Tarkastus vs. varmuus Top 5 parasta eroa (infografiikan kanssa)

Tärkein ero tarkastuksen ja varmuuden välillä on se, että tarkastus on järjestelmällinen kirjanpidon ja yrityksen muiden asiakirjojen tutkiminen sen selvittämiseksi, onko lausunnossa todenmukainen ja oikeudenmukainen näkymä organisaatioista, kun taas varmuus on prosessi, jossa analysoidaan yrityksen eri prosesseja, menettelytapoja ja toimintaa.

Ero tarkastuksen ja varmuuden välillä

Tarkastus ja varmuus ovat prosesseja, joita käytetään arvioitaessa yrityksen taloudellista tilannetta. Ne ovat käsi kädessä. Tarkastus ja varmuus ovat prosessi, jolla varmistetaan, että yrityksen kirjanpitotiedot ovat käytettävissä kirjanpitostandardien ja -periaatteiden mukaisesti, ja se vahvistaa myös, että kirjanpitotiedot ovat oikeita tai eivät. Tarkastus on prosessi, jolla arvioidaan yhtiön tilinpäätöksessä olevat kirjanpitomerkinnät. Vakuus on analysointiprosessi, jota käytetään kirjanpidon ja taloudellisen kirjanpidon arvioinnissa. Tarkastus seuraa yleensä varmuutta.

Tässä artikkelissa tarkastellaan tarkastuksen ja varmuuden suurimpia eroja.

Mikä on tarkastus?

Tarkastus on prosessi, jolla arvioidaan yhtiön tilinpäätöksessä olevat kirjanpitomerkinnät. Tarkastus tarkastaa taloudellisten raporttien paikkansapitävyyden. Tilintarkastus sisältää eettisen esityksen varmistamisen, oikeudenmukaisen esittämisen ja paikkansapitävyyden sekä sen, että tilinpäätökset ovat kirjanpitostandardien ja kirjanpitoperiaatteiden mukaisia. Tarkastus kertoo taloudellisessa kirjanpidossa tehdystä vääristelystä, varojen väärinkäytöksistä, petoksista ja petollisista toimista, jotka on tehty yrityksessä tai jotka yritys on tehnyt. Sisäiset ja ulkopuoliset tarkastajat suorittavat tarkastukset, jotka ovat riippumattomia tilintarkastajia.

Yhtiön työntekijä suorittaa sisäisen tarkastuksen ja kuuluu yhtiön tarkastusosastoon. Sisäinen tarkastus tarkastaa usein ja tarkistaa tilinpäätöksen kirjanpidon riippumatta siitä, ovatko tietueet kirjanpitostandardin ja kirjanpitoperiaatteen mukaisia, ja valvoo ja varmistaa myös, että kirjanpitotiedot ovat paikkansa. Yhtiö palkkaa myös ulkopuolisia tilintarkastajia, jotka antavat puolueettoman raportin tilinpäätöksestä. Saatavilla on monia tilintarkastusyrityksiä, jotka toimivat ulkoisina tilintarkastajina monille yrityksille. Näiden yritysten laatimia raportteja pidetään tarkkoina ja ne antavat oikean ja oikeudenmukaisen kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta.

Mikä on varmuus?

Vakuus on analysointiprosessi, jota käytetään kirjanpidon ja taloudellisen kirjanpidon arvioinnissa. Vakuus on prosessi, jolla yrityksen kirjanpitotiedot ovat käytettävissä kirjanpitostandardien ja -periaatteiden mukaisesti, ja se vahvistaa myös, että kirjanpitotiedot ovat oikeat. Varmuus on arviointiprosessi, toiminnot, menettelyt jne. Varmuuden päätavoitteena on tarkistaa taloudellisten raporttien oikeellisuus. Se vakuuttaa myös kaikille sidosryhmille, että taloudellisessa kirjanpidossa ei ole väärää tietoa, varoja ei käytetä väärin, ei petoksia eikä vilpillisiä toimia yrityksessä tai yrityksen tekemiä. Todentamisen tarkistusraportit ovat kirjanpitostandardien ja kirjanpitoperiaatteiden mukaisia. Vakuutta sovelletaan prosessin, menettelyn ja toimintojen arviointiin, ja näitä prosesseja, menettelyjä,järjestelmiä tarkkaillaan tarkasti, jotta prosessi olisi oikea, ja se antaa optimaaliset tulokset. Assurance on erikoistunut yrityksen tietojen laadun arviointiin ja parantamiseen. Se auttaa päätöksenteossa organisaatiossa, koska se toimii asiakaspalautteen, taloudellisen tiedon, työntekijöiden palautteen tai alueiden kanssa, joilla tietoa tarvitaan suuresti organisaation päätöksenteossa.

Tarkastus vs. varmuuden infografika

Tässä tarjoamme sinulle 5 parasta eroa tarkastuksen ja varmuuden välillä.

Tarkastus vs. varmuus - tärkeimmät erot

Kriittiset erot tarkastuksen ja varmuuden välillä ovat seuraavat -

  • Tarkastus on prosessi, jolla arvioidaan yhtiön tilinpäätöksessä olevat kirjanpitomerkinnät. Audit tarkistaa taloudellisten raporttien paikkansapitävyyden, kun taas Assurance on analysointiprosessi, jota käytetään kirjanpitotietojen ja taloudellisten tietojen arvioinnissa. Vakuutus myös yrityksen kirjanpidossa käytettävissä olevien tietueiden tarkistamisesta on kirjanpitostandardin ja -periaatteen mukaista, ja se varmistaa myös, että kirjanpitotiedot ovat oikeat.
  • Tarkastus kertoo taloudellisessa kirjanpidossa tehdystä vääristelystä, varojen väärinkäytöksistä, petoksista ja kaikista epärehellisistä toimista, jotka on tehty yrityksessä tai jotka yritys on tehnyt. Sen sijaan Assurance on erikoistunut arvioimaan ja parantamaan yrityksen tietojen laatua. Se auttaa päätöksenteossa organisaatiossa.
  • Tarkastus on ensimmäinen vaihe, jota seuraa varmuus.
  • Tarkastuksen suorittaa sisäinen tarkastaja tai ulkoinen tarkastaja, kun taas tilintarkastusyhteisö tekee varmuuden.
  • Tilintarkastukseen kuuluu eettisen esityksen varmistaminen, oikeudenmukainen esittäminen ja paikkansapitävyys sekä se, että tilinpäätös on kirjanpitostandardin ja kirjanpitoperiaatteen mukainen. Sitä vastoin varmennetta käytetään taloudellisten raporttien oikeellisuuden tarkistamiseen. Se vakuuttaa myös kaikille sidosryhmille, että taloudellisessa kirjanpidossa ei ole väärää tietoa, varoja ei käytetä väärin, ei petoksia eikä yrityksessä suoritettuja tai vilpillisiä toimia.

Tarkastus vs. varmuus Head to Head ero

Tarkastellaan nyt päällekkäisyyttä tarkastuksen ja varmuuden välillä.

Perusta - Tarkastus vs. varmuus Tarkastaa Vakuus
Määritelmä Tarkastus on prosessi, jolla arvioidaan yhtiön tilinpäätöksessä olevat kirjanpitomerkinnät. Tarkastuksessa tarkastetaan taloudellisten raporttien paikkansapitävyys. Vakuus on analysointiprosessi, jota käytetään kirjanpidon ja taloudellisen kirjanpidon arvioinnissa. Vakuus on prosessi, jolla varmistetaan, että yrityksen kirjanpitotiedoissa olevat tietueet ovat kirjanpitostandardien ja periaatteiden mukaisia, ja se varmistaa myös, että kirjanpitotiedot ovat oikeat.
Vaihe Tarkastus on ensimmäinen vaihe. Vakuus, jos sitä seuraa tarkastus.
Tehnyt Sisäinen tarkastaja tai ulkoinen tarkastaja suorittaa tarkastuksen; Tilintarkastusyhteisö antaa varmuuden.
Tavoite Tarkastus kertoo taloudellisessa kirjanpidossa tehdystä vääristelystä, varojen väärinkäytöksistä, petoksista ja petollisista toimista, jotka on tehty yrityksessä tai jotka yritys on tehnyt. Assurance on erikoistunut arvioimaan tietojen laadun parantamista yrityksessä. Se auttaa päätöksenteossa organisaatiossa.
Käyttää Tilintarkastus sisältää eettisen esityksen varmistamisen, oikeudenmukaisen esittämisen ja tarkkuuden sekä sen, että tilinpäätökset ovat kirjanpitostandardien ja kirjanpitoperiaatteiden mukaisia. Assurance-sovelluksen tarkoituksena on tarkistaa taloudellisten raporttien oikeellisuus. Se vakuuttaa myös kaikille sidosryhmille, että taloudellisessa kirjanpidossa ei ole väärää tietoa, varoja ei käytetä väärin, ei petoksia eikä vilpillisiä toimia yrityksessä tai yrityksen tekemiä.

Johtopäätös

Tarkastus vs. varmuus on käsi kädessä prosessi, jota käytetään yrityksen taloudellisen tilanteen arviointiin. Tarkastus sisältää eettisen esityksen, oikeudenmukaisen esityksen ja tarkkuuden varmistamisen. Se tarkistaa myös, ovatko kirjanpitoraportit standardien ja kirjanpitoperiaatteiden mukaisia. Vakuutustarkastuksissa ei ole esitetty vääristelyjä kirjanpidossa, varojen väärinkäyttöä, petoksia eikä vilpillisiä toimia, ja tiedotettava asiasta kaikille yrityksen sidosryhmille.

Video


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found