olevan osa yrityksen kaikkia tehtaan yleiskustannuksia. Nämä kustannukset jaetaan sen jälkeen tuotettujen yksiköiden kokonaismäärän perusteella sillä ajanjaksolla, jona kulut aiheutuvat. Nyt niitä pidetään osana kauden loppuvarastoa niiden tavaroiden osalta, jotka on tuotettu vuoden aikana, mutta joita ei ole myyty sinä vuonna, joten niitä ei veloiteta kuluna kyseisenä aikana.
  • Yleispalveluyritysten käytäntönä on ottaa jokin summa asiakkaalta talletuksena sen ajanjakson alkaessa, jolloin asiakas alkaa ottaa laitosta sähköyhtiöiltä. Yritys kirjaa tämän talletuksen omaisuuserään taseeseensa, eikä sitä veloiteta kuluna, koska tällainen talletus palautetaan, kun yritys lopettaa järjestelyn käytön.

Johtopäätös

Yleishyödylliset kustannukset kirjanpidossa ovat kustannuksia, jotka yritykselle aiheutuu tietyn ajanjakson aikana hyödyntämällä julkisten palveluyritysten tarjoamia palveluja yrityksen toimipaikassa, kuten puhelinlaitos, sähkö, kaasu, vesi, viemäri jne. Nämä kulut tilikaudella yhtiö laskee, ja sama säilyy kuin vastuu, kunnes yritys suorittaa saman maksun palveluntarjoajalle. Suurin osa apuohjelmista on perusapuohjelmia, joita ilman organisaatio ei voi jatkaa toimintaansa, ja sillä on siten olennainen osa organisaation toimintaa.