Arviointikustannukset (merkitys, esimerkkejä) Mikä on arviointikustannus?

Arviointikustannukset Merkitys

Arviointikustannukset ovat kustannuksia, jotka liiketoimintayksikölle aiheutuu sen varmistamisesta, että niiden toimittamat tuotteet ja palvelut täyttävät asiakkaan odotukset, toisin sanoen niissä ei ole virheitä ja ne täyttävät kaikki viranomaisvaatimukset. Esimerkkejä tällaisista kustannuksista ovat tarkastuksesta, kenttäkokeista ja sisäisistä tarkastuksista aiheutuvat kustannukset jne.

Esimerkki arviointikustannuksista

Otetaan esimerkki arviointikustannuksista.

Yksi esimerkkejä arviointikustannuksista voi olla vähittäiskaupan nimeltään keittiö kuningas, jonka herra Eden perusti Amerikassa ja joka käsittelee lähinnä monenlaisia ​​elintarvikekoneita. Kun herra Eden myi ensimmäisen erän monitoimikoneita, joissa oli noin 50 monitoimikoneita, 45 niistä todettiin viallisiksi ja asiakas palautti ne. Tämän vuoksi herra Edenin liikearvo ei kehittynyt.

Joten herra Eden päätti palkata laadunvalvontahenkilöstön, jonka oli tarkistettava jokainen monitoimikone ennen myyntiä asiakkaalle, jotta tuotot voidaan minimoida ja saavuttaa korkeampi asiakastyytyväisyys. Oletetaan nyt, että tarkastushenkilöstön palkka on 500 dollaria kuukaudessa ja muut tuotteen testaamiseen ja tarkastamiseen liittyvät kustannukset 200 dollaria kuukaudessa. Siksi arvioinnin kokonaiskustannukset ovat 700 dollaria kuukaudessa, eli summat tarkastushenkilöstön palkasta ja muista tuotteiden testaamiseen ja tarkastamiseen liittyvistä kustannuksista.

Arviointikustannusten edut

Arviointikustannuksiin liittyvät edut ovat seuraavat:

 • Se on kriittinen kustannus, jonka yritykselle aiheutuu asiakkaan korkeamman tason ja sääntelytyytyväisyyden varmistamiseksi, eli se varmistaa, että korkealaatuisia tuotteita toimitetaan yrityksen asiakkaille, mikä tekee heistä tyytyväisiä.
 • Arviointikustannukset auttavat organisaatioita pitämään tuotteet ja palvelut virheettöminä, jotta niiden liikearvo säilyy markkinoilla. Se on välttämätöntä, koska siinä tapauksessa, että yrityksen tuotteissa on vikoja, se voi vaikuttaa negatiivisesti yrityksen liikearvoon, mikä vähentää sen myyntiä markkinoilla.
 • Yrityksen pitkän aikavälin selviytymisen ja kasvun kannalta nämä kustannukset ovat pakollisia, jotta tuotteiden ja palvelujen laatu voidaan säilyttää.
 • Se voi auttaa liike-elämän organisaatiota vähentämään huonojen asiakasarvostelujen uhkaa sosiaalisen median alustalla, koska tuotteen laatu tarkistetaan hyvissä ajoin.

Arviointikustannusten haitat

Arviointikustannuksiin liittyvät haitat ovat seuraavat:

 • Yhtiön on käytettävä arviointikustannuksia valmistuksen alkuvaiheessa. Jos yritys havaitsee vian tuotannon valmistumisen jälkeen arviointikustannuksista, tällaisia ​​ylimääräisiä kustannuksia ei käytetä, ja ne aiheuttavat yrityksen täydellisen tuotannon menetyksen. Joten vaaditaan, että tällaiset kustannukset vian löytämiseksi aiheutuvat ennen lisätyön tai materiaalin käyttöönottoa, ja jos sama syntyy jälkikäteen, se ei ratkaise mitään ongelmaa.
 • Arviointikustannuksista aiheutuvat menot voivat olla hyvin korkeita, koska ne edellyttävät esimiehen palkkaa ja kalliiden testaus- ja laitekoneiden ostamista. Joten pienellä budjetilla työskentelevät pienet teollisuudenalat eivät voi käyttää henkilöstöä tarkastuksiin ja testauksiin eivätkä myöskään pysty ostamaan tällaisia ​​testaus- ja laitteistokoneita. Siksi heidän on myytävä tuotteitaan ilman asianmukaista laatu- ja valvontatarkastusta.
 • Ellei sitä tehdä oikein, arviointikustannukset voivat johtaa kielteisten vaikutusten syntymiseen yrityksen koko tuotantolaitokseen.
 • Arviointikustannukset syntyvät sen selvittämiseksi, onko yrityksen tuotteissa mitään merkittävää vikaa. Silti tämä prosessi on aikaa vievä ja vaatii eri ihmisten ponnisteluja.

Oleelliset arviointikustannukset

Arviointikustannuksiin liittyvät tärkeät seikat ovat seuraavat:

 • Arviointikustannukset ovat välttämättömiä, koska siinä tapauksessa, että yrityksen tuotteissa on vikoja, ne voivat vaikuttaa negatiivisesti yrityksen liikearvoon, mikä vähentää sen myyntiä markkinoilla. Arviointikustannuksiin käytettävät menot osoittavat, että organisaatio on huolissaan maineestaan ​​tai liikearvostaan ​​markkinoilla.
 • Arviointikustannusten katsotaan olevan paljon pienempiä kuin menettää asiakkaita, jotka ovat tyytymättömiä huonolaatuisten tai viallisten tuotteiden vastaanottamiseen.
 • Niitä tarvitaan huonojen arvostelujen uhkan minimoimiseksi. Tämän päivän tilanteessa sosiaalinen media tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden kirjoittaa mielipiteensä tuotteista eri alustoilla. Asiakasarvioinnilla on paljon merkitystä liiketoiminnan kasvussa, ja negatiiviset arvostelut voivat estää liiketoiminnan kasvua.
 • Eri alueet, joilla arviointikustannukset ovat hyödyllisiä, sisältävät saapuvasta tarkastuksesta ja saapuvasta testistä, prosessin sisäisestä tarkastuksesta, vaatimusten täyttymisen varmistamiseksi suoritetusta arvioinnista ja lopputarkastuksesta aiheutuvat kustannukset jne.

Johtopäätös

Arviointikustannukset ovat erilaisia ​​kustannuksia, joita yrityksille aiheutuu sen varmistamiseksi, että tuotteissa, joita ne myyvät markkinoilla asiakkailleen, ei ole olennaisia ​​vikoja. Nämä ovat kriittisiä kustannuksia, joita yritykselle aiheutuu korkeamman asiakas- ja sääntelytyytyväisyyden varmistamiseksi sekä yrityksen liikearvon marinoimiseksi markkinoilla.

Jos yritys kuitenkin havaitsee virheen tuotannon valmistuttua arviointikustannusten vuoksi, tällaisia ​​ylimääräisiä kustannuksia ei käytetä, ja tämä johtaa yrityksen täydelliseen tuotannon menetykseen. Joten tällaiset kustannukset on tehtävä vian löytämiseksi ennen lisätyötä tai materiaalin käyttöönottoa. Jos kustannukset syntyvät jälkikäteen, ne eivät ratkaise mitään ongelmaa.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found