Tarkastusraportin muoto | Tarkastusraportin esimerkkimuoto esimerkkien avulla

Tarkastusraportin muoto on asianomaisen viranomaisen määrittelemä vakiomuoto, jonka avulla yrityksen tältä osin nimeämä riippumaton tilintarkastaja antaa näkemyksensä ja kommenttinsa yhtiön taloudellisesta tilasta sekä sisäisestä kirjanpidosta analysoidessaan yhtiön erilaisia ​​asiakirjoja.

Mikä on tarkastusraportin muoto?

Tarkastusraportti on raportti, joka kuvaa taloudellisen tilanteen ja riippumattoman tilintarkastajan sisäisen kirjanpidon valvonnan. Hallitus, organisaation sidosryhmät, osakkeenomistajat, sijoittajat jne. Käyttävät tätä raporttia. Tilintarkastajan on oltava huolellinen ja puolueeton valmistellessaan raporttia. Tilintarkastajan vastuulla on laatia tämä tarkastuskertomus standardoidussa muodossa vuosittain tarkastettuaan organisaation tilinpäätös.

Sijoittajat luottavat yleensä tilintarkastuskertomukseen ennen sijoittamista mihinkään yritykseen. Tarkastusraportti antaa selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta tarvitsematta analysoida raportteja yksin. Raportti antaa luotettavan yhteenvedon organisaation taloudellisesta tilanteesta.

Tilintarkastuskertomus kuvaa tilintarkastetun tilinpäätöksen johdantokappaleessa. Laajuus-kappale antaa lyhyen kuvan tarkastuksen luonteesta. Tilintarkastaja ilmaisee mielipiteensä lausuntokappaleessa.

Tarkastusraportin muoto

Tarkastusraportin muoto on seuraava -

 1. Otsikko
 2. Vastaanottaja
 3. Johdantokappale
 4. Johdon vastuu
 5. Tilintarkastajan vastuu
 6. Lausunto
 7. Lausunnon perusta
 8. Muu raportointivelvollisuus
 9. Tilintarkastajan allekirjoitus
 10. Allekirjoituspaikka
 11. Tarkastusraportin päivämäärä

Keskustellaan tarkemmin edellä mainitusta tarkastuskertomuksen muodosta.

# 1 - Otsikko

Otsikossa on mainittava - "Riippumattoman tilintarkastajan kertomus".

# 2 - Vastaanottaja

Vastaanottajan on mainittava, kenelle raportti esitetään.

# 3 - johdantokappale

Lausunto siitä, että raportissa kuvattu tilinpäätös on tarkastettu.

# 4 - Johdon vastuu

Tässä tarkastusraporttimuotojen osassa tulisi mainita johdon vastuu tilinpäätöksen eheydestä, joka antaa yleiskuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta, yhtiön kassavirroista ja taloudellisesta tuloksesta. Vastuu sisältää myös kirjanpidon pitämisen petosten estämiseksi. Heidän vastuullaan on muotoilla ja suorittaa tarvittavat varainhoidon valvonnat varainhoitotietojen oikeellisuuden varmistamiseksi. On mainittava, että tilinpäätös on organisaation johdon vastuulla.

# 5 - Tilintarkastajan vastuu

Mainitun tilintarkastajan vastuulla on kuvata puolueeton mielipide tilinpäätöksestä ja antaa tarkastuskertomus. Raportti perustuu tilintarkastusstandardeihin. Standardit edellyttävät, että tilintarkastaja noudattaa eettisiä vaatimuksia. Tilintarkastajan vastuulla on suunnitella ja suorittaa tarkastus saadakseen varmuuden tilinpäätöksestä.

# 6 - Lausunto

Tarkastusraportin kriittisin sisältö on tilintarkastajan lausunto. Siinä mainitaan vaikutelma, joka on saatu tilinpäätöksen tarkastamisen jälkeen.

# 7 - Lausunnon perusta

Siinä tulisi mainita raportoidun lausunnon saamisen perusta ja lähtökohdan tosiasiat.

# 8 - Muu raportointivelvollisuus

Muu raportointiin liittyvä vastuu on olemassa, tilintarkastajan on mainittava sama. Se voi sisältää sääntelyvaatimuksia.

# 9 - Tilintarkastajan allekirjoitus

Tilintarkastajan on allekirjoitettava tarkastuskertomus vahvistaen siten raportin aitous.

# 10 - Allekirjoituspaikka

Sen kaupungin nimi, jossa raportin allekirjoittaminen tapahtui.

# 11 - Tarkastusraportin päivämäärä

Päivämäärä, jolloin tarkastuskertomus allekirjoitetaan / raportoidaan;

Esimerkki tarkastusraportin muodosta:

Alla on esimerkki tilintarkastuskertomuksen muodosta:

Riippumattoman tilintarkastajan kertomus

X Companyn jäsenille

Raportti tilinpäätöksestä

Olemme tarkastaneet mukana olleet X Companyn (yritys) konsernitaseet 31. joulukuuta 20XX ja niihin liittyvät tuloslaskelmat, laajan tuloksen, kertyneet voitot, osakkeenomistajien oman pääoman ja kassavirran muutokset päättyneeltä vuodelta ja tiivistelmä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muista tiedoista. Olemme myös tarkastaneet yrityksen sisäisen valvonnan taloudellisesta raportoinnista 31. joulukuuta 20XX.

Johdon vastuu tilinpäätöksestä

Tämä tilinpäätös on yrityksen johdon vastuulla. Yrityksen hallitus vastaa tämän tilinpäätöksen laatimiseen liittyvistä asioista, jotka antavat oikean ja riittävän kuvan yrityksen taloudellisesta asemasta, taloudellisesta tuloksesta ja kassavirroista Yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Amerikan.

Tilintarkastajan vastuu

Velvollisuutemme on antaa lausunto tämän tilinpäätöksen tarkastuksen perusteella. Tarkastus on suoritettu Amerikan yhdysvalloissa yleisesti hyväksyttyjen tarkastusstandardien mukaisesti. Standardit vaativat meitä suunnittelemaan ja suorittamaan tilintarkastuksen saadaksemme varmuuden tilinpäätöksen aitoudesta ja varmistaaksemme, että siinä ei ole vääristelyjä tai mahdollisia petoksia. Tarkastus sisältää tilinpäätöksen määrien ja tietojen tarkastamisen. Tarkastus tarjoaa kohtuullisen perustan lausunnollemme.

Mielestämme edellä mainitut tilinpäätökset esittävät perustellusti, että X-yhtiön taloudellinen asema 31. joulukuuta 20XX on Yhdysvaltojen yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden mukainen. Lisäksi mielestämme yritys säilytti tehokkaan sisäisen valvonnan taloudellisessa raportoinnissa 31. joulukuuta 20XX.

[Allekirjoitus]

[Paikka]

[Päivämäärä]


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found