Toimitusjohtajan koko muoto (määritelmä, vastuut) Opas toimitusjohtajalle

Täydellinen toimitusjohtaja - toimitusjohtaja

Täysi toimitusjohtaja tarkoittaa toimitusjohtajaa. Hän on ylin vanhin jäsen, yritysorganisaation johtaja. Hän on ainoa ylimmän järjestelmänvalvoja, joka huolehtii koko organisaation johtamisesta ja toiminnasta ja raportoi suoraan organisaation hallitukselle ja puheenjohtajalle, jonka ainoa tavoite on tuottaa varallisuutta sen sidosryhmille ja osakkeenomistajille. Toimitusjohtaja on minkä tahansa yritysorganisaation, julkisen, yksityisen tai kansalaisjärjestön johtaja.

Toimitusjohtajaksi tulemiseksi vaadittava koulutustaso

Toimitusjohtajan vaadittu koulutustaso riippuu toimialasta ja työnantajasta, jonka kanssa hän työskentelee. Työnantajat suosivat niitä, jotka ovat valmistuneet ja joilla on huomattava työkokemus vaaditulla alalla. Hyvin usein toimitusjohtaja valitaan yrityksen sisällä sen sijaan, että palkkaisi ulkopuolelta. Toimitusjohtajan valinnassa otetaan huomioon seuraavat kaksi pääkohtaa:

 • Koulutus: On yrityksiä, jotka edellyttävät toimitusjohtajan koulutusta ennen kuin heidät otetaan toimitusjohtajaksi. Koulutus voi liittyä johtamisen kehittämiseen, johtamiseen ja jatkuvaan ammatilliseen osaamiseen ja kehitykseen.
 • Asiaankuuluva kokemus: Heillä odotetaan olevan huomattava asiaankuuluva kokemus heidän kanssaan. Hallitus suosittelee yleensä toimitusjohtajaa, jolla on edistyksellinen ja kestävä suorituskyky ja vastuu.

Ei ole erityistä pätevyyttä tulla pääjohtajaksi. 2000-luvun alussa useimmilla toimitusjohtajilla oli aikaisemmin tutkintoja teknisistä aiheista, kuten tiede, laki, insinöörirahoitus jne. Toimitusjohtajan nimenomaisen pätevyyden kuvaaminen on itsessään monimutkainen aihe. Tullakseen toimitusjohtajaksi asianomaisella henkilöllä on oltava tietoa jokaisesta organisaation osastosta, jota hän johtaa, vaikka jokaisella osastolla on omat johtajansa, jotka raportoivat suoraan toimitusjohtajalle. Toimitusjohtajan tulee olla vähintään ammatillisesti pätevä johtamassaan organisaatiossa.

Taitovaatimus

Toimitusjohtajaksi vaaditut taidot vaihtelevat organisaatioittain, mutta jokaiselle toimitusjohtajalle vaaditaan joitain perus- ja yleisiä taitoja. Seuraavat ovat taitovaatimukset.

 • Hänen pitäisi olla yrittäjähenkinen, mukaan lukien erinomaiset johtamis- ja johtamistaidot.
 • Hänen pitäisi olla loistava kommunikaattori, joka nauttii työstään vähäisellä tuella ja joka nauttii itsenäisestä työskentelystä.
 • Hänen pitäisi pystyä luomaan oivalluksia ja tekemään päätöksiä nopeasti.
 • Hänen pitäisi poimia uusia ideoita hyvin nopeasti ja toteuttaa ne.
 • Hänen tulisi luoda ympäristö niin, että ihmiset rakastavat työskennellä hänen kanssaan, ja hänen tulisi työskennellä yhdessä saadakseen toivotut tulokset kollegoilta.

Toimitusjohtajan vastuut

Toimitusjohtajan vastuut vaihtelevat toimialasta riippuen organisaatiosta, sen tavoitteista, tuotteista ja palveluista sekä operatiivisista vaatimuksista. Organisaation puheenjohtaja ja hallitus määrittävät roolit ja vastuut. Seuraavat ovat perustehtävät.

 • Toimitusjohtajien tulisi pystyä tekemään merkittäviä päätöksiä, jotka liittyvät yrityksen johtamiseen ja hallintoon.
 • Hänen tulisi varmistaa, että yrityksen ympäristö on terve ja positiivinen.
 • Toimitusjohtajan tulee johtaa organisaatiota siten, että hän motivoi kollegoitaan ja kaikkia yrityksen työntekijöitä.
 • Hänen tulee varmistaa, että käytäntöihin ja päätöksiin tehdään tarvittaessa tarvittavia muutoksia.
 • Toimitusjohtajan tulisi pystyä johtamaan koko toimintaa.
 • Toimitusjohtajien tulisi varmistaa, että roolit ja vastuut on osoitettu riittävästi alaisille.
 • Pitäisi valvoa, että varainhankinnan suunnittelu ja toteutus on toteutettu tavalla, joka hyödyttää organisaatiota ja asianomaisia ​​sidosryhmiä.
 • Toimitusjohtajan tulisi osallistua jokaiseen mahdolliseen hallituksen kokoukseen ja avustaa hallitusten jäsenten valinnassa.
 • Toimitusjohtajan tulisi valvoa kaikkia osastoja, kuten tuotantoa, markkinointia, rahoitusta ja varmistaa, että tavaroiden ja palvelujen toimitus ja laatu säilyvät.
 • Hänen on varmistettava, että kaikkia organisaation resursseja käytetään parhaalla mahdollisella tavalla osakkeenomistajien varallisuuden tuottamiseksi.
 • Toimitusjohtajan tulisi tarkistaa ja osallistua vuosibudjetin suunnitteluun ja varmistaa, että kulut ovat budjetoitujen menojen mukaisia.
 • Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä hänen tulisi varmistaa, että tuotteet, joita yritys kehittää, ovat koko organisaation tehtävän ja vision mukaisia.

Työmahdollisuuksia

Yhdysvaltain työtilastotoimiston mukaan toimitusjohtajan työllistymismahdollisuuksien odotetaan kasvavan 8% vuoteen 2026 mennessä, mikä on suhteellisen korkeampi kuin keskimääräinen 7%: n työllisyyskasvu eri muilla teollisuudenaloilla Yhdysvalloissa.

Toimitusjohtajan palkat

Toimitusjohtajat ovat jatkuvasti ylittäneet työskentelevien ammattilaisten keskimääräisen palkan. On havaittu, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Fortune 500 -yritysten keskimääräinen toimitusjohtajan palkka on noussut yli 0,5 miljoonalla dollarilla 14,5 miljoonaan dollariin vuonna 2018. kasvu 800 dollaria vuodessa ja vuositulot 39950 dollaria vuodessa 2018.

Fortune 500 -yritysten toimitusjohtajan mediaanipalkka on noin 10,5 miljoonaa dollaria Stanfordin yliopiston Rock-koulun hallinnointitutkimuksen mukaan.

Keskimääräisen toimitusjohtajan palkka riippuu toimialasta, sijainnista, kokemuksesta ja siitä, millaisen työnantajan kanssa hän työskentelee. Yhdysvaltain työvaliokunnan mukaan toimitusjohtajan keskipalkka Yhdysvalloissa on:

 • Vuotuinen mediaanipalkka on 186600 dollaria.
 • Vuotuinen top 10% -palkka: 208000 dollaria
 • Vuotuinen 10%: n palkka: 68360

Johtopäätös

Lopuksi voimme sanoa, että toimitusjohtaja on henkilö, jolla on kokonaisvastuu organisaation johtamisesta tarjoamalla visio, luomalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla strategisia päätöksiä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä tuottaa rikkautta asianomaisille sidosryhmille. Toimitusjohtaja vakuuttaa, että organisaation johtajuus lisää tietoisuutta sisäisestä ja sisäisestä kilpailuympäristöstä, mukaan lukien fuusioiden ja yritysostojen mahdollisuudet, lisäävät asiakkaan perustaa, markkinoita ja potentiaalisia uusia toimialoja.

Toimitusjohtajan normaali työympäristö riippuu useista tekijöistä, kuten toimialasta, sijainnista, organisaation koosta jne. 500 parhaan omaisuuden yrityksen toimitusjohtaja työskentelee normaalisti yli 40 tuntia viikossa, johon voi kuulua joskus viikonloppuisin ja hyvin vaativat usein matkustamista ja jopa töitä lomalla.

Huippujohtajat työskentelevät ja työskentelevät kaikilla toimialoilla nykypäivän yritysmaailmassa, vaikka liike onkin pieni tai iso, sillä ei ole väliä. Toimialasta riippumatta toimitusjohtaja työskentelee, ja jokaisen toimitusjohtajan työ on erittäin stressaavaa ja kärsii paineesta, koska he ovat ainoat, jotka ovat vastuussa yrityksen loppupäästä.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found