VBA DatePart

VBA DatePart

Excel VBA DatePart -toiminto VBA: n DatePart-osaa käytetään identifioimaan argumenttina annetun päivämäärän osa annetulle päivämäärälle, päivämääräosa voi olla joko päiviä tai kuukausia tai vuotta tai jopa tunti minuutteja ja sekunteja, tämän funktion syntaksin selkeyttää itse paljon se on seuraava, Datepart (Interval, Date as Argument). Syntaksi DatePart-fun
Yhdistä Excel-toiminto

Yhdistä Excel-toiminto

Mitä CONCATENATE Excelissä tarkoittaa? Excelin ketjutustoimintoa käytetään liittämään tai yhdistämään kaksi tai useampi kuin kaksi merkkiä tai merkkijonoa tai numeroa yhteen, ketjutustoiminto korvaa & -operaattorin käytön liittyessä, kun operaattorit tekivät syntaksista monimutkaisemman, kun taas ketjutustoiminto näyttää puhtaammalta ja helppo ymmärtää. Syntaksi Muut kui
Vlookup vasemmalle

Vlookup vasemmalle

Kuinka tehdä Vlookup vasemmalle Excelissä? Vlookup vasemmalle tai käänteinen vlookup tehdään vastaavien arvojen löytämiseksi, jotka ovat viitesolun vasemmassa sarakkeessa. Sitä ei voida käyttää viittaamaan soluihin vertailusolun vasemmalle puolelle, mutta voimme luoda kaavoja löytääksemme arvot, joita käytetään viittaamaan excelin vasemmalle puolelle, Hakemisto ja osuma ovat sellaisia ​​kaavoja, jotka on yhdistetty tai joita voimme käyttää ehdolliset kaavat hakutoiminnossa arvojen löytämiseksi vasemmalta. Jos haluat käyttää käänte
Excelin valintaruutu

Excelin valintaruutu

Mikä on Excelin valintaruutu? Valintaruutu on Excelissä saatavilla oleva kehitystyökalu, jota käytetään valintaruudun sijoittamiseen soluun, jonka avulla voimme tunnistaa, onko tehtävä suoritettu vai ei, valintaruudussa valintaruudussa näkyy rasti, joka tarkoittaa yleensä tehtävän suorittamista palauttaa todellisen arvon, kun tyhjä valintaruutu palauttaa väärän arvon, valintaruutu on kehittäjän välilehden lisäysosassa. Tässä valintaruudu
Ura korkosijoituksissa

Ura korkosijoituksissa

Luettelo 3 tärkeimmän korkotuen urasta Alla mainitaan joitakin korkosijoitustehtäviä, joihin henkilö voi päästä urallaan. Yleiskuva korkosijoituksista Korkosijoitettu työpaikka on yksi rahoitusalan syvimmistä ja suurimmista markkinoista, joka auttaa yrityksiä ja valtioita kasvamaan auttamalla heitä saamaan velkaa. Korko-ura v
Pääomakustannukset

Pääomakustannukset

Aktivointikustannusten määritelmä Aktivointikustannukset ovat kustannuksia, jotka yritys tekee hankkiakseen omaisuuserän, jota ne käyttävät liiketoimintaansa, ja nämä kustannukset näkyvät yhtiön taseessa vuoden lopussa. Näitä kustannuksia ei vähennetä tuloista, mutta ne poistetaan tai poistetaan ajanjaksolta. Selitys Akt
Varaston rahoitus

Varaston rahoitus

Mikä on varaston rahoitus? Varastorahoitus on lyhytaikainen laina tai luottolimiitti, joka pyörii jatkuvasti ennalta määrätyn ajanjakson jälkeen ja jota käytetään rahoittamaan yrityksen ja ostetun varaston vakuutena käytetyn lainan vakuudeksi. Jos yritys ei maksa lainaa takaisin, lainanantajalla on kaikki valtuudet takavarikoida ja myydä kyseinen varasto lainatun pääoman palauttamiseksi. Varastot mu
Kirjanpitokonsepti

Kirjanpitokonsepti

Mikä on kirjanpitokonsepti? Kirjanpitokäsitteet ovat perussääntöjä, oletuksia ja ehtoja, jotka määrittelevät parametrit ja rajoitukset, joissa kirjanpito toimii. Toisin sanoen kirjanpitokäsitteet ovat yleisesti hyväksyttyjä kirjanpitoperiaatteita, jotka muodostavat perustavanlaatuisen perustan yleisen tilinpäätösmuodon yhtenäiselle laadinnalle. Kirjanpitokons
Oman pääoman tutkimus vs. pääoma

Oman pääoman tutkimus vs. pääoma

Oman pääoman tutkimus vs. pääoma Sekä pääomatutkimuksen ammatti että pääomasijoitus voivat näyttää toimivan samoilla linjoilla, mutta näiden kahden välillä on valtava ero. Oman pääoman tutkimuksessa on kyse pörssiyhtiöiden arvon löytämisestä pörsseistä, kun taas pääomasijoitus tutkii ja analysoi yksityisiä yrityksiä ja tulkitsee tuloksia. Tässä artikkelissa yritämme
POA: n täydellinen muoto

POA: n täydellinen muoto

POA: n täydellinen muoto - valtakirja POA: n täydellinen muoto tarkoittaa valtakirjaa. Se on asiakirja, joka oikeuttaa haltijan edustamaan POA-tarjoajaa tai toimimaan sen puolesta liike-, yksityis- tai muissa oikeudellisissa asioissa. Henkilö, joka myöntää oikeuden tai valtuuttaa edustamaan hänen puolestaan, on POA: n myöntäjä tai päämies. Henkilö, jo
Soittoriski

Soittoriski

Soittoriskin määrittely Soittoriski on riski, että liikkeeseenlaskija lunastaa sijoittajan sijoittaman joukkovelkakirjalainan ennen erääntymispäivää, mikä lisää sijoittajalle riskiä, ​​koska hänen olisi sijoitettava lunastettu summa uudelleen paljon alhaisemmalla korolla tai epäsuotuisa sijoitusmarkkinoiden skenaario. Puheluriskin kom
Elinkorko vs eläke

Elinkorko vs eläke

Ero eläkemaksun ja eläkkeen välillä Annuity viittaa sopimuksen vastaanottamiseksi säännöllisten maksujen tietyn ajan vakuutusyhtiöstä on sopimuksen / sopimuksista taas Pension kiinnitetään saatavan edun kuukausittain eläkeajan kun työntekijä on vaikuttanut eläkerahastoon ylläpitämä työnantajan aikana hänen työsuhteensa. Elinkorko on vaihto
CIMA vs. CPWA

CIMA vs. CPWA

Ero CIMA: n ja CPWA: n välillä CIMA on lyhyt lomake, jota käytetään Chartered Institute of Management Accountants -operaattoreissa, ja tämä kurssi voidaan selvittää pätevöimällä kaikki kolme tasoa (operatiivinen taso, johtotaso ja strateginen taso), kun taas CPWA tarkoittaa Certified Private Wealth Advisoria ja tämä kurssi on yksi tason sertifiointikoe. Joten oletko
SUMX Power BI: ssä

SUMX Power BI: ssä

Sumx on tehon bi funktio, joka on myös sisäänrakennettu funktio ja se on luokiteltu matemaattisten funktioiden alle. Tämän funktion tarkoituksena on palauttaa lausekkeen summa taulukosta ja tähän funktioon käytetty syntaksia on seuraava SUMX ( Mitä SUMX-toiminto tekee Power BI: ssä? SUMX on iterointitoiminto Power BI: ssä, joka toimii rivikohtaisesti laskettuna lausekkeen tai yhtälön mukaan. Tämä toimint
VBA jokaiselle silmukalle

VBA jokaiselle silmukalle

Excel VBA jokaiselle silmukalle Jokaisen silmukan VBA käy läpi kaiken esineiden tai esineiden kokoelman ja suorittaa samanlaisen toiminnan. Se ottaa huomioon kaikki käytettävissä olevat määritetyt objektit ja suorittaa opastetut toiminnot jokaisessa objektissa. VBA: ssa on pakollista ymmärtää VBA: n silmukat. Silmukan
Kassavirran suojaus

Kassavirran suojaus

Mikä on kassavirran suojaus? Kassavirran suojaus on sijoitusmenetelmä, jota käytetään hallitsemaan ja lieventämään äkillisiä muutoksia, jotka voivat tapahtua kassavirrassa tai ulosvirtauksessa omaisuuserän, velan tai ennustettujen liiketoimien suhteen, ja tällaisia ​​äkillisiä muutoksia voi syntyä monien tekijöiden, kuten koron, vuoksi kurssimuutos, omaisuuserien hintamuutokset tai valuuttakurssien vaihtelut. Ennustettu liiketo
VBA-merkkijonofunktiot

VBA-merkkijonofunktiot

Excel VBA -merkkijonofunktiot VBA-merkkijonofunktiot eivät korvaa merkkijonoa, mutta näiden toimintojen tulos luo uuden merkkijonon. VBA: ssa on monia merkkijonofunktioita, ja ne kaikki luokitellaan merkkijono- tai tekstifunktioiden alle, jotkut tärkeistä toiminnoista ovat VASEN-toiminto arvon saamiseksi vasemmalta ja OIKEA-toiminto arvon saamiseksi oikealta tai MID-toiminto, LEN ja INSTR-toiminto . Jo
Asukasta kohti laskettu tulokaava

Asukasta kohti laskettu tulokaava

Kaava asukaskohtaisten tulojen laskemiseksi Asukaskohtaista tuloa voidaan kuvata taloudelliseksi barometriksi, joka mittaa tietyn taloudellisen yksikön eli maantieteellisen alueen eli maakunnan, maan, kaupungin, alueen, sektorin jne. Tietyn ajanjakson aikana ansaitsemia tuloja tietyn ajanjakson aikana vuoden aikana Tavoitteena on yleensä määrittää henkilön ansaitsemat keskimääräiset tulot tietyn ajanjakson aikana tietyllä maantieteellisellä alueella asuvien henkilöiden ryhmän elintason arvioimiseksi. Asukasta koh
Excel Protect -kaavat

Excel Protect -kaavat

Suojaa kaavat Excelissä Kaavat ovat olennainen osa Excel-tiedostoa, ja ilman kaavoja emme voi luoda raportteja tai järjestää tietoja, joten kaavat ovat keskeisiä Excelissä. Kun kaavat on otettu käyttöön, voimme muokata niitä milloin tahansa, se on yleistä, mutta tulee mahdollinen virhe. Koska voimme muokata kaavaa, lopulta poistamme tai muokkaamme kaavaa, joten se aiheuttaa väärän raportin yhteenvedon ja se voi maksaa miljoonia dollareita. Jos pystyt ha