Yhteisyritys vs. strateginen liitto 6 parasta eroa (infografiikan kanssa)

Yhteisyrityksellä tarkoitetaan kahden tai useamman kuin kahden osapuolen välistä liiketoimintajärjestelyä, jossa osapuolet kokoontuvat yhteen varojensa yhdistämiseksi päätehtävään suorittaa tietty tehtävä, kun taas strateginen liitto viittaa kahden tai useamman yrityksen kuin kaksi osapuolta suorittamaan tietyn tehtävän pysymällä itsenäisenä.

Yhteisyritys vs. strategisen allianssin erot

Yhteisyritys on yksi strategisen liittoutuman muodoista. Tämä voidaan ymmärtää väliaikaiseksi kumppanuudeksi, jossa kaksi tai useampi osapuoli kokoontuu yhdessä toteuttamaan tietyn yrityksen. Perusero yhteisyrityksen ja strategisen allianssin välillä on niiden yhteisessä suhteessa ja näiden kahden yksikön luonteessa.

Mikä on yhteisyritys?

Yhteisyritys on kahden tai useamman osapuolen välinen järjestely. Tämä tapahtuu, kun kaksi tai useampi osapuoli suostuu tekemään sopimusjärjestelyn tietyn liikeyrityksen toteuttamiseksi.

Yhteisyrityksen tarkoituksena on yhdistää vahvuutensa ja yhdistää resurssit kilpailuedun luomiseksi minimoiden riski. Sopimusta tehtäessä osapuolten tulisi määritellä hankkeen tarkoitus, tavoitteet ja rajoitukset. Yhteisyritys voi olla yhtiöitä, kumppanuuksia, osakeyhtiöitä ja muita liiketoimintayksiköitä. Se voi myös yhdistää pienet ja suuret yritykset ottamaan vastaan ​​suuria tai pieniä projekteja tai joitain pitkäaikaisia ​​jatkuvia hankkeita / kauppoja.

Tärkein sopimus yhteisyrityksen tapauksessa on yhteisyrityssopimus, jossa määritetään kaikki sopimuksen yksityiskohdat. Siinä mainitaan kumppaneiden oikeudet ja velvollisuudet, alkupanos, hankkeen tavoite, suoritettavat päivittäiset toiminnot, voitonjakosuhde ja vastuut tappioista.

Mikä on strateginen liitto?

Strateginen liitto on sopimus, jossa kaksi tai useampi riippumaton puolue kokoontuu yhdessä tavoitteen saavuttamiseksi eivätkä menetä riippumattomuuttaan. Kaksi tai useampi puolue muodostaa yleensä strategisen liittoutuman, kun jokaisella on jonkin verran asiantuntemusta tai liiketoiminnan resursseja, jotka auttavat saavuttamaan tavoitteen tai parantamaan liiketoimintaansa.

 Yhteisyritys voi myös olla eräänlainen strateginen liitto, kun ne yhdistyvät muodostaen uuden uuden yrityksen menettämättä nykyistä olemassaoloaan. Tämä on vähemmän kuin kahden yrityksen välinen fuusio tai kumppanuus. Osapuolet, joilla on yhteinen etu, kokoontuvat saavuttamaan yhteiset liiketoiminnan tavoitteet voidakseen ansaita voittoa.

Se on järjestely, jolla kaksi tai useampi osapuoli jakaa resursseja tai tietoa, periaatteessa liitto, joka muodostetaan jakamaan sisäiset kyvyt, varat ja resurssit yhteisen liiketoiminnan tavoitteen saavuttamiseksi.

Yhteisyritys vs. strategisen allianssin infografiikka

Tässä tarjoamme sinulle 6 parasta eroa yhteisyrityksen ja strategisen allianssin välillä

Yhteisyritys vs. strategisen allianssin tärkeimmät erot

Seuraavat ovat tärkeimmät erot niiden välillä:

  • Yhteisyritys tunnetaan kahden tai useamman yrityksen muodostamana yhteenliittymänä, jolla on erillinen oikeudellinen henkilöllisyys tiettyjen liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi. Toisaalta strateginen liitto on järjestely kahden tai useamman yrityksen välillä, jotka työskentelevät yhdessä tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Täällä muodostetaan uusi yritys, jonka alkuperäiset yritykset jatkavat toimintaansa.
  • Yhteisyrityksen muodostavat yritykset eivät enää toimi itsenäisinä yksiköinä toisin kuin strateginen liitto, jossa liittouman muodostavat yritykset jatkavat toimintaansa myös itsenäisesti.
  • Yhteisyrityksen tapauksessa on välttämätöntä, että olemassa on sopimus, jossa täsmennetään molempien osapuolten välisen järjestelyn kaikki ehdot, mutta tällaista pakkoa ei ole strategisen liittoutuman tapauksessa. Se voidaan nimenomaisesti julistaa tai se voidaan myös antaa ymmärtää.
  • Yhteisyritys on eräänlainen strateginen liitto, mutta strateginen liitto on yhteistyön tai yritysyhteistyön muoto.
  • Yhteisyritys on erillinen oikeushenkilö, jolla on oma erillinen identiteettinsä, mutta strateginen liitto ei ole erillinen oikeushenkilö.
  • Yhteisyrityksen perustamisen tarkoituksena on vähentää riskiä, ​​kun taas strategista liittoutumaa ohjaa tavoite maksimoida tuotto.
  • Koska yhteisyrityksen muodostavat kaksi yritystä, jotka tulevat yhteen ja muodostavat erillisen oikeushenkilön keskinäisten tavoitteiden saavuttamiseksi, sillä on kahdenvälinen johto, kun taas strategisen liiton tapauksessa delegoitu johto yleensä löytyy, koska riippumattomat yhteisöt jatkavat toimintaansa .

Yhteisyritys vs. strateginen liittouma eroavat toisistaan

Katsotaanpa nyt eroja päähän päähän.

Perusta Yhteisyritys Strateginen yhteistyö
Määritelmä yhteisyritys, joka määritellään kahden tai useamman liiketoimintayksikön yhdistymiseksi, jotka muodostavat erillisen oikeushenkilön jatkamaan liiketoimintaa Strateginen liitto on kahden tai useamman yksikön välinen sopimus, joka tekee yhteistyötä keskenään parantaakseen toistensa liiketoimintaa
Tavoite Riskin pienentämiseksi Tuottojen maksimoimiseksi
Sopimus Ennen yhteisyrityksen perustamista on olemassa sopimus tai sopimus Sopimuksen olemassaolo ei ole välttämätöntä. Joten sopimusta voi olla tai ei
Erillinen oikeushenkilö Kyllä, on olemassa erillinen oikeushenkilö, jolla on oma erillinen henkilöllisyytensä Ei, erillistä kokonaisuutta ei ole olemassa
Riippumaton organisaatio Yhteisyrityksen muodostamisen jälkeen ei ole olemassa itsenäisiä yksiköitä. Yhteisyrityksen perustaminen ei vaikuta niiden autonomiaan Täällä riippumattomat yhteisöt jatkavat toimintaansa eivätkä menetä olemassaoloaan
Johto Kahdenvälinen johtamismuoto on olemassa, koska yhdistys on muoto yhteisyrityksestä Delegoitu hallinta on olemassa.

Johtopäätös

Kasvavan kilpailun ja teknologisen kehityksen aikakaudella yritykset ovat siirtymässä kohti strategisen allianssin konseptimuotoa eikä yhteisyritystä, koska he haluavat selviytyä olemassa olevasta riskistä maksimoimalla tuoton. Toisaalta yhteisyritykset voivat käyttää jäsenyksiköiden tietoa ja resursseja hyödyntääkseen parhaat resurssit liiketoiminnan parantamisen motiiveilla.

Siten lopullinen sijoituspäätös tehdään kaikkien näkökohtien analysoinnin jälkeen. Päätös on tehtävä markkinatilanteen, riskinottokyvyn ja oikeudellisen neuvonnan analysoinnin jälkeen.

Sen jälkeen, kun heidän liiketoimintatavoitteensa on määritelty ja arvioitu kapasiteetin ja markkinatilanteen riski, on tehtävä päätös.