Ylimääräisten varausten kaava | Esimerkki | Kuinka lasketaan ylimääräiset varaukset?

Mitä ovat ylimääräiset varaukset?

Ylimääräiset varaukset tarkoittavat lakisääteisten vaatimusten lisäksi pää- tai keskusvalvontaviranomaiselle (Intiassa, Intian keskuspankki) pidettävää tai talletettua määrää. Jos varannot ovat positiivisia, se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että pankki on pitänyt määrän varoissa enemmän kuin lakisääteinen vaatimus ja päinvastoin. Nolla-arvon tapauksessa se tarkoittaa, että alijäämää tai ylijäämävaraa ei ole pidetty.

Joskus nähdään, että sääntelypankki maksaa korkoa varantotilille talletetusta määrästä kannustaakseen pankkeja tallettamaan ylimääräiset käteisvarat varantotilille, koska talouden yleisen kasvun kannalta on erittäin välttämätöntä ylläpitää käteistä asianmukaisesti ja talouden varat.

Ylimääräisten varojen kaava

Ylimääräisten varojen kaava = Lakivaraukset (talletettu määrä) - Pakolliset varaukset

Vaihe 1: Laske ylläpidettäväksi vaadittu määrä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti (vaadittavat varat). Ylläpidettävän vähimmäismäärän laskemiseksi alla olevan kaavan käyttö antaa meille vaaditut tulokset:

Vähimmäisvaatimus = Vähimmäisvaatimuksen määrä * Kokonaismäärä, johon verokantaa sovelletaan.

Vaihe 2: Tunnista pankin pitämä tai ylläpitämä määrä lakisääteisen viranomaisen varantotilillä (lakisääteinen varaus). Ota yhteenlaskettu summa kaikista vuoden aikana talletetuista määristä sääntelyviranomaisen ylläpitämälle varantotilille.

Vaihe 3: Laske edellä vaiheessa 2 laskettujen lakisääteisten varojen ja edellä vaiheessa 1 laskettujen vaadittujen varojen välinen ero. Matemaattisesti edustettuina:

Ylimääräiset varaukset = Lakisääteiset varaukset (talletettu määrä) - Pakolliset varaukset

Esimerkkejä

Voit ladata tämän ylimääräisen varauksen kaavan Excel-mallin täältä - Ylimääräisten varausten kaava Excel-malli

Esimerkki 1

Pankin lakisääteiset ohjeet ovat: Pankin tulisi pitää koko ajan vähintään 20 (kaksikymmentä) prosenttia vaatimuksistaan ​​keskushallinnossa (sanokaamme ABC Bank). Pankilla P on nyt vaadittavia talletuksia 50 000 000 dollaria ja se on pitänyt 11 000 000 dollaria ABC Bankissa. Nyt soveltamalla yllä olevia vaiheita voimme laskea ylimääräiset varaukset seuraavasti:

Ratkaisu

Annettu:

 • Lakivaraukset = 11 000 000 dollaria
 • Vähimmäisvarantoprosentti = 20% kysyntätalletuksista
 • Kysyntätalletukset = 50 000 000 dollaria

Pakollisten varausten laskeminen

Lakisääteinen vaatimus (vaaditaan varaukset) = kysyntätalletukset * 20%

 • = 50000000 * 20%
 • Vaaditut varaukset = 10000000

Ylimääräiset varat voidaan laskea seuraavasti:

 • = 11000000 - 10000000

Esimerkki 2

Varantopankin tulisi ylläpitää koko ajan 150 prosenttia sen talletuksista. Bank PQR on tallettanut 35000 dollaria varantotilille ja sen talletukset ovat yhteensä 75000 dollaria. Sääntelypankin ylimääräisistä talletuksista antama korko on 3% vuodessa. Meidän on selvitettävä alla olevista vaihtoehdoista, mikä vaihtoehto on oikea ylimääräisistä varoista ansaittujen korkojen suhteen: a) 470 dollaria b) 675 dollaria c) 815 dollaria d) 715 dollaria.

Ratkaisu

Annettu:

 • Lakivaraukset = 1000 dollaria
 • Vähimmäisvarantoprosentti = 150% talletuksista
 • Talletukset = 500 dollaria

Pakollisten varausten laskeminen

Lakisääteinen vaatimus (vaaditaan varaukset) = kysyntätalletukset * 20%

 • = 500 * 150%
 • = 750

 • = 1000 - 750

Esimerkki 3

Varantopankin tulisi ylläpitää koko ajan 150 prosenttia sen talletuksista. Bank PQR on tallettanut 35000 dollaria varantotilille ja sen talletukset ovat yhteensä 75000 dollaria. Sääntelypankin ylimääräisistä talletuksista antama korko on 3% vuodessa. Meidän on selvitettävä alla olevista vaihtoehdoista, mikä vaihtoehto on oikea ylimääräisistä varoista ansaittujen korkojen suhteen: a) 470 dollaria b) 675 dollaria c) 815 dollaria d) 715 dollaria.

Ratkaisu

Annettu:

 • Lakivaraukset = 75000 dollaria
 • Vähimmäisvarantoprosentti = 150% talletuksista
 • Talletukset = 35000 dollaria

Pakollisten varausten laskeminen

Lakisääteinen vaatimus (vaaditaan varaukset) = kysyntätalletukset * 20%

 • = 3500 dollaria * 150%
 • = 52500 dollaria

Ylimääräiset varat voidaan laskea seuraavasti:

 • = 75000 dollaria - 52500 dollaria

Korkotuotot ylimääräisistä talletuksista

Korkotuotot ylimääräisistä talletuksista = Ylimääräiset varaukset * Korkoprosentti.

 • = 22500 dollaria * 3%
 • = 675 dollaria

Osuvuus ja käyttö

 • Ne pankit, jotka ovat ylläpitäneet ylimääräisiä varoja, ovat turvallisempia äkillisten tappioiden tai kovan käteisvarojen tilanteessa.
 • Ne ratkaisevat pankin likviditeettikysymykset tilanteessa, jossa käteisvaroista on pulaa.
 • Tilanteessa, jossa pankilla on paljon käteisvaroja itsensä kanssa, ne voivat tallettaa saman sääntelypankkiin ja ansaita korkoa, jos se ylittää vähimmäisvaatimuksen. Esimerkiksi jos pankin A on pidettävä 500 dollaria vähimmäisvarantona ja he ovat tallettaneet 750 dollaria varantotilille, lakisääteinen pankki maksaa heille korkoa yli 250 dollarista talletuskaudelta.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found