Voittoa tavoittelemattomat vs. voittoa tavoittelemattomat | 10 parasta eroa (infografiikan kanssa)

Ero voittoa tavoittelemattoman ja voittoa tavoittelemattoman välillä

Voittoa tavoittelematon järjestö on erillinen oikeushenkilö, joka voi hyväksyä lahjoituksia eikä tarvitse maksaa tuloveroa, koska ne on luotu hyväntekeväisyystarkoituksiin, kun taas voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ansaitsevat voittoja, mutta eivät myöskään voi jakaa näitä voittoja eivätkä voi hyväksyä lahjoitukset, koska ne eivät ole erillinen yksikkö eivätkä ole verovapaita, vaan niillä on tiettyjä tarkoituksia.

Usein oletetaan, että voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät saa voittoa liiketoiminnastaan. Tämä on väärinkäsitys, nämä organisaatiot tuottavat voittoja kuten muutkin voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, ainoa ero on näiden voittojen käyttötavassa. Perusnäkökohta, joka erottaa nämä organisaatiot, on niiden olemassaolon tarkoitus.

He eivät työskentele vain voidakseen ansaita, vaan ensisijaisesti heidän on ensin palveltava yhteiskuntaa

Mikä on voittoa tavoittelematon organisaatio?

Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot ovat yrityksiä, joille myönnetään verovapaus. Näille organisaatioille tehdyt lahjoitukset ovat myös verovähennyskelpoisia yhteisölle, joka tekee sen. Heidän on kuitenkin saatettava toimintansa ja taloudellinen asemansa avoimeksi yleisölle, jotta lahjoittajat tietävät, että heidän panoksensa on käytetty tehokkaasti. He eivät maksa tuloveroa lahjoitusten kautta keräämistään rahoista ja varainhankinnassa saamistaan ​​rahoista. Niitä kutsutaan myös järjestöiksi.

Voittoa tavoittelematon organisaatio voi toimia uskonnollisella, koulutuksellisella, yleisen turvallisuuden tai tutkimuksen aloilla tai tarkoituksissa. Näiden järjestöjen on tuotava jonkin verran julkista hyötyä.

Mikä ei ole voittoa tavoittelematon organisaatio?

Ei voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät ansaitse voittoja omistajilleen. Kaikki ansaitut rahat lahjoitetaan voittoa tavoittelemattomalle organisaatiolle, joka pyrkii organisaation tavoitteisiin. Nämä järjestöt ovat tyypillisesti hyväntekeväisyysjärjestöjä tai muun tyyppisiä julkisia hyvinvointijärjestöjä. He eivät ole vapautettuja verotuksesta, mutta voivat hakea verovapautta. Näille verovapaille, ei voittoa tavoittelemattomille organisaatioille tehdyt lahjoitukset voivat olla verovähennyskelpoisia lahjoittajalle

Yksi asia on huomata, että nämä organisaatiot eivät maksa myynti- tai kiinteistöveroja. Esimerkiksi jos kirkko perustetaan voittoa tavoittelemattomana organisaationa, se ei maksa kiinteistöveroa. Se hyväksyy vaatteet lahjoituksina ja myy ne rahojen käyttämiseksi hyväntekeväisyystarkoituksiin. Se ei maksa kiinteistöveroa, vaikka se käyttäisi kirkkoa myymälänä. Heidän on kuitenkin maksettava veroja työntekijöidensä palkanlaskennasta

Voittoa tavoittelemattomat vs. voittoa tavoittelemattomat infografiikat

Keskeiset erot voittoa tavoittelemattoman ja voittoa tavoittelemattoman välillä

  1. Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot työskentelevät hyväntekeväisyystarkoituksiin, kun taas voittoa tavoittelemattomat järjestöt ovat pieniä ryhmiä, jotka on muodostettu yhteisen edun nimissä.
  2. Ansaitut voitot käytetään tavoitteen saavuttamiseen liittyvien kulujen hallintaan, eikä voittoa käytetä henkilökohtaiseen hyötyyn. Heillä ei ole työntekijöitä vaan vapaaehtoisia. Voittoa tavoittelemattomalla ei myöskään pyritä voittojen tuottamiseen, vaikka ansaitut tulot käytetään ensin palkkojen maksamiseen, kun jäljellä olevat rahat palautetaan liiketoimintaan. Osakkeenomistajia ei ole
  3. Koska voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden on perusteltava, missä ne ovat käyttäneet rahan kirjanpitostandardeja, ovat paljon tiukemmat. Not for Profit -yrityksen ei tarvitse ilmoittaa tuloja yleisölle, joten tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat vähemmän tiukat
  4. Voittoa tavoittelemattomia organisaatioita johtaa suuri joukko ihmisiä verrattuna voittoa tavoittelemattomiin organisaatioihin
  5. Voittoa tavoittelemattomat järjestöt voivat muodostaa erillisen oikeushenkilön, ja ne ovat verovapaita, toisaalta voittoa tavoittelemattomat eivät voi muodostaa erillistä oikeushenkilöä eivätkä ole verovapaita
  6. Hyväntekeväisyys, varainhankinta on tapoja, joilla voittoa tavoittelemattomat organisaatiot voivat kasvattaa tuloja, ei kuitenkaan voitonlisäystulojen myynnin ja voittojen avulla

Vertaileva taulukko

Tiedot - Voittoa tavoittelemattomat vs. voittoa tavoittelemattomat Voittoa tavoittelematon Ei voittoa varten
Määritelmä  Nämä ovat järjestöjä, jotka edistävät hyväntekeväisyystarkoituksia Ei voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät jaa voittojaan omistajille, mutta ovat olemassa organisaationsa tavoitteiden saavuttamiseksi
Soveltamisala Tämäntyyppisten organisaatioiden soveltamisala on laaja Tämäntyyppisten organisaatioiden soveltamisala on suhteellisen pieni
Laillinen taho Heillä voi olla erillinen oikeushenkilö Voittoa tavoittelemattomalla ei voi olla erillisen oikeushenkilön asema.
Organisaatioiden tyyppi Nämä järjestöt osallistuvat taiteeseen, tieteeseen, hyväntekeväisyyteen, uskontoon, opetukseen tai tutkimukseen Näihin organisaatioihin kuuluu naisklubi, urheiluseura tai ihmisryhmän muodostama yhdistys
Mittakaava Nämä organisaatiot ovat suurempia kuin voittoa tavoittelemattomat organisaatiot Yleensä nämä organisaatiot ovat pienempiä kuin voittoa tavoittelemattomat organisaatiot
Verovapaa asema Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot kuuluvat verovapaaseen asemaan Yhdysvalloissa. Nämä organisaatiot toimivat kuin liike ja pyrkivät ansaitsemaan voittoja. Nämä voitot auttavat pitämään tehtävänsä yllä ja suorittamaan operaatioita. He eivät tue yhtään jäsentä Voittoa tavoittelemattomat organisaatiot eivät ole oikeutettuja verovapaaseen asemaan Yhdysvalloissa. Kuten viranomaiset ovat määrittäneet, pienet urheilulajit tai erityiset edut keskittyvät ryhmät eivät ole liikeyrityksiä, joten niitä ei voida verovapauttaa
Työntekijän maksu Näillä organisaatioilla ei ole kokopäiväisiä työntekijöitä, mutta niillä on vapaaehtoisia Näillä organisaatioilla on kokopäiväisiä työntekijöitä, joiden palkat maksetaan ensin ja loput tulot palautetaan liiketoimintaan
Peruskirja Se vastaanottaa peruskirjat valtion tasolla Sitä ei ole vuokrattu valtion tai kansallisella tasolla
Kirjanpitostandardit Standardit ovat tiukkoja, koska sen on osoitettava, kuinka ne ovat käyttäneet rahoitusta Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ovat vähemmän tiukat, koska niiden ei tarvitse ilmoittaa pakollisesti tuloja
Tulojen lähteet Rahan keräämisen lähteet ovat lahjoitukset, varainhankinta, jäsenmaksut ja varat Voitot, voitot, myynti lisää rahaa, eivätkä ne välttämättä ole lahjoituksia

Johtopäätös

Molemmat organisaatiot ovat samankaltaisia ​​tietyillä tavoilla, mutta kuten edellä on korostettu, niiden välillä on paljon keskeisiä eroja. Suurin yhtäläisyys niiden välillä on se, että molemmat organisaatiot eivät toimi yksinomaan voiton ansaitsemiseksi.

Tärkeä asia on huomata, että voittoa tavoittelematon organisaatio voi ja voi toimia voittoa tavoittelemattomana organisaationa, mutta voittoa tavoittelematon organisaatio ei voi toimia voittoa tavoittelemattomana organisaationa

Tarkasteltaessa laajempaa kuvaa molemmat instituutit eivät toimi voittoa tavoittelemalla, ja ne on omistettu ihmisten palvelemiselle ja yhteiskunnan parantamisen ja hyvinvoinnin edistämiselle. Vastuullisina kansalaisina meidän tulisi osallistua tällaisiin järjestöihin ja työntää niitä yhteiskunnan parantamiseksi.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found