Lähipiirin liiketoimet (määritelmä, tyypit) Esimerkkejä

Mitä lähipiiritapahtumat ovat?

Lähipiiritapahtuma on kahden lähipiirin välinen liiketoimi / kauppa / järjestely resurssien, palvelujen tai velvoitteiden siirtämiseksi riippumatta siitä, veloitetaanko hinta, ja sillä voi olla vaikutusta yhteisön tuloslaskelmaan ja taloudelliseen asemaan . Vaatimus tällaisten lähipiirien välisten liiketoimien ilmoittamisesta tilinpäätöksessä on välttämätön. Lähipiirit voivat myös tehdä liiketoimia, joita etuyhteydettömät osapuolet eivät.

Tyypit

 • Liiketoimet tytäryhtiön, osakkuusyrityksen ja yhteisyrityksen kanssa;
 • Tapahtumat johtajien, avainhenkilöiden, johtajien sukulaisten ja avainhenkilöiden kanssa.
 • Tapahtumat yrityksen omistajan sukulaisten kanssa.

Lähipiiritapahtumia koskevat esimerkit

Esimerkki 1

ABC Ltd: llä on sijoitus ja 26% CDE Ltd: n ja CDE Ltd: n osakkeista. omistaa osakkeita 51% EFG ltd: stä.

Ratkaisut:

Company CDE ltd on Company ABC ltd: n osakkuusyhtiö, koska sillä on yli 20% omistusosuus Company CDE ltd: stä. Näiden yhtiöiden eli ABC ltd: n ja osakkuusyrityksen, ts. CDE ltd: n, väliset liiketoimet on ilmoitettava yhtiön ABC ltd: n tilinpäätöksessä. ja konsolidoidun tilinpäätöksen laatimishetkellä.

Kaikki lähipiiriin kuuluvat liiketoimet ABC ltd., CDE ltd. ja EFG ltd. kirjattava tilinpäätökseen EFG ltd: n vuoksi. on CDE ltd: n tytäryhtiö. ja CDE ltd. on ABC ltd: n osakkuusyhtiö.

Esimerkki 2

Yrityksellä A on 70% omistusosuus yrityksestä B. Yritys A myi tavaroita 5 miljoonaa dollaria yhtiölle B tilikauden aikana.

Ratkaisut:

Yritys A omistaa yhtiön B yhtiötä, koska sillä on yli 51% yhtiön B osakkeista ja holdingyhtiön eli A ja tytäryhtiön välisistä liiketoimista, toisin sanoen B on ilmoitettava yhtiön A tilinpäätöksessä ja valmistelun yhteydessä. konsernitilinpäätöksen.

Edellä mainitun esimerkin mukaisesti yritys A ilmoittaa lähipiiritapahtuman tilinpäätöksessään ja myös sen luonteen.

Edut

 • Yhteisö voi hyötyä tällaisista liiketoimista, jos perheenjäsenillä on merkittävä omistusosuus yhteisöstä. Esimerkiksi yritys, joka myy valmiita tuotteita lähipiirilleen omakustannushintaan, ei saa myydä kyseisellä hinnalla toiselle asiakkaalle.
 • Se olisi esitettävä erikseen tilinpäätöksessä paremman edustuksen takaamiseksi.
 • Lähipiirit voivat tehdä liiketoimia, joita etuyhteydettömät osapuolet eivät.

Haitat

 • Yhteisöllä voi olla tappioita tällaisista liiketoimista, jos perheenjäsenillä ei ole merkittävää omistusta yhteisöstä.
 • Johto voi tukahduttaa tällaiset liiketoimet ja saada hyötyä tekemällä niin.
 • Se tulisi ilmoittaa erikseen tilinpäätöksessä paremman edustuksen takaamiseksi. muuten tilinpäätös antaa epätodellisen ja epäoikeudenmukaisen kuvan.
 • Näillä liiketoimilla voi olla kielteinen vaikutus yhteisön tuloslaskelmaan ja taloudelliseen asemaan.

Rajoitukset

 • Määräysvallan yksityiset edut ovat arvoja, jotka nauttivat yksinomaan määräysvallassa oleva osapuoli, jota ei jaeta kaikkien osakkeenomistajien keskuudessa omistamien osakkeiden suhteessa.
 • Johto ei pystynyt hallitsemaan joitain lähipiiritapahtumia, joissa osapuolilla on hallitusten välinen aineellinen hallinta (yli 50%).
 • Niitä ohjaavat vain jaetut edut.
 • Niitä ohjaavat vain yksityiset edut.

Tärkeitä seikkoja

 • Lähipiirien välisten suhteiden tila on ilmoitettava riippumatta siitä, onko niiden välillä ollut liiketoimia .
 • Jos yhtiöllä on tilikauden aikana ollut lähipiiritapahtumia, kaikki tällaiset liiketoimet on esitettävä tilinpäätöksessä.
 • Lähipiiritapahtumat ja niiden saldot toisen ryhmän yrityksen kanssa esitetään yrityksen tilinpäätöksessä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat ja saldot on kirjattava pois konsernitilinpäätöstä laadittaessa.
 • Se olisi toteutettava markkinaehtoisesti (tämä on hinta, jolla tavarat myydään etuyhteydettömille osapuolille).
 • Yhteisön tulisi julkistaa avainhenkilöiden palkkiot yhteensä, jotta osakkeenomistajat saisivat kaikki olennaiset tiedot avainhenkilöiden palkkioista.

Johtopäätös

 • Se olisi toteutettava markkinaehtoisesti. Yhteisön olisi esitettävä lähipiiritapahtumat lähipiirien ja yhteisöjen välillä tilinpäätöksessä paremman edustuksen varmistamiseksi. Yhteisön johdon tulee noudattaa kirjanpitolautakunnan / -komitean antamia tilinpäätösstandardeja ja -käytäntöjä, jotta tällaisten tapahtumien kautta tapahtuvat petokset voidaan tunnistaa ja mahdollisimman vähän petoksia.
 • Konsernin tulee laatia konsernitilinpäätös lähipiiritapahtumien tarkastelun jälkeen annettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden, ohjeiden ja standardien mukaisesti. Konsernitilinpäätös kokonaisuutena voi edustaa parempaa, oikeaa ja oikeudenmukaista kuvaa yhtiön taloudellisesta asemasta. Koska konsernitilinpäätös on myös olennainen osa vuosikertomusta, joka myös jaetaan osakkeenomistajien, pörssien, hallituksen, sidosryhmien, johdon, varsinaisen yhtiökokouksen kanssa ja näytetään konsernin verkkosivuilla.
 • Se tulisi tehdä lähipiirien välisen markkinahinnan perusteella petosten välttämiseksi.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found