Yhdistymisen ja sulautumisen välinen ero (infografiikan kanssa)

Yhdistäminen on kahden tai useamman yrityksen yhdistäminen tai yhdistäminen, joka tunnetaan yhdistyvinä yhtiöinä, yleensä samalla tai samankaltaisella toimialalla toimivat yritykset täysin uuden yrityksen muodostamiseksi. yksi yhteinen yksikkö uudella hallintorakenteella ja uudella liiketoiminnan omistuksella, jossa molemmat yksiköt yhdistävät kädet ja päättävät sulautua yhdessä yhtenä yksikkönä uudella nimellä saadakseen kilpailuetua ja synergioita toiminnassa.

Yhdistyminen vs. sulautumiserot

Sulautuminen on prosessi, jossa kaksi tai useampi yritys / yhteisö yhdistetään muodostamaan joko uusi yritys tai olemassa oleva yritys, joka absorboi muut kohdeyritykset. Pohjimmiltaan se on prosessi, jolla yhdistetään useita yrityksiä yhdeksi liiketoimintayksiköksi.

Sulautumisprosessiin voi liittyä kaksi mahdollisuutta yllä olevassa esimerkissä:

 • Uusi yhteisö XYZ Corporation muodostetaan nykyisten yhteisöjen varojen ja velkojen sijoittamiseksi. Siksi olemassa olevien yksiköiden, ABC Corp ja PQR Corp, selviytyminen lakkaa olemasta.
 • ABC Corporation on suhteellisen vahvempi kokonaisuus, joka absorboi PQR Corp: ta, joten tuloksena oleva yksikkö on absorboiva yritys eli ABC Corporation

Yhdistyminen on eräänlainen sulautumisprosessi, jossa kaksi tai useampi yritys yhdistää liiketoimintansa muodostaen kokonaan uuden yksikön / yrityksen. Yhdistäminen on asianmukainen järjestely, jossa kaksi tai useampia yrityksiä toimii samassa liiketoiminnassa, joten yhdistäminen auttaa vähentämään toimintakustannuksia toiminnan synergian vuoksi.

ABC Corp ja XYZ Corp lakkaavat olemasta, kun yhdistämisprosessi johtaa uuteen kokonaisuuteen, JKL Corporationiin.

Yhdistyminen vs. sulautumisen infografiikka

Keskeiset erot sulautumisen ja sulautumisen välillä

 1. Ero on erittäin hieno, koska molemmat prosessit ovat tapa yhdistää useita yrityksiä
 2. Yhdistyminen on eräänlainen yhdistymisprosessi, jota käytetään sulautumisen yhteydessä.
 3. Yhdistymisen seurauksena muodostuu kokonaan uusi yritys. Sulautuminen on kuitenkin konsolidointiprosessi, jossa tuloksena oleva yritys voi olla uusi yritys tai ehkä olemassa oleva yritys
 4. Vähintään kaksi yritystä on mukana sulautumisessa, mutta vähintään kolme yritystä tarvitaan sulautumisprosessiin.
 5. Yhdistymisprosessiin osallistuvien yritysten koko on vertailukelpoinen, mutta sulautumisprosessissa olevien yritysten koko on erikokoinen, koska absorboivan yrityksen odotetaan olevan suhteellisen suurempi kuin absorboituneen yrityksen koko
 6. Yhdistymisprosessin nykyisten yksiköiden varat ja velat siirretään kokonaan uudelle yksikölle. Sulautumisprosessissa sulautuneen yrityksen varat ja velat yhdistetään kuitenkin absorboivaan yhteisöön.
 7. Sulautuvan yhtiön osakkeet annetaan sulautumisprosessissa sulautuneen yhtiön osakkeenomistajille. Prosessissa muodostetun uuden yksikön osakkeet annetaan kuitenkin olemassa olevien yksiköiden osakkeenomistajille sulautumisprosessissa.

Vertaileva taulukko

Perusta Sulautuminen Yhdistyminen
Määritelmä Kaksi tai useampi yritys yhdistetään muodostamaan joko uusi yritys tai olemassa oleva yritys, joka absorboi muut kohdeyritykset. Sulautuminen on prosessi, jolla yhdistetään useita yrityksiä yhdeksi liiketoimintayksiköksi. Kaikki sulautumat ovat osa sulautumista. Se on eräänlainen sulautumisprosessi, jossa kaksi tai useampi yritys yhdistyy muodostaen uuden yksikön. Kaikki sulautumat eivät ole sulautumista.
Vaadittujen entiteettien määrä Vähintään 2 yritystä vaaditaan, koska yksi absorboiva yritys selviää kohdeyrityksen absorboitumisen jälkeen Vähintään 3 yritystä vaaditaan, koska kahden yrityksen yhdistäminen johtaa uuteen yksikköön
Yritysten koko Absorboivan yrityksen koko on suhteellisen suurempi kuin absorboivan yrityksen. Kohdeyritysten koko on vertailukelpoinen.
Tulosyksikkö Yksi olemassa olevista yrityksistä voi ottaa vastaan ​​kohdeyrityksen sulautumista varten, joten se voi säilyttää identiteettinsä. Nykyiset yritykset menettävät identiteettinsä ja muodostuu uusi yritys.
Vaikutus osakkeenomistajiin Absorboivan yhteisön osakkeenomistajat säilyttävät omistuksensa, mutta absorboituneen yhteisön osakkeenomistajat saavat omistuksen absorboivassa yhtiössä. Kaikista nykyisten yhteisöjen osakkeenomistajista tulee uuden yksikön osakkaita.
Vaikutus osakkeisiin Absorboivan yhtiön osakkeet annetaan absorboituneen yhtiön osakkeenomistajille. Prosessissa muodostetun uuden yksikön osakkeet annetaan nykyisten yhteisöjen osakkeenomistajille.
Yhdistymisen kuljettaja Sulautumisia johtaa enimmäkseen absorboiva yritys Yhdistämisprosessin aloittavat molemmat sulautumisprosessista kiinnostuneet yritykset
Kirjanpito Sulautuneen / hankitun yrityksen varat ja velat yhdistyvät Olemassa olevien yhteisöjen varat ja velat säilytetään ja siirretään vastaperustetun yhteisön taseeseen
Esimerkkejä Kahden Tata Steelin ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevan Corus-konsernin yhdistäminen tuloksena olevan yksikön ollessa Tata Steel. Corus Group menetti identiteettinsä prosessin aikana. Kahden yksikön, Mittal Steelin ja Arcelorin yhdistäminen, tuloksena on uusi yksikkö nimeltä Arcelor Mittal. Sekä Mittal Steel että Arcelor Group menettivät identiteettinsä prosessin aikana.

Miksi yritykset valitsevat sulautumisen ja sulautumisen?

 • Monipuolistaminen useille teollisuudenaloille käymättä läpi esteiden aloittamisen uudestaan
 • Jotta saavutettaisiin mittakaavaedut kustannusten optimointiin, pääsy suuremmille markkinoille, resurssien tehokas käyttö jne.
 • Saavuttaa operatiivinen synergia kohdentamalla saman alan / samanlaisten tuotelinjojen yritykset
 • Kasvutavoitteiden saavuttaminen lyhyemmässä ajassa
 • Verotuksen etu yhdistämällä tappiollinen yritys voittoa tuottavaan yritykseen vähentäen verovelkaa
 • Vähentää kilpailua tietyllä toimialalla yhdistämällä kaksi yksikköä
 • Tehokkaan rahoitussuunnittelun saavuttaminen siten, että tuloksena olevalla yksiköllä on suurempi tase ja että taloudellisia resursseja käytetään tehokkaasti
 • Parannettu arvoketjun hallinta tietyllä toimialalla integraation avulla eteenpäin ja taaksepäin

Johtopäätös

Molemmat ovat kahden tai useamman yrityksen sulautumisprosesseja uutena kokonaisuutena tai olemassa olevana kokonaisuutena, joka absorboi kohdekokonaisuuden. Prosessissa tuloksena oleva yksikkö voi olla uusi yksikkö tai se voi olla olemassa oleva yksikkö. Yhdistyminen on eräänlainen sulautumisprosessi.

Yhdistymisprosessissa kaksi yritystä yhdistyy muodostaen uuden kokonaisuuden. Sulautuminen auttaa yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa, kuten kasvu, osakkeenomistajien arvon kasvu, suurempi mittakaavaetu, synergia, pääsy suuremmille markkinoille / uusille maantieteellisille alueille, aloitus uudelle teollisuudelle jne.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found