Muuta kaavion tyyliä Excelissä

Muuta kaavion tyyliä Excelissä

Kuinka muuttaa kaavion tyyliä Excelissä? (Askel askeleelta) Oletetaan, että sinulla on alla olevan kaltainen tietojoukko. Voit ladata tämän Change Chart Style Excel -mallin täältä - Vaihda Chart Style Excel -malli Vaihe 1 - Valitse tiedot ja lisää COLUMN-kaavio Exceliin. Tämä on oletuskaavio, jonka saamme, kun lisätään sarakekaavio valitulle datasarjalle. Suurin osa ihm
Varianssianalyysikaava

Varianssianalyysikaava

Varianssianalyysikaava auttaa laskemaan ja tutkimaan eron yrityksen odotettavissa olevien standardilukujen ja niiden saavuttamien todellisten lukujen välillä, ja se lasketaan vähentämällä todellinen lukumäärä, jonka liiketoiminnan odotetaan saavuttavan standardinumerot Mikä on varianssianalyysikaava? Varianss
CA vs. CS

CA vs. CS

Ero CA: n ja CS: n välillä CA: ta tai Chartered Accountantia johtaa ICAI (Institute of Chartered Accountants of India), ja sen voivat valita henkilöt, jotka haluavat oppia kirjanpitoon, tilintarkastukseen ja verotukseen liittyvät taidot, kun taas CS: n tai yrityssihteerin suorittaa ICSI (Institute of Intian yrityssihteerit) ja sitä voivat harjoittaa henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita yrityksen oikeudellisten asioiden hoitamisesta. Seli
Alennuskaava

Alennuskaava

Kaava alennettujen arvojen laskemiseksi Diskonttauksella tarkoitetaan tulevien kassavirtojen mukauttamista rahavirran nykyarvon laskemiseksi ja korjattua yhdistelmää varten, jossa diskonttauskaava on yksi plus diskonttokorko jaettuna koko vuoden korotuksella diskonttausasteen yhdistämisjaksojen tehonumeroksi vuodessa useisiin vuosiin. D
ISERROR Excel -toiminto

ISERROR Excel -toiminto

ISERROR on looginen toiminto, jota käytetään tunnistamaan, onko soluissa, joihin viitataan, virhe. ei virheitä, se palauttaa FALSE tuloksena, tämä funktio ottaa soluviitteen argumenttina. ISERROR-toiminto Excelissä ISERROR-funktio Excelissä tarkistaa, palauttaako jokin annettu lauseke virheen Excelissä. ISERROR
Markkina-arvo -suhde

Markkina-arvo -suhde

Mikä on markkinoiden ja kirjojen suhde? Termi "markkina-arvo" viittaa taloudelliseen arvostusmittariin, jota käytetään arvioitaessa yrityksen nykyistä markkina-arvoa suhteessa sen kirjanpitoarvoon. Yhtiön osakkeen markkina-arvo viittaa periaatteessa kaikkien sen osakkeiden nykyiseen osakekurssiin. Tois
Yläindeksi Excelissä

Yläindeksi Excelissä

Mikä on Superscript Excelissä? Yläindeksit ovat samanlaisia ​​kuin alaindeksit, jotka ovat tekstejä ja numeroita pienempiä kuin muu teksti, mutta ne näkyvät muun tekstin yläpuolella Excelissä. Tämän tyyppisen muotoiluvaihtoehdon käyttämiseksi tiedoissamme meidän on napsautettava hiiren kakkospainikkeella solua ja tarkista fontti-osan muotoilusolut-välilehdestä yläindeksi-vaihtoehto. Kuinka ylikirjoitta
Taloudellinen kirjanpito vs johto kirjanpito

Taloudellinen kirjanpito vs johto kirjanpito

Erot talous- ja johtamislaskennassa Tärkein ero tilinpäätöksen ja hallinnon kirjanpidon välillä on se, että kirjanpito on tilinpäätöksen laatiminen analyysia varten ulkopuolisille käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneita tietämään yrityksen taloudellisen tilan, kun taas johdon kirjanpito on sekä taloudellisen että muun kirjanpidon valmistelu. -taloudelliset t
Hyöty-kustannussuhde

Hyöty-kustannussuhde

Hyöty-kustannussuhteen määritelmä Hyöty-kustannus-suhde ilmaisee analyysin kannalta hankkeen tai investoinnin kustannusten ja hyötyjen välisen suhteen, joka näkyy odotetun hyödyn nykyarvolla jaettuna kustannusten nykyarvolla, joka auttaa määrittämään investoinnista saatavan elinkelpoisuuden ja arvon. tai projekti.
Muokkaa avattavaa luetteloa Excelissä

Muokkaa avattavaa luetteloa Excelissä

Avattavan luettelon muokkaaminen Excelissä Ennen kuin pääsemme muokkaamaan avattavia luetteloita Excelissä, meidän on tiedettävä perusasiat, mikä on Excelin luettelo. Yksinkertaistetuissa termiluetteloissa, excels ovat sarakkeita excelissä. Mutta sarakkeissa meillä ei ole pudotusvalikkoja. Syötämme
Tutka-kaavio Excelissä (hämähäkkikaavio)

Tutka-kaavio Excelissä (hämähäkkikaavio)

Tutkakaavio excelissa tunnetaan myös nimellä hämähäkkikaavio excelissä tai verkko- tai napakaavio excelissa. Sitä käytetään osoittamaan tietoja kaksiulotteisesti kahdelle tai useammalle kuin kahdelle datasarjalle, akselit alkavat samasta pisteestä tutkakartassa, Tätä kaaviota käytetään vertailussa useamman kuin yhden tai kahden muuttujan välillä. Excelissä on käyt
Esimerkkejä yhdistetyistä koroista

Esimerkkejä yhdistetyistä koroista

Esimerkkejä yhdistetystä korosta Seuraavat esimerkit yhdistetyn koron kaavasta antavat ymmärryksen erityyppisistä tilanteista, joissa yhdistetyn koron kaavaa voidaan käyttää. Yhdistettyjen korkojen tapauksessa korko ansaitaan paitsi alun perin sijoitetusta pääomasta, mutta se ansaitaan myös aiemmin sijoituksesta ansaitusta korosta. On olemas
Konservatiivisuus Kirjanpidon periaate

Konservatiivisuus Kirjanpidon periaate

Konservatiivisuuden laskentaperiaate antaa ohjeita kirjanpidolle, jonka mukaan, jos epävarmuutta esiintyy, kaikki kulut ja velat olisi kirjattava, kun taas kaikkia tuloja ja voittoja ei pitäisi kirjata, ja tällaiset tuotot ja voitot tulisi kirjata vain, kun sen tosiasiallisesta vastaanottamisesta on kohtuullinen varmuus. M
Tulojen kustannukset

Tulojen kustannukset

Mikä on tulojen hinta? Liikevaihdon kustannuksella tarkoitetaan suoraan yrityksen tavaroihin tai palveluihin liittyviä kustannuksia, ja se sisältää tuotteen tai palvelun valmistus-, tuotanto- ja jakelukustannukset asiakkailleen. Tuoteyrityksen liikevaihdon kustannukset Seuraavat ovat tuotekeskeiseen yritykseen sisältyvät kustannustyypit: Suora materiaali - Tuotteen valmistaminen vaatii useita komponentteja. Tuotan
Kustannuslaskenta

Kustannuslaskenta

Mikä on kustannuslaskenta? Kustannuslaskenta on taidetta ja tieteitä kustannusten kirjaamisesta, luokittelusta, yhteenvetosta ja analysoinnista kustannusten hallinnan, kustannuslaskelmien ja -ennusteiden sekä kustannusten vähentämisen tavoitteenaan, mikä auttaa johtoa tekemään harkittuja liiketoimintapäätöksiä. Kustannusl
Lisäkustannukset

Lisäkustannukset

Lisäkustannusten määrittely Lisäkustannukset ovat lisäkustannuksia, jotka liittyvät yhden ylimääräisen yksikön tuotantoon, ja siinä otetaan huomioon vain ne kustannukset, joilla on taipumus muuttua tietyn päätöksen tulosten mukaan, kun taas muiden kustannusten katsotaan olevan merkityksettömiä samalla. Yksinkertaisest
Korkokulut

Korkokulut

Mikä on korkokulu? Korkokulut edustavat kaikista lainoista maksettavan koron määrää, joka sisältää lainoja, joukkovelkakirjoja tai muita luottolimiittejä, ja niihin liittyvät kustannukset esitetään tuloslaskelmassa. Nämä kulut korostavat kaudella kertynyttä korkoa eikä ajanjaksolla maksettua korkoa. Kaava Korkoku
Keskimääräinen kiinteä hinta

Keskimääräinen kiinteä hinta

Keskimääräisten kiinteiden kustannusten määritelmä Keskimääräiset kiinteät kustannukset ovat yrityksen kiinteitä tuotantokustannuksia suhteessa sen tuottamaan tavarayksikköön. Tuotetun tuotannon määrän kasvaessa nämä keskimääräiset kustannukset pienenevät, koska kiinteät kustannukset pysyvät samoina tuotoksen määrän kasvaessa. Esimerkki kiinteistä kust
Oman pääoman kaava

Oman pääoman kaava

Kaava oman pääoman laskemiseksi (osakkeenomistajien oma pääoma) Osakkeenomistajan oma pääoma voidaan laskea vähentämällä velat yrityksen kokonaisvaroista. Toisin sanoen, oman pääoman kaavassa määritetään yrityksen nettoarvo tai määrä, jonka osakkeenomistajat voivat vaatia, jos yrityksen varat selvitetään ja sen velat maksetaan takaisin. Se on esitetty seur
$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found