Luokka: Taloudellisen mallinnuksen perusteet

Taloudellinen mallinnus

Taloudellinen mallinnus

Mikä on taloudellinen mallintaminen? Taloudellinen mallinnus on yrityksen taloudellisen edustuksen malli, joka osoittaa yrityksen taloudellisen tuloksen tulevaisuudessa käyttämällä taloudellista tilannetta kuvaavia malleja ottaen huomioon seuraavat tekijät / olosuhteet ja tulevaisuuden riskit ja oletukset, joilla on merkitystä merkittävien tulevaisuuden päätösten tekemisessä kuten pääoman hankkiminen tai liiketoiminnan arvostaminen ja niiden vaikutusten tulkinta. Lyhyt selity
Rahoitusmallien tyypit

Rahoitusmallien tyypit

Rahoitusmallien tyypit Rahoitusmalleja käytetään kuvaamaan yrityksen talouden ennustetta sen historiallisen kehityksen perusteella sekä tulevaisuuden odotuksia, jotta niitä voidaan käyttää taloudelliseen analyysiin. Yleisimpiä rahoitusmalleja ovat diskontatun kassavirran malli (DCF), vipuvaikutusmalli (LBO), vertailukelpoinen yritysanalyysimalli ja sulautumiset ja yritysostot -malli. Tässä o
Taloudellinen mallinnus Excelissä

Taloudellinen mallinnus Excelissä

Taloudellinen mallinnus Excelissä on prosessi, jolla rakennetaan rahoitusmalli edustamaan liiketapahtumaa, operaatiota, sulautumista, yritysostoa, taloudellisia tietoja, jotta voidaan analysoida, kuinka yhden muuttujan muutos voi vaikuttaa lopulliseen tuottoon, jotta voidaan tehdä päätös yhdestä tai useammasta muutoksesta. edell
Talousmallinnuskirjat

Talousmallinnuskirjat

Parhaat parhaat taloudellisen mallinnuksen kirjat 1 - Taloudellinen mallinnus (MIT Press) 2 - Taloudellinen analyysi ja mallinnus Excelin ja VBA: n avulla 3 - Taloudellinen mallinnus käytännössä: Tiivis opas keski- ja ylemmälle tasolle 4 - Taloudellinen mallinnus ja arvostus: Käytännön opas investointipankkitoimintaan ja pääomasijoituksiin 5 - Yritysten omistajien ja yrittäjien taloudellinen mallinnus: Excel-mallien kehittäminen pääoman hankkimiseksi, kassavirran lisäämiseksi, toiminnan parantamiseksi, projektien suunnittelemiseksi ja päätösten tekemiseksi 6 - Taloudellinen mallinnus: Taak
Taloudellisen mallinnuksen haastattelukysymykset (vastauksin)

Taloudellisen mallinnuksen haastattelukysymykset (vastauksin)

20 parasta taloudellisen mallinnuksen haastattelukysymystä Jos etsit työtä, joka liittyy taloudelliseen mallintamiseen, sinun on valmistauduttava haastattelukysymyksiin. Nyt jokainen haastattelu on erilainen ja myös työn asema on erilainen. Voimme silti yksilöidä 20 parhaan talousmallinnuksen haastattelukysymystä (ja vastauksia), jotka auttavat sinua siirtymään potentiaalisesta työntekijästä uudeksi. Lähes 15 vu
Taloudellisen mallinnuksen mallit

Taloudellisen mallinnuksen mallit

Taloudellisen mallinnuksen Excel-mallit Taloudellinen mallinnus määritellään ennusteeksi yhtiön taloudellisista perusteista sen menneisyyden ja odotetun tulevaisuuden perusteella. Täältä voit ladata 11 finanssimallinnusmallia ilmaiseksi, mukaan lukien Alibaba IPO -malli, Box IPO -malli, Colgate-rahoitusmalli, beetalaskenta, ilmainen kassavirta yritysmalliin, herkkyysanalyysimalli, vertailukelpoinen yritysanalyysimalli, PE- ja PE-kaavio, skenaario malli ja jalkapallokentän kaavio. Lataa k