Avauskanta (merkitys, esimerkkejä) Kolme suosituinta avaustyyppiä

Mikä on osakekanta?

Alkuvarasto voidaan kuvata minkä tahansa organisaation hallussa olevan tuotteen / tavaran alkuperäiseksi määräksi minkä tahansa tilikauden tai tilikauden alkaessa, ja se on yhtä suuri kuin edellisen tilikauden loppuvarasto, joka on arvostettu soveltuvien kirjanpitostandardien perusteella liiketoiminnan luonne.

Avaintyypin tyypit

Organisaation harjoittaman liiketoiminnan luonteesta riippuen myös varastotyypit vaihtelevat. Elinkeinonharjoittajan esimerkkivarasto on erilainen kuin valmistusorganisaation tai palveluja tarjoavan organisaation luettelo. Konsolidoidussa muodossa ne voidaan kuitenkin jakaa seuraaviin tyyppeihin:

 • Raaka-aine - Raaka-aine on varaston avaamisen perusmuoto eli materiaali, jota ei ole muutettu. Se on juuri ostettu ja varastoitu tulevaa käyttöä varten.
 • Keskeneräinen työ - Valmistusteollisuudessa keskeneräinen työ on eräänlainen varasto, jota on muutettu, muunnettu tai muutettu tapauksen mukaan, mutta jota ei ole käsitelty kokonaan. Täydelliseen markkinahintaan tapahtuvaa myyntiä varten on kuitenkin suoritettava jonkin verran käsittelyä.
 • Valmiit tuotteet - Organisaation lopputuote, jossa se on mukana. Se on kaikilta osin täydellinen, eli valmis myytäväksi.

Kaava avaavan osakkeen laskemiseksi

Käytettävissä olevan tiedon moninaisuudesta riippuen se voidaan laskea eri perusteella. joitain kaavoja on esitetty alla:

# 1 - Kun mainitaan erityyppisiä avaavia osakkeita.

Alkuvaraston kaava = raaka-ainekustannukset + keskeneräiset arvot + valmiiden tuotteiden kustannukset

# 2 - Kun annetaan kuluvan vuoden loppuvarasto, myytyjen tuotteiden myynti ja kustannukset sekä bruttovoittoluvut:

Alkuvaiheen kaava = myynti - bruttovoitto - myytyjen tavaroiden kustannukset + loppuvarasto

Esimerkkejä osakekannasta

Ymmärretään nyt seuraavat esimerkit.

Voit ladata tämän avaavan osakkeen Excel-mallin täältä - Avaavan kaluston Excel-malli

Esimerkki 1

Paitoja valmistava herra Mark antaa seuraavat tiedot varastosta 1.1.2019 alkaen. Käytettävissä olevien tietojen perusteella sinun on laskettava alkuvaraston arvo luokituksella RM, WIP, FG:

Huomautus: Annetut valmiit paidat ovat myynti-arvoa, ja bruttokateprosentti on 20% omakustannushinnasta.

Ratkaisu

Käytettävissä olevien tietojen perusteella alkukanta lasketaan seuraavasti: -

Avausvarasto = 10000 + 35000 + 40000 = 85000

Huomaa: Koska valmiit paidat (FG) ilmoitettiin myyntihintaan 48 000 dollaria. Tällä hinnalla oli 20 prosentin marginaali kustannuksista, joten se alensi arvostusta sukeltamalla 120 prosentista omakustannushinnan varmistamiseksi.

Esimerkki 2

Mark Inc., kangasvalmistusteollisuus, antaa seuraavat tiedot. Sinun on laskettava avaavan osakkeen arvo 1.1.2018 alkaen:

Ratkaisu

Avauskanta lasketaan seuraavasti:

Alkuvaiheen kaava = Liikevaihto - Ostot - Bruttomarginaali + Loppuvarasto

Avausvarasto = 1250000 - 800000 - 250000 - + 100000 = 100000

Edut

Jotkut edut ovat seuraavat:

 • Avauskannan pitäminen voi auttaa organisaatiota vastaamaan vaihteleviin markkinoiden vaatimuksiin ja vastaamaan asiakkaidensa tarpeisiin.
 • Se auttaa organisaatiota varmistamaan paremmat palvelut / tarjonnan asiakkailleen ja lisää siten asiakastyytyväisyyttä.
 • Tehokas raaka-ainehuolto takaa sujuvan toiminnan estämättä tuotantoa.

Avauskannan rajoitukset

Avauskannan pitämisellä on etuja, mutta samalla on monia haittoja seuraavasti: -

 • Varaston pitokustannukset: Se on myymättömien tavaroiden / materiaalien lukumäärä edellisen tilikauden aikana. Varaston pitäminen johtaa sellaisten kustannusten nousuun, kuten varastotilan vuokrat, korot rahan arvolle jne.
 • Vanhenemisriski: Vaihto- omaisuuden hallussapidolla on aina vanhentunut (varastojen vanhentuminen, ts. Käyttämättömyys) riski muuttuvista markkinaolosuhteista johtuen.
 • Tappioriski: Organisaatiolla, jolla on avaava varasto, on myös vahinkoriski, varkaus jne.
 • Pieni liikevaihto: Valtava määrä avaavaa varastoa kuvaa organisaation kyvyttömyyttä myydä tuotteitaan ja saattaa siten heijastaa heikkoa tilinpäätöstä.

Tärkeitä seikkoja

 • Suuntaviivojen, kirjanpidon oletusten ja tilinpäätösstandardien useiden muutosten mukaan avaavan kaluston laskentaan ja tiedonantovaatimuksiin tapahtuu vaihtelevia muutoksia.
 • Jälleenmyyjän tai valmistajan lisäksi palveluntarjoajan on myös varmistettava avaavan varaston asianmukainen kirjanpito. Esimerkiksi tilintarkastajan / hyväksytyn kirjanpitäjän on pidettävä kirjaa varastosta, jota pidetään paperitavaroina, kuten kynä, paperi jne.
 • Avaavan varaston arviointi on kriittistä, koska se vaikuttaa suoraan organisaation tulokseen.
 • Sen lisäksi, että organisaatio myy tuotteita, myös muut varat, kuten varaosien ja aktivoitujen omaisuuserien varastot, ilmoitetaan myös varastona;

Johtopäätös

Avauskanta voidaan määritellä organisaation hallussa olevien tavaroiden lukumääräksi minkä tahansa tilikauden alkaessa. Ne voidaan luokitella raaka-aineiksi, keskeneräisiksi tuotteiksi ja valmiiksi tuotteiksi jne. Tietojen saatavuuden perusteella avaava inventaario voidaan laskea eri kaavojen avulla. Varaston pitäminen auttaa organisaatiota vastaamaan asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin, mutta sillä on myös pitokustannukset. Nykyään avainkannan laskennassa, kirjanpidossa ja julkistamisessa tapahtuu useita muutoksia.