Capex-laskenta Kuinka laskea investoinnit?

Kuinka laskea Capex?

Capex-laskelma mittaa yrityksen varojen ostamisesta aiheutuvat kokonaismenot tietyllä ajanjaksolla, ja sama summa lasketaan lisäämällä yhtiön tuotantolaitosten, kiinteistöjen ja laitteiden arvon nettomääräinen kasvu vuoden aikana. poistot samalta ajanjaksolta.

Investoinnit (Capex) tarkoittavat yritysten investointeja pääomavarojen rakentamiseen tai hankintaan. Pääomavaroja ovat ne, jotka antavat yritykselle etuja yli vuoden pituiseksi ajaksi. Capex-laskennassa on kaksi tapaa -

  1. Taseesta ja tuloslaskelmasta
  2. Kassavirtalaskelmasta

Keskustelkaamme kaikista Capex-laskentamenetelmistä yksityiskohtaisesti.

Top 2 menetelmää Capex-laskentaan

# 1 - Taseen ja tuloslaskelman käyttö

Capex-laskenta voidaan tehdä seuraavasti -

CAPEX-laskenta = PP&E: n nettolisäys + poistokulut

  • Henkilökohtaisten suojainten nettolisäys - Voimme laskea PP&E: n nettolisäyksen vuoden aikana vähentämällä vuoden alun PP&E -arvon vuoden lopun PP&E -arvosta seuraavasti:
    • PP&E: n nettolisäys = PP&E vuoden lopussa - PP&E vuoden alussa
  • Poistot - ne saadaan tuloslaskelmasta
Esimerkki 1

ABC Ltd: llä oli tilinpäätöksessä seuraavat saldot aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin nähden.

Edellä olevia tietoja käyttämällä voidaan laskea yhtiön vuoden aikana tekemien investointien määrä seuraavasti:

Esimerkki 2

Larsenin ja Turbo Limitedin tilinpäätöksessä 31.3.2018 päättyneeltä vuodelta taloudellisen tilanteen laskelmassa on seuraavat tiedot yhtiön tekemien investointien määrästä.

Lähde: LarsenTurbo.com

# 2 - kassavirtalaskelmasta

Yhteisölle aiheutuneiden investointien määrä voidaan tulkita investointien rahavirroista, joka on yhteisön laatiman kassavirtalaskelman osa.

Sijoitustoiminnan rahavirroissa on yksityiskohdat molemmista, käyttöomaisuuden ostamiseen käytetystä määrästä ja käyttöomaisuuden myynnistä saadusta summasta. Pääomavarojen oston ulosvirtauksen määrä on yhteisön tekemien investointien määrä.

Esimerkki 1

XYZ Limitedillä on seuraavat kassavirtalaskelmat yhtiön kassavirtaa koskevassa laskelmassa.

Käyttämällä yllä olevia tietoja yrityksen tekemien investointien määrä voidaan laskea seuraavasti:

Yrityksen nettomääräiset investoinnit = 450-100

Yrityksen nettomääräiset investoinnit = 350

Esimerkki 2

2. Larsenin ja Toubro Limitedin tilinpäätöksessä 31.3.2018 päättyneeltä vuodelta kassavirtalaskelmassa on seuraavat sijoitustoiminnasta syntyneet rahamääräiset erät:

( Ote Larsenin ja Toubro Limitedin tilinpäätöksestä)

Lähde: LarsenTurbo.com

Edellä mainitun esimerkin perusteella yrityksen tekemä Capex (investoinnit) voidaan laskea seuraavasti:

Valmistetun Capexin määrä = -1136,78-123,32

Valmistetun Capexin määrä = -1013,46

Johtopäätös

Yhteisön tekemä pääoma näkyy pääasiassa yhteisön taseen Pitkäaikaiset varat, aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet-osiossa. Lisäksi yhtiön investointien rahavirran määrä näkyy kassavirtalaskelman sijoitustoiminnan kassavirta-osiossa. Tasearvon ja kassavirran lähestymistavan mukaan laskettu pääoman määrä saattaa poiketa muista syistä, kuten myynnistä saatu ennakko, joka ei vielä näy taseen omaisuuserissä, määrä, jota ei ole vielä maksettu kiinteiden osakkeiden ostosta varat, jotka eivät näy investointien rahavirrassa.