Suljettu talous (määritelmä) Esimerkkejä suljetun talouden maista

Mikä on suljettu talous?

Suljettu talous on sellaista taloutta, jossa tavaroiden ja palvelujen tuontia ja vientiä ei tapahdu, mikä tarkoittaa, että talous on itsenäinen eikä sillä ole kauppaa ulkopuolisen talouden ulkopuolelta. Tällaisen talouden ainoa tarkoitus on täyttää kaikki kotimaisten kuluttajien tarpeet maan rajojen sisällä.

Käytännössä tällä hetkellä ei ole maita, joilla olisi suljettu talous. Brasilia on lähinnä suljettua taloutta. Sillä on vähiten tavaroiden tuontia verrattuna muihin maihin. Kaikkia tavaroiden ja palvelujen vaatimuksia on mahdotonta täyttää kotimaassa. Globalisaation ja teknologiariippuvuuden myötä tällaisten talouksien rakentaminen ja ylläpitäminen voi olla herkkä tehtävä. Voidaan ajatella, että Intia oli suljettu talous vuoteen 1991 asti, ja niin olivat myös muut maat ympäri maailmaa. Tällä hetkellä ei ole täysin mahdollista ajaa suljettua taloutta.

Raaka-ainetarve on tärkeä ja sillä on tärkeä rooli lopputuotteessa, mikä tekee suljetun talouden tehottomaksi. Hallitus voi sulkea minkä tahansa tietyn alan kansainväliseltä kilpailulta kiintiöiden, tukien, tullien ja tekemällä siitä laitonta maassa. Heillä ei ole lainkaan taloudellisia suhteita muihin talouksiin.

Esimerkkejä suljetun talouden maista

Seuraavassa on esimerkkejä suljetun talouden maista

 • Marokko ja Algeria (lukuun ottamatta öljymyyntiä)
 • Ukraina ja Moldova (huolimatta myöhäisestä vientisektorista)
 • Suurin osa Afrikasta, Tadžikistan, Vietnam (lähinnä suljettua taloutta)
 • Brasilia (jos tuontia ei oteta huomioon)

Avoin ja suljettu talous kansantulo-kaava

Tulojen laskeminen suljetussa ja avoimessa taloudessa.

Suljettu talous

Y = C + I + G

Missä,

 • Y - Kansantulo
 • C - Kokonaiskulutus
 • I - Kokonaisinvestointi
 • G - Julkiset menot yhteensä

Avoin talous

Y = Cd + Id + Gd + X

Missä,

 • Y - Kansantulo
 • Cd - Kotimaan kokonaiskulutus
 • Id - Kokonaisinvestointi kotimaisiin tavaroihin ja palveluihin
 • Gd - julkisten kotimaisten tavaroiden ja palvelujen ostot
 • X - Kotimaisten tavaroiden ja palvelujen vienti

Suljetun talouden merkitys

 • Globaalistumisen ja kansainvälisen kaupan myötä suljetun talouden luominen ja ylläpitäminen on mahdotonta. Avoimella taloudella ei ole tuontirajoituksia. Avoin talous aiheuttaa riskin riippua liikaa tuonnista. Kotimaiset pelaajat eivät voi kilpailla kansainvälisten pelaajien kanssa. Tämän ratkaisemiseksi hallitukset käyttävät kiintiöitä, tariffeja ja tukia.
 • Resurssien saatavuus vaihtelee ympäri maailmaa eikä ole koskaan vakio. Siten tästä saatavuudesta riippuen kansainvälinen pelaaja löytää parhaan paikan hankkia tietty resurssi ja keksiä parhaan hinnan. Kotimaiset toimijat, joilla on globalisaatiovaatimuksia, eivät pysty tuottamaan samaa tuotetta par- tai alennushintaan verrattuna kansainväliseen pelaajaan. Siksi kotimaiset pelaajat eivät pysty kilpailemaan ulkomaisten pelaajien kanssa, ja hallitus käyttää yllä olevia vaihtoehtoja tukeakseen kotimaisia ​​pelaajia ja vähentääkseen myös riippuvuutta tuonnista.

Syyt suljettuun talouteen

On olemassa muutamia syitä siihen, miksi maa voi valita suljetun talouden tai muut tekijät, jotka helpottavat suljetun talouden ylläpitämistä ja rakentamista. Oletetaan, että talous on omavarainen eikä vaadi tuontia kotimaan rajojen ulkopuolella vastaamaan kaikkiin kuluttajien vaatimuksiin.

 • Eristäminen : Talous voi olla fyysisesti eristetty kauppakumppaneistaan ​​(tarkastellaan saarta tai maata, jota ympäröivät vuoret). Maan luonnolliset rajat vaikuttavat tähän syyn ja johtavat taloutta kohti suljettua.
 • Kauttakulkukustannukset : Fyysisen eristämisen vuoksi tavaroiden kuljetuskustannukset ovat korkeimmat, mikä johtaa korkeisiin kauttakulkukustannuksiin. Kaupassa ei ole järkeä, jos tavaroiden hintaa korotetaan kuljetuksen korkeiden yleiskustannusten takia ja siten talous yleensä sulkeutuu tällaisissa tapauksissa.
 • Hallituksen asetus : Hallitukset saattavat sulkea rajat verotusta, sääntelyä varten. Siten he säätävät kaupan muiden talouksien kanssa. Rikkomuksista rangaistaan. Hallitus yrittää tukea kotimaisia ​​tuottajiaan ja verottaa kansainvälisiä toimijoita tuottamaan tuloja.
 • Kulttuuriasetukset : Kansalaiset saattavat mieluummin ottaa yhteyttä ja käydä kauppaa vain kansalaisten kanssa, mikä johtaa toiseen esteeseen ja helpottaa suljettua taloutta. Esimerkiksi kun McDonald's saapui Intiaan, ihmiset vastustivat myyntipisteitä väittäen käyttävänsä naudanlihaa ruokissaan ja se oli kulttuurin vastaista.

Edut

Jotkut edut ovat seuraavat:

 • Se on eristetty naapureista, joten ei ole pelkoa pakosta tai puuttumisesta.
 • Transit-kustannukset ovat yleensä hyvin pienet suljetussa taloudessa.
 • Tavaroiden ja tuotteiden veroja hallitsee vähemmän ja hallitsee vähemmän.
 • Kotimaisten pelaajien ei tarvitse kilpailla ulkopuolisten pelaajien kanssa, ja hintakilpailu on vähemmän.
 • Itse riittävä talous luo asianmukaista kysyntää kotimaisille tuotteille ja maataloustuotteille, ja tuottajille maksetaan asianmukainen korvaus.
 • Hintavaihtelut ja volatiliteetti ovat helposti hallittavissa.

Rajoitukset

Jotkut rajoituksista ovat seuraavat:

 • Talous ei kasva, jos niiltä puuttuu resursseja, kuten öljyä, kaasua ja hiiltä.
 • Kuluttaja ei saa hyödykkeistä parasta hintaa maailmanlaajuisiin hintoihin verrattuna.
 • Hätätilanteissa talous kärsii vakavasti, koska suurin osa sen tuotannosta on vain kotimaista.
 • Heidän on kyettävä tyydyttämään kaikki sisäiset kysyntänsä sisäisesti, mikä on vaikea toteuttaa.
 • Heillä on rajoituksia myytäville tavaroille ja palveluille, joten kuluttajien mahdollisuus näillä markkinoilla on enemmän.
 • Kehitysmaat voivat suhtautua eristyneisiin talouksiin halvemmalla, ja globaalisti tällainen talous voi odottaa rajoitettua apua tarpeen mukaan.

Johtopäätös

Suljetulla taloudella on epäilemättä etuja, mutta nykypäivänä, jolloin maailma lähenee maailmaa, globalisaation aste, riippuvuus resursseista ja teknologiasta on erittäin mahdotonta pitää suljettua taloutta ja silti kasvaa. Toisaalta täysin avoin talous on myös erittäin epävakaa, koska sen riippuvuus tuonnista on suuri. On suositeltavaa rakentaa kahden talouden yhdistelmä siten, että riippuvuus on kohtalainen ja myös kotimaiset toimijat saavat tukea hallitukselta.

Sekä avoin että suljettu talous ovat teoreettisia käsitteitä nykymaailmassa, maan on sopeuduttava kallistumaan kumpaankin suuntaan riippuen nykyisestä tilanteestaan ​​ja pitäen mielessä vallitsevat tekijät. Talouden kasvamiseksi hallituksen tulisi suunnitella hybriditalous, joka auttaa tarkoituksenmukaisesti kotimaisia ​​tuottajiaan hyödyntämättä kuluttajiaan.


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found