Henkilökohtaisen pankkiirin työn kuvaus

Henkilökohtaisen pankkiirin työn kuvaus

Henkilökohtainen pankkiirityö - roolit ja vastuut Henkilökohtaisen pankkiirin toimenkuva sisältää asiakkaiden avustamisen useilla eri alueilla, kuten säästö- ja sekkitilien avaaminen, asiakkaiden eri kysymysten ratkaiseminen, nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden käytettävissä olevien tuotteiden ja palveluiden esittely, talletustodistuksiin sijoittaminen , jne. Henkilökoh
CIMA vs. CFP

CIMA vs. CFP

Ero CIMA: n ja CFP: n välillä CIMA tarkoittaa Chartered Institute of Management Accountants ja tämä kurssi painottaa enemmän liiketoiminnan etiikkaa, varojen kohdentamista, sijoituspolitiikkaa, suorituskyvyn arviointia ja riskianalyysiä, kun taas CFP tarkoittaa Certified Financial Planneria ja tämä kurssi keskittyy tarjoamaan strategista neuvontaa eri aiheista, jotka kuuluvat verojen ja investointien soveltamisala. Valint
VBA-matriisitoiminto Excelissä

VBA-matriisitoiminto Excelissä

VBA: ssa matriiseja käytetään objektiryhmän määrittelemiseen yhdessä, VBA: ssa on yhdeksän erilaista matriisitoimintoa ja ne ovat ARRAY, ERASE, FILTER, ISARRAY, JOIN, LBOUND, REDIM, SPLIT ja UBOUND, kaikki nämä ovat sisäänrakennettuja toimintoja matriisiin VBA: ssa Array-funktio antaa meille arvon annetulle argumentille. Excel VBA
Lähipiiritapahtumat

Lähipiiritapahtumat

Mitä lähipiiritapahtumat ovat? Lähipiiritapahtuma on kahden lähipiirin välinen liiketoimi / kauppa / järjestely resurssien, palvelujen tai velvoitteiden siirtämiseksi riippumatta siitä, veloitetaanko hinta, ja sillä voi olla vaikutusta yhteisön tuloslaskelmaan ja taloudelliseen asemaan . Vaatimus tällaisten lähipiirien välisten liiketoimien ilmoittamisesta tilinpäätöksessä on välttämätön. Lähipiirit voivat my
Tilinpäätöksen tavoitteet

Tilinpäätöksen tavoitteet

Mitkä ovat tilinpäätöksen tavoitteet? Tilinpäätöksen ensisijainen tavoite on antaa taloudellisia tietoja yrityksestä niin, että se voi auttaa sidosryhmiä ja muita käyttäjiä tekemään taloudellisia päätöksiä, mukaan lukien aiemmat tulokset ja nykyisen tilanteen arvioinnin, ennustamaan ja arvioimaan yrityksen kasvua ja ennustamaan sen tilannetta konkurssin tai minkä tahansa muun epäonnistuminen. Selitys tilinpäätök
Excel ei vastaa

Excel ei vastaa

Miksi Excel ei reagoi virheeseen? On useita syitä siihen, että Excel lopettaa vastaamisen, joten siihen on olemassa erilaisia ​​ratkaisuja. Keskustelemme ratkaisuista esimerkeissä siitä, miten Excel ei vastaa -virhe voidaan ratkaista. Käsitellään ensin yhteisiä kysymyksiä. # 1 Oletustulostimen vaihtaminen Tämä on yksi helpoimmista ratkaisuista tämän virheen korjaamiseksi. Aina kun avaamme
Täydellinen aloittelijan opas CRM-tenttiin

Täydellinen aloittelijan opas CRM-tenttiin

Täydellinen opas CRM-tutkimukseen  Nykypäivän yrityksiin liittyy niin paljon riskejä, että yrittäjien on oltava yli valmiita vastaamaan niihin. Riskienhallinta on siis välttämätöntä, että kaikki liiketalot menestyvät pitkällä aikavälillä. Koska rahaan liittyvä riski on suurempi, kirjanpitoalan ammattilaiset ympäri maailmaa olivat yhtä mieltä siitä, että yhteisön on pyrittävä ymmärtämään ja valmistelemaan liiketoimintaan liittyviä riskejä. Rahoitusala siis perusti organi
Nimellisarvo

Nimellisarvo

Nimellisarvo Merkitys Rahoitusinstrumentin nimellisarvolla tarkoitetaan sen hallussa olevan johdannaissopimuksen kokonaisarvoa, joka lasketaan kertomalla sopimuksessa olevien yksiköiden kokonaismäärä markkinoilla vallitsevien mainittujen osuuksien spot-hinnalla. Nimellisarvo = sopimuksen yksiköiden kokonaismäärä * spot-hinta Esimerkkejä Esimerkki 1 Optiosopimus koostuu 100 osakkeesta. Osto-opt
Tuotto vs. nettotulo

Tuotto vs. nettotulo

Erot tulojen ja nettotulojen välillä Liikevaihdolla tarkoitetaan rahasummaa, jonka yritys tuottaa liiketoiminnasta tavanomaisessa liiketoiminnassa asiakkailtaan, kun taas nettotulolla tarkoitetaan yrityksen ansaitsemia tuloja tai yhtiössä jäljellä olevia tuloja vähennettyinä kaikki tuoton kulut. kauden
NIFTY: n täydellinen muoto

NIFTY: n täydellinen muoto

NIFTY - National Stack Exchange Fifty - täydellinen muoto NIFTYn koko muoto on National Stack Exchange Fifty. NIFTY on NSE: n (kansallinen pörssi) merkittävä vertailuindeksi, joka koostuu 50 eri yrityksen osakkeista eri hajautetuilta talouden sektoreilta, joissa NIFTY: n arvostus määritetään näiden osakkeiden kehityksen perusteella ja se omistaa samoin kuin NSE-indeksien hallinnoimat. Kuinka
Tilinpäätösanalyysin tavoitteet

Tilinpäätösanalyysin tavoitteet

Tilinpäätösanalyysin tavoitteet Jokaisen yrityksen analyysitilinpäätöksen päätavoitteena on antaa tarvittavat tiedot, joita tilinpäätöksen käyttäjät tarvitsevat informatiiviseen päätöksentekoon, yrityksen nykyisen ja aikaisemman tuloksen arvioimiseksi, yrityksen menestymisen tai epäonnistumisen ennustamiseksi. liike jne. Tilin
Taloudellinen kasvu vs. taloudellinen kehitys

Taloudellinen kasvu vs. taloudellinen kehitys

Ero talouskasvun ja talouskehityksen välillä Talouskasvu on konservatiivinen käsite, ja se tarkoittaa kansakuntien todellisen tuotannon tason nousua resurssien laadun nousun takia, kun taas taloudellinen kehitys on suhteellisen normatiivinen käsite ja yksilön elintason koheneminen. ja itsetunto tarvitsee. Mik
Pankit Arabiemiirikunnissa

Pankit Arabiemiirikunnissa

Katsaus pankkeihin Arabiemiirikunnissa Arabiemiirikuntien keskuspankki on Yhdistyneiden arabiemiirikuntien pankkijärjestelmän ensisijainen sääntelijä. Keskuspankilla on vastuu muotoilla ja panna täytäntöön pankki-, luotto- ja rahapolitiikkaa koko Arabiemiirikunnissa. Se ylläpitää kulta- ja valuuttavarantoja ja toimii Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toimivien pankkien pankkina. Keskuspankki
VBA Poista taulukko

VBA Poista taulukko

Excel VBA Poista taulukko Voit poistaa taulukon VBA: ssa poistamalla laskentataulukon menetelmän. Tämän menetelmän soveltamiseksi meidän on ensin tunnistettava poistettava taulukko kutsumalla arkin nimeä. Meillä on kaksi tapaa tehdä sama, ensin kirjoitamme suoraan sheet1.delete ja toinen menetelmä on sheet (sheet1) .delete.
Voittomarginaalin kaava

Voittomarginaalin kaava

Mikä on voittomarginaalin kaava? Voittomarginaalin kaava mittaa yrityksen ansaitsemaa määrää (voittoa) suhteessa jokaiseen tuotetun myynnin dollariin. Lyhyesti sanottuna voittomarginaali antaa ymmärryksen myynnin prosenttiosuudesta, joka jää jäljelle sen jälkeen, kun yritys on maksanut kulut. Voittoma
Giffen tavarat

Giffen tavarat

Giffen tavaroiden merkitys Giffen-tavarat ovat sellaisia, joiden kysyntäkäyrä ei ole "kysynnän ensimmäisen säännön" mukainen, toisin sanoen Giffen-tuotteiden kysyntä ja hinta ovat käänteisesti toisiinsa nähden toisin kuin muut tavarat, joissa kysytyt hinnat ja määrät ovat positiivisesti yhteydessä toisiinsa. Ne ovat huonomp
Bond-kaava

Bond-kaava

Mikä on Bond Formula? Joukkovelkakirjakaavalla tarkoitetaan kaavaa, jota käytetään laskettaessa tarkasteltavan joukkovelkakirjalainan käypä arvo ja lasketaan kaavan mukainen joukkovelkakirjalainan arvo lisäämällä joukkovelkakirjan kuponkimaksujen nykyarvo diskonttauksen jälkeen sopivalla alennuksella korko ja joukkovelkakirjojen nimellisarvon nykyarvo, joka lasketaan sukellamalla joukkovelkakirjalainan nimellisarvo summalla 1 plus diskonttokorko tai eräpäivään saakka korotettu jaksojen lukumäärä. Missä, C
Korrelaatiokerroin

Korrelaatiokerroin

Mikä on korrelaatiokerroin? Korrelaatiokerrointa käytetään määrittämään kuinka vahva suhde kahden muuttujan välillä on ja sen arvot voivat vaihdella välillä -1,0 - 1,0, missä -1,0 edustaa negatiivista korrelaatiota ja +1,0 edustaa positiivista suhdetta. Se ottaa huomioon muuttujien suhteelliset liikkeet ja määrittelee sitten, onko niiden välillä mitään yhteyttä. Korrelaatiokertoime
ISBLANK Excelissä

ISBLANK Excelissä

ISBLANK-toiminto Excelissä ISBLANK on looginen funktio excelissä, joka on myös eräänlainen viittaava laskentataulukko-funktio, jota käytetään viittaamaan soluun ja tunnistamaan onko solussa tyhjiä arvoja vai ei, tämä funktio ottaa yhden argumentin, joka on soluviite ja palauttaa TOSI lähtöä, jos solu on tyhjä, ja FALSE lähtöä, jos solu ei ole tyhjä. ISBLANK-kaava Exc